Secţia de știinţe biologice

Membri

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Alexandru BABEŞ
prof.univ.dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC
prof.univ.dr. Dan COGĂLNICEANU
dr. Gheorghe COLDEA
prof.univ.dr. Maria-Luiza FLONTA
prof.univ.dr. Leontin Ştefan PÉTERFI
prof.univ.dr. Cătălin TĂNASE

Membri de onoare din ţară

Secretar ştiinţific

Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru