Alexandru BABEȘ - Profesor universitar, neurobiolog / neuroştiințe şi fiziologie animală


Membru corespondent 2022

Născut la Bucureşti în 1971, a fost elev la Liceul „Gheorghe Lazăr“ din Bucureşti (1985-1989) şi apoi student al Facultății de Fizică a Universității din Bucureşti (1990-1995). S-a specializat în Biofizică şi apoi a urmat studii de Master în Neurobiologie la Facultatea de Biologie a aceleiaşi universități. Tot la Universitatea din Bucureşti a obținut şi titlul de doctor în Biologie, în 2002, cu o lucrare despre cinetica reacțiilor ATP-azei de sodiu şi potasiu. A continuat să activeze în cadrul Universității din Bucureşti în calitate de asistent, lector, conferențiar şi, din 2008, profesor universitar la Facultatea de Biologie. Predă cursuri de Fizică cu aplicații în Biologie, Fiziologie Animală, Fiziologia Sistemului Nervos şi Canale Ionice (la Masteratul de Neurobiologie). A publicat 39 de articole în reviste de specialitate cu referenți, cotate ISI, având indicele Hirsch 19 şi peste 2157 de citări.

A avut numeroase stagii de studiu şi cercetare în străinătate: bursă TEMPUS la Inserm, Paris (1995), bursă DAAD la Institutul Max Planck pentru Biofizică, Frankfurt (1998-1999), bursă FEBS la Institutul de Neuroştiințe din Alicante (2005), bursă de cercetare postdoctorală Alexander von Humboldt la Institutul de Fiziologie şi Fiziopatologie Experimentală din Erlangen (2006) şi bursă EMBO la Institutul de Farmacologie Celulară şi Moleculară de la Sophia Antipolis (2011). A fost cercetător postdoctoral la Departamentul de Farmacologie al Universității Cambridge (2002). A fost de la multe ori profesor invitat la Universitatea Friedrich Alexander din Erlangen-Nuremberg.

Cercetările sale sunt focalizate asupra semnalizării durerii în sistemul nervos periferic. A studiat rolul canalelor Transient Receptor Potential în nocicepție şi termorecepție, precum şi în patologiile asociate cu durerea în boli genetice umane cum ar fi porfiriile cutanate. A studiat rolul canalelor de sodiu dependente de voltaj în etiologia neuropatiei diabetice dureroase.

Articole ştiințifice (selecție)

  • 2021 Babes, A., Kichko, T.I., Selescu, T., Manolache, A., Neacsu, C., Gebhardt, L., Reeh, P.W., “Psoralens activate and photosensitize Transient Receptor Potential channels Ankyrin type 1 (TRPA1) and Vanilloid type 1 (TRPV1)”, European Journal of Pain, 25(1):122-135. IF = 3.19
  • 2020 Domocos, D., Selescu, T., Ceafalan, L.C., Iodi Carstens, M., Carstens, E., Babes, A., “Role of 5-HT1A and 5-HT3 receptors in serotonergic activation of sensory neurons in relation to itch and pain behavior in the rat” Journal of Neuroscience Research, 98(10):1999-2017. IF = 4.70
  • 2020 Manolache, A., Selescu, T., Maier, G.L., Mentel, M., Ionescu, A.E., Neacsu, C., Babes, A.*, Szedlacsek, S.E.*, “Regulation of TRPM8 channel activity by Src-mediated tyrosine phosphorylation”, Journal of Cellular Physiology, 235(6):5192-5203. IF = 4.52 (* corresponding authors)
  • 2017 Babes, R.M., Selescu, T., Domocos, D., Babes, A., “The anthelminthic drug praziquantel is a selective agonist of the sensory transient receptor potential melastatin type 8 channel”, Toxicology and applied pharmacology, 336:55-65. IF = 3.79
  • 2017 Babes, A.*, Ciotu, C.I.*, Hoffmann, T., Kichko, T.I., Selescu, T., Neacsu, C., Sauer, S.K., Reeh, P.W., Fischer, M.J.M., “Photosensitization of TRPA1 and TRPV1 by 7-dehydrocholesterol: implications for the Smith-Lemli-Opitz syndrome”, Pain, 158(12):2475-86. IF = 5.45 (* equal contribution)
  • 2016 Kistner, K.*, Siklosi, N.*, Babes, A.*, Khalil, M., Selescu, T., Zimmermann, K., Wirtz, S., Becker, C., Neurath, M.F., Reeh, P.W., Engel, M.A., “Systemic desensitization through TRPA1 channels by capsazepine and mustard oil - a novel strategy against inflammation and pain”, Scientific Reports, 6:28621. IF = 5.58 (* equal contribution)
  • 2016 Babes, A., Sauer, S.K., Moparthi, L., Kichko, T.I., Neacsu, C., Namer, B., Filipovic, M., Zygmunt, P.M., Reeh, P.W., Fischer, M.J., “Photosensitization in Porphyrias and Photodynamic Therapy Involves TRPA1 and TRPV1”, Journal of Neuroscience, 36(19):5264-78. IF = 6.34
  • 2014 Eberhardt, M., Dux, M., Namer, B., Miljkovic, J., Cordasic, N., Will, C., Kichko, T.I., de la Roche, J., Fischer, M., Suárez, S.A., Bikiel, D., Dorsch, K., Leffler, A., Babes, A., Lampert, A., Lennerz, J.K., Jacobi, J., Martí, M.A., Doctorovich, F., Högestätt, E.D., Zygmunt, P.M., Ivanovic-Burmazovic, I., Messlinger, K., Reeh, P., Filipovic, M.R., “H2S and NO cooperatively regulate vascular tone by activating a neuroendocrine HNO-TRPA1-CGRP signalling pathway”, Nature Communications, 5: 4381. IF : 11.47
  • 2012 Bierhaus, A., Fleming, T., Stoyanov, S., Leffler, A., Babes, A., Neacsu, C., Sauer, S.K., Eberhardt, M., Schnölzer, M., Lasischka, F., Neuhuber, W.L., Kichko, T.I., Konrade, I., Elvert, R., Mier, W., Pirags, V., Lukic, I.K., Morcos, M., Dehmer, T., Rabbani, N., Thornalley, P.J., Edelstein, D., Nau, C., Forbes, J., Humpert, P.M., Schwaninger, M., Ziegler, D., Stern, D. M., Cooper, M. E., Haberkorn, U., Brownlee, M., Reeh, P.W., Nawroth, P.P., “Methylglyoxal modification of Nav1.8 facilitates nociceptive neuron firing and causes hyperalgesia in diabetic neuropathy”, Nature Medicine, 18(6): 926-933. IF : 27.36
  • 2007 Zimmermann, K., Leffler, A., Babes, A., Cendan, C.M., Carr, R.W., Kobayashi, J., Nau, C., Wood, J.N., Reeh, P., “Sensory neuron sodium channel Nav1.8 is essential for pain at low temperatures”, Nature, 447:855-859. IF : 41.46

Granturi internaționale:
- Physiological Society, Fundația Alexander von Humboldt

Granturi naționale:
- PCE2007, PCE2016

Profesor universitar la Departamentul de Anatomie, Fiziologie şi Biofizică, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti.

Este conducător de doctorat în domeniul Biologie din 2009 şi a coordonat patru teze de doctorat finalizate.

- Membru în Societatea Națională de Neuroştiințe – afliliată FENS
- Membru al International Association for the Study of Pain
- Preşedinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice în perioadele 2011-2013 şi 2020-2022.

Premiul de cercetare „Friedrich Wilhelm Bessel“ din partea fundației Alexander von Humboldt, 2019

Premiul „Nicolae Simionescu“ din partea Academiei Române pentru un grup de articole cu privire la mecanismele celulare şi moleculare ale nocicepției şi termorecepției, 2018

Marele Premiu al Senatului Universității din Bucureşti pentru cel mai prestigios articol ştiințific publicat în 2017, 2017

Premiul de Excelență în Cercetarea şi Managementul Durerii în Țările în Curs de Dezvoltare din partea International Association for the Study of Pain – IASP, 2016

Premiul „Luigi Galvani“ pentru contribuții excepționale în domeniul bioelectrochimiei, din partea Bioelectrochemical Society, 2009

Premiu pentru o prezentare poster de excepție la The International Workshop on Ion Channels, Physiological Society, Sevilia, Spania, 2005

Premiul „In Hoc Signo Vinces“ din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior – CNCSIS, 2002

Actualitate


Dincolo de alb și negru

28 decembrie 2022