Ileana MÂNDUȚEANU - Biofizician


Membru corespondent 2015

Născută pe 5 mai 1953 la București. Studii liceale la Colegiul Național „I. L. Caragiale“, 1968-1972. În perioada 1972-1977, studii universitare la Facultatea de Fizică a Universității din București, departamentul de Biofizică. În 1992 devine doctor în biologie moleculară, iar începând cu anul 2014, conducător de doctorat abilitat.

Specializările în biologie celulară s-au realizat în 1993 la Institutul de Cercetări Farmacologice „Mario Negri“, Italia și în anul 2000 la NATO Advanced Study Institute Summer School, Creta, Grecia. Cariera a debutat în 1980 ca biofizician, cercetător științific (gradele III, II, I) al Institutului de Biologie și Patologie Celulară, „Nicolae Simionescu“ din București. Începând cu anul 1999 a fost coordonator al laboratoarelor "Adeziune celulară și tromboză", iar din anul 2000 coordonează departamentul de Biopatologia şi Terapia Inflamației. Este director adjunct al institutului începând cu anul 2012.

Contribuțiile sale științifice au vizat cercetarea în domeniul biomedical, în special studiul valvelor cardiace şi al vaselor sangvine, prin dezvoltarea unui model nou de celule izolate din valvele cardiace și evidențierea caracteristicilor structurale şi funcționale care explică predispoziția acestui segment vascular pentru formarea accelerată a leziunilor aterosclerotice în diabet.

Direcția de cercetare referitoare la studiul procesului inflamator asociat patologiei sistemului cardiovascular a vizat mecanisme celulare și moleculare ale inflamației asociate aterosclerozei şi diabetului, rolul proflamator al concentrațiilor crescute de glucoză şi/sau de citokine în celulele vasculare; noi legături moleculare între inflamație şi ateroscleroză, contribuțiile originale privind mecanisme de la nivelul celulelor vasculare; noi mecanisme moleculare operaționale în interacțiunile dintre celulele sangvine şi celulele vasculare, relevante pentru evoluția aterosclerozei, evidențierea de mediatori specifici şi de noi mecanisme inflamatorii în comunicarea dintre celulele imune şi celulele vasculare.

Studiile de farmacologie celulară realizate au însemnat dezvoltarea de noi mecanisme de acțiune antiinflamatorie ale unor medicamente folosite de mult timp în terapie pentru alte efecte şi evidențierea efectelor benefice ale unor antioxidanți naturali.

În nanomedicină studiile s-au îndreptat către conceperea și realizarea de sisteme de nanoparticule inteligente, încărcate cu medicamente sau gene care țintesc zonele vasculare afectate de ateroscleroză sau diabet, rezultate cu potențial de exploatare pentru medicina translațională. Împreună cu acad. Maya Simionescu a elaborat un concept modern asupra secvenței de evenimente care au loc în timpul dezvoltării plăcii aterosclerotice.

Opera însumează 2 capitole în monografii internaționale tipărite în străinătate, 2 capitole în monografii internaționale tipărite în țară, 41 de lucrări științifice originale (in extenso) în Web of Science core collection, 19 lucrări prezentate la congrese în străinătate, incluse ca rezumat în publicații ISI și 76 comunicări prezentate la congrese și conferințe naționale.

Capitole de carte

1991 Transport of LDL, în colaborare cu E. Vasile, în studiul editat de M. Simionescu, N. Simionescu, Endothelial transport of macromolecules: Transcytosis and endocytosis, în „Cell Biology Reviews“, 25,1/1991

2004 Mechanisms involved in the anti-inflammatory effects of heparin. Cellular Dysfunction, în volumul editat de M. Simionescu, A. Sima, D. Popov, Atherosclerosis and Diabetes-Reports from Bench to Bedside, The Publishing House of the Romanian Academy

2010 Fractalkine and its receptor in vascular dysfunction, în colaborare cu E. Butoi (Dragomir), în volumul editat de Adriana Georgescu și Felicia Antohe, From Vascular Cell Biology to Cardiovascular Medicine, Research Signpost Transworld Research Network

2018 Resistin in Cardiovascular Diseases, în colaborare cu M.M. Tucureanu, în volumul Resistin: Structure, Function and Role in Disease, Nova Science Publishers Inc.

- Membră a Societății Naționale de Biologie Celulară
- Membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, 2013
- Membru titular al Academiei de Științe Medicale, 2017

Premiul „Emil Racoviță“ al Academiei Române, 1991

The Romanian Society of Cell Biology and Becton Dickinson Cell Science Products, Company award for special contributions in the field of cell culture, 1995

Bio-Rad Laboratories Prize for valuable research with Bio-Rad equipments, 2002