Dan COGĂLNICEANU - Ecologie, biologie


Membru corespondent 2017

Născut la 31 martie 1960 la București. A absolvit Școala generală nr. 5 și Liceul "Sfântul Sava" (care se numea pe atunci "Nicolae Bălcescu"). A urmat studiile Facultății de Biologie a Universității din București, specializarea biochimie, absolvind ca șef de promoție. A obținut titlul de doctor în ecologie și protecția mediului în anul 1997, cu o teză despre Metode şi tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. A fost cadru didactic al Universității din București, catedra de Ecologie, pentru o perioadă de 15 ani.

Din 2005 este profesor universitar la Universitatea Ovidius Constanța. Este profesor asociat la Universitatea Central Europeană din anul 1998 şi a fost profesor invitat DAAD pentru două semestre la Universitatea Tehnică Eberswalde (Germania), în perioada 2001-2003.

A fost Senior Fulbrighter în SUA în 2012 şi Cercetător Prometeo la Universitatea Națională din Loja (Ecuador).

Este conducător de doctorat începând cu anul 2007, având 11 doctori confirmați. A participat în diferite proiecte de cercetare în România (referitoare la lunca şi Delta Dunării, lacuri alpine, zone umede) și în diferite țări europene (Bulgaria, Spania, Franța, Finlanda, Norvegia, Germania), dar şi în SUA, Qatar, Argentina şi Ecuador.

Volume

1997 Metode şi tehnici în studiul ecologiei amfibienilor, Editura Universității din București

1998 Energie, Economie, Ecologie, Editura Tehnică

1999 Managementul capitalului natural, Editura Ars Docendi

2000 Amfibienii din România. Determinator, volum realizat în colaborare cu F. Aioanei, B. Matei, Editura Ars Docendi

2002 Amfibienii din România. Ghid de teren, în „Naturalia Practica“ no. 5, colecția de Biologie-Ecologie, Editura Ars Docendi

2003 Biodiversity, Verlag Kessel, second edition 2007

2007 Ecologie şi protecţia mediului, proiectul pentru învățământul rural, Ministerul Educației și Cercetării

Capitole de carte

1997 Triturus montandoni, în: Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe, editors Gasc, J.P. et al., Societas Europaea Herpetologica & Museum National d'Histoire Naturelle (IEGB/SPN) Paris

2008 Herpetofauna zonei costiere Cap Midia-Cap Kaliakra, în volumul coordonat de Marius Făgăraș, Biodiversitatea zonei costiere a Dobrogei dintre Capul Midia şi Capul Kaliakra, Editura Ex Ponto

2008 Amphibians of the Palaearctic region, capitol realizat împreună cu B. Anthony, J.W. Arntzen, S. Baha El Din, W. Böhme, J. Crnobrnja-Isailovic, P.-A. Crochet, C. Corti, R. Griffiths, Y. Kaneko, S. Kuzmin, M. Wai Neng Lau, P. Li, P. Lymberakis, R. Marquez, T. Papenfuss, J.M. Pleguezuelos, N. Rastegar, B. Schmidt, T. Slimani, M. Sparreboom, I. Ugurtas, Y. Werner, F. Xie, în volumul Threatened Amphibians of the World, Lynx Edicions with IUCN - The World Conservation Union, Conservation International and Nature Serve

2009 Setting Objectives in Field Studies, ch. 2, în volumul editat de K. Dodd, Amphibian Ecology and Conservation. A Handbook of Techniques, Oxford University Press

2010 Amphibia, în volumul editat de S. Godeanu, Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României. Vol. 3, Fauna Terestră, Bucura Mond Press

2012 Black Sea Environmental Status Improvement through the Restoration of Wetlands Along the Danube River, în volumul editat de V. Lagutov, Environmental Security in Watersheds: The Sea of Azov, NATO Science for Peace and Security, Series C: Environmental Security, Springer

2012 Monitoring Amphibian Populations, în volumul editat de H. Heatwole, & J. W. Wilkinson, Amphibian Biology. Conservation and decline of amphibians: ecological aspect, effect of humans, and management, Surrey Beatty & Sons, Baulkham Hills, Australia

2014 Amphibian Conservation and Decline in Romania, în volumul editat de Harold Heatwole și John W. Wilkinson, Amphibian Biology. Southern Europe and Turkey, Pelagic Publishing

2016 Alien species in Romania, în volumul editat de M. Rat, T. Trichkova, R. Scalera, R. Tomov, A. Uludag, ESENIAS Scientific Reports 1. State of the art of Alien Species in South-Eastern Europe, University of Novi Sad

Peste 150 de articole publicate, din care 80 în reviste cu factor de impact:

Scholar Google

ResearchGate

Membru al Species Survival Committee/IUCN
Membru al Amphibian Specialist Group (ASG)
Membru al Society for the Study of Amphibians and Reptiles (SSAR)
Membru in Conservation Committee, 2010
Secretar general al European Herpetological Society (SEH), 2015-2019

Premiul „Grigore Antipa“ al Academiei Române, 2012

Premiul anual de cercetare pentru Facultatea de Științele Naturii și Științe Agricole, Universitatea „Ovidius“ din Constanța, 2015-2018