Maria-Luisa FLONTA - Biolog


Membru titular 2024

Membru corespondent 2011

Născută la Timișoara la 21 iulie 1944. Studii primare la Școala nr. 10 din Cluj-Napoca, studii liceale la Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Cluj-Napoca. Studii universitare în domeniul biologiei la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, obținând o licență în specialitatea biologie-zoologie. După absolvirea facultății în anul 1967 a preluat, prin repartiție guvernamentală, un post de preparator, la Universitatea din București, catedra de Fiziologie. Între anii 1969-1989 a activat ca asistent la aceeași catedră.

În prima perioadă a studiat fiziologia celulei pancreatice endocrine: ciclul de secreție în celulele A şi B pancreatice. În anul 1972 a obținut titlul de doctor cu o teza Studiu citofiziologic al ciclului de sinteză şi secreție al insulinei în celula B-pancreatică la reptile, susținută la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, sub conducerea acad. Eugen Pora.

Între anii 1971-1974 a efectuat un stagiu de pregătire şi lucru experimental la Institut für Diabetesforschung de la München, Germania, institut condus de profesorul Otto Wieland. În cadrul acestui stagiu a fost bursieră Alexander von Humboldt, timp de 2 ani, şi apoi angajată DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). În această perioadă a evidențiat, în premieră, prin imunohistochimie, receptorul pentru insulină localizat pe adipocite, publicând cercetările cu numele de Nestorescu ML. În 1974 a revenit la Universitatea din Bucureşti, în urma refuzului autorităților de a prelungi stagiul de lucru cu încă 3 luni.

Domeniul de interes științific din această perioadă a fost transportul ionic transepitelial și transmembranar, această direcţie de cercetare conducând-o spre recunoașterea importanței canalelor ionice în fiziologia celulară. În 1990 a devenit lector la disciplinele de fiziologie şi biofizică, iar în 1991 a devenit conferențiar. Începând cu anul 1993 este profesor la aceeași catedră. Din anul 1994 a primit drept de conducere a doctoratului în biologie, iar din 1996 a devenit şef de catedră la catedra de Fiziologie Animală şi Biofizică a Facultății de Biologie a Universității din București. În 1995 a înfiinţat programul masteral de neurobiologie. Centrul de cercetare în Neurobiologie şi Fiziologie moleculară s-a înfiinţat pornind de la acest masterat, în anul 1999.

Lucrările sale sunt semnate atât cu numele Flonta, cât și cu numele anterioare: Călugăreanu și Nestorescu

Brevete

1998 Brevet de invenție OSIM, RO nr.112020 C, Instalație pentru obținerea apei potabile standard din deșeul isotopic de la fabricarea apei grele

Cărţi sau capitole de cărţi publicate în România

1978 Cunoașterea omenească-modalități de abordare și analiză, în volumul Progrese în Biologie, 8/1978

1984 Pathways for Water and Ionic Fluxes through biomembranes modified by protein cross-linking reagents, în colaborare cu D.G. Mărgineanu, în New Trends in the Study of Water and Ions in Biological Systems, editori V. Vasilescu, C. F. Hazleewood, București

1986 Mecanisme biofizice membranare ale bioritmurilor, în colaborare cu D.G. Mărgineanu, în Cronobiologia, vol. I, editor D. Steflea, Editura Medicală

1990 Captarea și conversia energiei solare prin procese biotehnologice, în colaborare cu I. Ardeleanu, în Biotehnologii moderne, editor P. Raicu, Editura Tehnică

2002 Substrate specificity in membrane transport, în colaborare cu A. Babes, Quantum Biochemistry and Specific Interactions, editori Chiriac, Mracec, Oprea, Kurunczi şi Simon, Editura Mirton

2014 Conștiința, în Problema Minte-Creier în necunoștința cogniției, editori G. Vacariu, G. Ștefanov, Editura Universității din București

2014 Este organizat creierul nostru pentru a-l produce pe Dumnezeu sau pentru a-l percepe pe Dumnezeu?, în Atena și/sau Ierusalim. Eseuri despre relația dintre știință și religie, coordonator Marin Bălan, Editura Universității din București

2015 Neurobiology of Form Perception în vol. Simpozionul Clubului Humboldt: On Form and Pattern, Editura Academiei

2019 Istoria fiziologiei animale la universitățile din România, volum bilingv română-engleză, realizat în colaborare cu Lucian Hrițcu, Corina Roșioru, Editura Universității din București

Cărţi sau capitole publicate în străinătate

1992 Bioelectrochemical fuell cells with Anabena sp., în colaborare cu I. Ardelean și D. Canja, în Research in Photosynthesis, vol. II, editaor N. Murata, Kluwer Acad. Publ.

1993 Specific Interactions in Ionic Transport through Biological Membranes în Specific Interactions and Biological Recognition Processes, editori Z. Simon, N. Voiculet, I. Motoc, CRC Press Inc. USA

1995 Respiratory and photosynthetic response in salt stressed Synechocystis PCC 68303, în colaborare cu I. Ardelean, V. Ristoiu, G. Zarnea, în Photosynthesis: From Light to Biosphere, vol. IV, editor P. Mathis, Kluwer Acad. Publ.

1999 Increased respiratory activity in light in salt stressed Synechocystis PCC 6803. Potentiometric Method to Measure Respiratory Electron Transport in intact cells, în colaborare cu I. Ardelean, S. Tunaru, G. Teodosiu, M. Enache, L. Dumitru, G. Zarnea, în The Phototrophic Prokaryotes, vol. 47, editori Peschek et al., Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York

2006 The Active Compounds from Hyperici herba: Traditional versus Modern Knowledge, împreună cu B. Macri, G. Stoian, în Recent Progress in Medicinal Plants, vol.13 Search for Natural Drugs, editori JN Govil, VK Singh, C. Arunachalam, Studium Press, LLC, USA

2017 Building elements of the adaptive and pathological pain neural networks, împreună cu V. Ristoiu, în Physics of the Mind and Brain Disorders, editori I. Opris, M. Casanova, Springer Nature

Cursuri universitare

1979 Biofizica, vol. II, în colaborare cu D.G. Mărgineanu, Universitatea din București

1980 Efectele radiațiilor ionizante asupra sistemelor biologice. Metode de detectare a radiațiilor ionizante, în Biofizica, editori D.G. Mărgineanu, M. Isac, C. Tarba, Editura Didactică și Pedagogică

1981 Lucrări practice de biofizică, în colaborare cu D.G. Mărgineanu, Universitatea din București

1983 Îndrumător de lucrări practice de fiziologie animală, în colaborare cu G. Strungaru, G. Nastasescu, M. Nistor, Universitatea din București

1990 Lucrări practice de biofizică, Universitatea din București

1992 Biofizica, vol. I, în colaborare cu L. Movileanu, D.G. Mărgineanu, Universitatea din București

1997 Probleme de biofizică, în colaborare cu D. Mihăilescu, L. Movileanu, Editura Universității din București

2007 Noțiuni de anatomie și fiziologie, în colaborare cu M. Marcu, V. Ristoiu, Editura Universității din București, reeditat în 2008

2009 Teoria rețelelor neuronale artificiale, în colaborare cu D. Popescu, Editura Universității din București

2012 Metabolismul energetic uman. Evaluare cantitativă, în colaborare cu Radu Racotta, Editura Universității din București

2013 Consumul de energie metabolică și greutatea corporală, în colaborare cu Radu Racotta, Editura Universității din București

2013 Neurobiologia cogniției, în colaborare cu A. Deftu, V. Ristoiu, Editura Universității din București, ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2016

Lucrări publicate în volume colective

2003 Molecular mechanisms which underlie pain perception, în Psihosomatic Medecine, Recent Progress & Current Trends, editor D.L. Dumitrașcu, Editura Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca

2005 Molecular mechanisms in visceral pain perception, în Neurogastroenterology – from basic knowledge to clinical practice, editor D.L. Dumitrașcu, Editura Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca

2011 Molecular targets for the modulation of pain, în Functional and motility disorders of the gastrointestinal tract, editori D.L. Dumitrașcu, V. Drug, Editura Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca

Premiul „Nicolae Simionescu“ al Academiei Române, 2001

  • 2013 Despre creier și minte, interviu acordat Elenei Solunca Moise, Ziarul "Curentul", vineri 1 martie 2013, Anul XV Nr. 35 (5171)
  • 2016 TEDx Talks Cluj