Octavian POPESCU - Biolog


Membru titular 2010
Membru corespondent 2000

S-a născut la 23 septembrie 1951 în satul Pietrișu, comuna Curtișoara, județul Olt. A urmat studiile la Liceul „Radu Greceanu“ din Slatina în perioada 1966-1970. Între anii 1970-1972 a fost student al Facultății de Medicină generală din Cluj-Napoca și ulterior, al Facultății de Științe (secția de Biologie moleculară și Fiziologie) din cadrul Universității din Belgrad (1972-1976). În perioada 1981-1990 a fost asistent și șef de lucrări la Facultatea de Medicină generală din Cluj-Napoca. În anul 1985 a devenit doctor în biologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași cu o teză despre studiul proteinelor din membrana eritrocitelor umane. Între anii 1990-1997 a fost cercetător al Institutului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca.

Stagiile de cercetare realizate au fost la: Institutul Pasteur Paris (1990-1992), Departamentul de Cercetare al Facultății de Medicină Basel (1993-1996), Universitatea Basel (visiting professor) (1996) și INSERM (U42), Villeneuve d'Ascq (Lille) (1998). În 1995 Octavian Popescu și Gradimir Misević au măsurat pentru prima dată forțele de adeziune celulară cu ajutorul microscopiei de forță atomică (Science, 267, 1173-1175/ 1995; peste 350 de citări) și au caracterizat o nouă clasă de molecule de adeziune celulară, gliconectine.

Specialist în biologie moleculară, biochimie, genetică și microbiologie, a fost director științific (2009-2012) și director (2012-2016) al Institutului de Biologie din București, al Academiei Române. A fost unul dintre membrii grupului acad. Gheorghe BENGA (1977-1990) care a descoperit prima proteină-canal pentru apă (aquaporina 1) (Biochemistry-US, 25, 1535-1538, 1986; 124 de citări; Eur J Cell Biol, 41, 252-262, 1986; 122 de citări).

În prezent este director al Departamentului Științele Vieții, Medicale și Agricole din cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)

Este autorul unui număr de 3 volume, 15 capitole în cărți, 182 de lucrări științifice (97 în Web of Science Core Collections – WoS; 5 lucrări au peste 100 de citări). Peste 2200 de citări în WoS. Indice Hirsch = 23 (24 în Scopus și 28 în Google Academic, unde figurează cu peste 3100 de citări).

Volume

1988 Electroforeza, Editura Tehnică

1990 Electroforeza proteinelor în geluri de poliacrilamidă, Editura Tehnică

2011 Dicționar de microbiologie generală și biologie moleculară, în colaborare cu G. Zarnea, Editura Academiei Române

Capitole în cărți

1985 Modifications of human erythrocyte membranes and their effect on water permeability studied by a nuclear magnetic resonance technique, în colaborare cu G. Benga, V. I. Pop, R.P. Holmes, T. Pavel, M. Ionescu, în Water and Ions in Biological Systems, editori A. Pullman, V. Vasilescu, L. Packer, Plenum Press, New York and London

1988 Recent investigations on water permeability of erythrocytes in normal and Duchenne muscular dystrophy subjects, în colaborare cu G. Benga, V.I. Pop, V. Borza, A. Mureșan, A. Hodârnău, I. Benga, I. Ionescu, în Biomembranes. Basic and Medical Research, editori G. Benga și J.M. Tager, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg

1992 Bacterial vectors to target and/or purify polypeptides, în colaborare cu M. Hofnung, A. Charbit, J.-M.Clément, C. Leclerc, P. Martineau, S. Muir, D. O'Callaghan, S. Szmelcman, în: Targeting of Drugs 3: The Challenge of Peptides and Proteins, editori G. Gregoriadis, A.T. Florence, G. Poste, Plenum Press, New York

2002 Cell Adhesion and Proteoglycans, în colaborare cu G. N. Misevic și Z. Simon, în Quantum Biochemistry and Specific Interactions, editori: A. Chiriac, M. Mracec, T.I. Oprea, L. Kurunczi, Z. Simon, Editura Mirton

2007 Serological and molecular variability of Plum pox virus in transgenic and conventional plums, în colaborare cu I. Zagrai, M. Ravelonandro, R. Scorza, I. Gaboreanu, B. Ferencz, D. Pamfil, L. Zagrai, A. Maxim, în: Acta Horticulturae, editori R.E. Litz, R. Scorza, vol. 738

2007 Evolution of multicellularity in Porifera via selfassembly of glyconectin carbohydrates, în colaborare cu G. N. Misevic, C. Ripoll, J. Norris, V. Norris, Y. Guerardel, E. Maes, G. Strecker, P. Ballet, Y. Karamanos, L.T. Sumanovski, N. Misevic, în: Porifera research: biodiversity, innovation and sustainability, editori G. Lobo-Hajdu, M.R. Custódio, E. Hajdu, G. Muricy, vol. 28, Museu Nacional, Rio de Janeiro

2008 Environmental impact assessment of transgenic plums on the diversity of Plum pox virus populations, în colaborare cu I. Zagrai, L. Zagrai L, M. Ravelonandro, I. Gaboreanu, D. Pamfil, B. Ferencz, R. Scorza, N. Capote, în: Acta Horticulturae, editori K. Caglayan, F. Ertunc, vol. 781

2010 ARN – transcriere, prelucrare și reglarea exprimării genice și ADN – organizare, replicare și reparare, în colaborare cu S. Hobai, în: Biochimie clinică. Implicații practice, ediția a II-a, Editura Medicală

2011 Biologia moleculară în perspectiva evoluționistă, în: Darwin și gândirea evoluționistă, editori M. Flonta, L. Staicu, V. Iordache, Editura Pelican

2011 Genetic structure of the Greater Mouse-eared bat Myotis myotis populations in the Carpathians, în colaborare cu Sz. Bücs, Nagy Z. Levente, Zs. Pénzes, M.Gajewska, în: The Carpathians as speciation centres and barriers: from case studies to general patterns, editori: L. Ujvárosi, B. Markó, Cluj University Press

2012 New Nanotechnology Applications in Single Cell Analysis: Why and How? în colaborare cu G.N. Misevic, G. BenAssayag, B. Rasser, P. Sales, J. Simic-Krstic, N. Misevic, în: Expression Profiling in Neuroscience, editor Y. Karamanos, Neuromethods, Springer Science+Business Media, LLC, vol. 64

2019 Școala clujeană de biologie, în colaborare cu H. L. Banciu, în: Tradiție și Excelență. Școlile Academice/de Știință la Universitatea „Babeș‐Bolyai“ din Cluj‐Napoca, coordonator D. David, Presa Universitară Clujeană

2019 Medalioane – Biologie și Activitate didactică și științifică - Biologie, în colaborare cu N. Coman, în: Universitatea din Cluj în perioada interbelică, Facultatea de Științe, vol. IV, editori I.-A. Pop, S. Simon S, I. Bolovan, Presa Universitară Clujeană

Brevete de invenție

1. RO127527-A2, Lettuce genetically transformed with the gna gene for agglutinin from snowdrop, resistant to noxious insects belonging to Orthoptera and Homoptera orders, obținut împreună cu A. Halmagyi, I. Lupan, S. Vălimăreanu, 2012 H46138 (Derwent Primary Accession Number)

2. RO128548-A2, Apparatus for measuring a resonant sensor dissipation factor, comprises quartz crystal named resonant sensor, relay, oscillator, signal detector or one-shot multivibrator, micro controller and computer with integrated USB interface, obținut împreună cu I. Burda, S. Simon, A.R. Tunyagi, 2013 L53354 (Derwent Primary Accession Number).

3. RO128549-A2, Voltage controlled crystal oscillator with passive interrogation for resonant sensor, obținut împreună cu I. Burda, S. Simon, A.R. Tunyagi, 2013 L53346 (Derwent Primary Accession Number).

4. RO129483-A2; RO129483-B1, Module for measuring the impedance of a resonant immunosensor, obținut împreună cu I. Burda, S. Simon, A. M. Silaghi, A.R. Tunyagi, 2014-L22567 (Derwent Primary Accession Number).

5. RO129482-A2; RO129482-B1, Multiplication of sensitivity of resonant sensor, comprises QCM oscillator whose output signal is applied to frequency multiplier, obținut împreună cu I. Burda, S. Simon, A. M. Silaghi, A.R. Tunyagi, 2014-L22569 (Derwent Primary Accession Number).

6. RO130445-A2, Method for resonant sensor impedance measurement, comprises passive interrogation of resonant sensor about series-parallel resonance frequency or harmonic of natural frequency, by means of attenuator using signal from generator, obținut împreună cu I. Burda, S. Simon, A.R. Tunyagi, 2015-464940 (Derwent Primary Accession Number).

Activitate publicistică

Articole și studii

Studii în volume ale conferințelor

Studii în volume ale conferințelor

În anul universitar 1981-1982 a devenit asistent universitar al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca, la disciplina de biologie celulară. Pentru o foarte scurtă perioadă de timp, la începutul anului universitar 1990-1991, a fost șef de lucrări la aceeași disciplină.

Din 1997-2009 a fost profesor universitar titular la Catedra de Biologie experimentală, Facultatea de Biologie și Geologie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, susținând cursuri despre genomică structurală și funcțională, genetică și biotehnologie moleculară, tehnologia ADN-ului recombinat, bionanotehnologie, genetică, ecologie și protecția mediului.

În perioada octombrie 2009 - septembrie 2011 a fost profesor universitar asociat la Catedra de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Iar în perioada 2011-2012 a fost profesor universitar asociat la Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie, Facultatea de Biologie și Geologie a aceleiași universități.

Cariera didactică a continuat în Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca în calitate de șef de catedră (2000-2004) și decan al facultății (2004-2007 și 2016-2020). Este coordonator de doctorat începând cu anul 1999, îndrumând peste 42 de doctoranzi.

- Societatea Română de Biologie Celulară;
- Societatea Română de Biochimie și Biologie Moleculară;
- Societatea Română de Biofizică Pură și Aplicată;
- National Geographic Society (NGS);
- American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Premiul „Nicolae Simionescu“ al Academiei Române, 2013