Mariana Carmen CHIFIRIUC - Biolog, specialist în microbiologie


Membru corespondent 2021

S-a născut la Curtea de Argeș în anul 1974. Este absolventă a Liceului Sanitar din Pitești (1992) și licențiată a Facultății de biologie din cadrul Universității din București (1997); studii de masterat în cadrul aceleiași facultăți (1998), urmate de stagiu doctoral la Institutul „Pasteur“ din Bangui, Republica Centrafricană (1999). Specializarea a fost continuată la Institutul „Pasteur“ din Paris (2000). În 2005 și-a susținut teza de doctorat Interacțiunea parazit-gazdă. Paraziți oportuniști, în cadrul Școlii doctorale de biologie a Universității din București, sub îndrumarea prof. Irina Teodorescu.

În perioada 1997-2007 a fost biolog-specialist în Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino“, Centrul Național de Referință pentru Vibrio, cercetând diagnosticul fenotipic și molecular al tulpinilor bacteriene aparținând familiei Vibrionaceae; a fost membru în echipa de cercetare a proiectelor laboratorului privind implementarea unor noi metode de investigare a toxigenității tulpinilor de Vibrionaceae și standardizarea metodei de testare a sensibilității la antibiotice, National Data Manager (2000-2009); a participat la raportarea și introducerea datelor de antibiorezistență naționale în cadrul rețelei European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS).

În prezent este profesor abilitat la Facultatea de Biologie a Universității din București.

Domeniile de cercetare:
- investigarea prin abordări fenotipice şi genotipice a rezistenţei la antibiotice şi a markerilor de virulenţă, precum şi a mecanismelor de reglare a exprimării genice prin mecanismul de quorum sensing (QS) la tulpini bacteriene izolate din surse clinice şi din mediul acvatic;
- studiul interrelaţiilor complexe patogen-gazdă în cursul procesului infecţios; evaluarea acțiunii microbicide/microbiostatice/antibiofilm/anti-patogenice (inhibitori QS) a unor substanțe chimice nou-sintetizate, inclusiv nanoparticule şi sisteme hibride nanostructurate sau a unor alternative naturale (probiotice, prebiotice, postbiotice, simbiotice, extracte vegetale) şi optimizarea metodologiei de selectare şi caracterizare a activității biologice a acestora;
- utilizarea modelului Drosophila melanogaster pentru elucidarea mecanismelor moleculare ale patogenezei microbiene și identificarea unor noi ținte antimicrobiene.

Rezultatele cercetărilor sale se găsesc în numeroase articole, cu peste 11400 de citări și indice Hirsch 51 în Google Scholar. A publicat, în colaborare, 3 monografii și peste 45 de capitole de carte, făcând parte și din echipele care au dezvoltat 16 brevete (lucrările științifice sunt semnate atât cu numele Chifiriuc, cât și cu numele anterior, Balotescu).

Cărţi în colaborare

2005 Toxine și substanțe potențial toxice, în colaborare cu G. Mihaescu și I. Ciugulea, Editura Academiei Române

2005 Imunobiologie, în colaborare cu V. Lazar, R. Cernat, D. Bulai, D. Stewart-Tull, Editura Universității din București

2006 Dicționar de termeni specifici domeniilor de graniță cu chimia, în colaborare cu C. Cerkasov, E. Oprea, I.C. Farcasanu, C. Paraschivescu, V. Lazar, C.V. Popa, L.V. Ruta, Editura Universității din București

2007 Mirobiologie generală, în colaborare cu G. Mihaescu și L.M. Ditu, Editura Universității din București

2007 Ghid național pentru aplicarea procedurii de testare a sensibilității la antibiotice conform standardului CLSI/NCCLS, în volumul coordonat de I. Codita, în colaborare cu M. Mazilu, D. Mihai, A. M. Israil, V. Ungureanu, D. Chitoiu, A.M. Petrescu, M. Popa, E. Chersulik, B. Lixandru, M. Pana, M. Ghita, Editura Universității „Carol Davila“ din București

2008 Antibiotice şi substanţe chimioterapeutice antimicrobiene, în colaborare cu G. Mihaescu și L. M. Ditu, Editura Academiei Române

2009 Imunobiologie, în colaborare cu G. Mihaescu și L. M. Ditu, Editura Universității din București

2009 Fenomenul de comunicare interbacteriană: noi concepte în terapia antiinfecţioasă, în colaborare cu A. M. Israil, Editura Asclepius

2011 Microbiologie medicală și virologie, în colaborare cu G. Mihaescu și V. Lazar, Editura Universității din București

2013 Aspecte clinice şi bacteriologice în infecțiile bacteriene asociate urgențelor chirurgicale abdominale, în colaborare cu A. Israil, G. Palade, A. Cotar, Editura Ars Docendi

2013 Principii și tehnici de analiză imunologică şi moleculară utilizate în laboratorul clinic, în colaborare cu G. Mihaescu și V. Lazar, Editura Universității din București

2013 Thiourea derivatives as antimicrobials, în colaborare cu C. Limban, A. M. Grumezescu, LAP LAMBERT Academic Publishing

2015 Metode și standarde pentru laboratoarele de control microbiologic, în colaborare cu V. Lazăr, C. Curuţiu, M. M. Mitache, F. Marinescu, C. Croitoru, L. Mateescu și L. Măruţescu, Editura Universității din București

2015 Imunologie și imunopatologie, în colaborare cu G. Mihaescu, Editura Medicală

2017 Microbiologie generală şi aplicată, în colaborare cu Veronica Lazăr și Luminița Măruțescu, Editura Universității din București

2021 Hematologie, în colaborare cu Grigore Mihăescu, Marian Constantin și Ilda Czobor Barbu, Editura Medicală

2022 Imunologie, în colaborare cu Veronica Lazăr, Alina Holban, Doina Bulai, Duncan Stewart-Tull, Editura Universității din București

Activitate editorială

- Editor invitat la jurnale cu factor de impact ridicat, membru al grupurilor de lucru pentru realizarea Metodologiei de metaranking și a metarankingului universitar național – ed. 2021, 2022.

A coordonat ca director sau responsabil de proiect peste 30 de proiecte de cercetare naționale și internaționale, cu finanțare de peste 10 mil. Euro.

Este evaluator la numeroase competiții de proiecte naționale și internaționale.

Este expert național invitat pentru „Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Strategic Research and Innovation Agenda (JPIAMR SRIA) Roadmap“, 2018.

Este coautor pentru „The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine“, version 5 - 2018. Clin Chem Lab Med 2018;56(11):1846-63. doi: 10.1515/cclm-2018-0344. PMID: 29870392.

Din anul 2003 este cadru didactic al Facultății de biologie (lector, 2003-2007), (conferențiar, 2007-2013). În prezent este profesor de microbiologie și imunologie la Facultatea de biologie a Universității din București, unde predă cursuri de „Microbiologie generală“; „Imunobiologie“; „Bacteriologie/Microbiologie medicală“; „Imunogenetică și Imunopatologie“, „Imunologie clinică“. În anul 2014 a obținut abilitarea fiind, până în prezent, coordonator pentru 10 teze de doctorat și îndrumând 12 doctoranzi și 6 cercetători postdoctorali. A fost conferențiar sau profesor invitat la peste 25 de evenimente științifice și a contribuit la organizarea a numeroase conferințe, seminare, școli de vară și cursuri internaționale. În perioada 2016-2020 a fost directorul Școlii Doctorale de Ecologie din universitate. În prezent este membru extern în Consiliul Școlii doctorale a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București și în Consiliul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

- Membră a European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
- Membră a Society of Medical Ecology and Disease (SOMED)
- Membră a Societății Române de Microbiologie (SRM)
- Membră a Asociației Române de Citometrie (ACR)
- Membru fondator al Asociației Culturale „Prietenii Muzeului Național de Istorie a României“
- Membră a Asociației Culturale „Noua Acropolă“

- Premiul Societății Române de Microbiologie, 2007
- 4 medalii de aur și de argint la Saloanele internaționale de inventică, 2017, 2022

Nominalizată de Revista „Capital“ în „Top 100 Femei de succes“, la categoria „Învățământ și cercetare“, ediția 2022