Lucia-Doina POPOV - Biochimist


Membru titular 2011
Membru corespondent 2001

Născută la 21 martie 1943 la București. Studii universitare la Facultatea de Chimie, secția de Biochimie, a Universității din București (1960-1965), absolvită cu diplomă de merit. Din anul 1974 este doctor în chimie, iar din 1977 a urmat stagii de specializare în biologie celulară/ electrofiziologie/ farmacologie la New York University, Medical Center (1977-1978, Bursier Fulbright), Yale University, School of Medicine (1983), Aarhus University (1995), University College of London (în 2001 și în 2002).

A debutat ca cercetător științific la Institutul de Biochimie al Academiei Române (1965-1974), inclus în ICBIOL (1974-1978), iar în perioada 1978-2016 a fost cercetător științific al Institutului de Biologie și Patologie Celulară din București și coordonator al laboratoarelor, Biochimie preparativă, Disfuncții vasculare în diabet și obezitate, Patofiziologie și Farmacologie Celulară. Din anul 1992 este și secretar științific al institutului și începând cu anul 2001 este conducător de doctorat.

Director adjunct al Departamentului Științele vieții, medicale și agricole din cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

Contribuțiile științifice au vizat: cercetarea științifică fundamentală în biopatologie celulară și moleculară; enzimologie (Enzime lizozomale): fosfataza acidă și glucuronidaza; biologia și patologia sistemului cardiovascular: glicosaminoglicani și proteoglicani din peretele vascular și valvele cardiace; evidențierea și caracterizarea proteinelor cu rol de receptor pentru albumină în endoteliul vascular și cardiomiocite; diabetul zaharat: glicarea neenzimatică a albuminei circulante (albumina-AGE); prezența receptorilor endoteliali pentru proteine-AGE; diabetul zaharat: modificări morfofuncționale ale celulelor peretelui vascular determinate de hiperglicemia circulantă; manifestări ale sindromului metabolic la nivel vascular: modificări ale biochimiei celulelor peretelui vascular- Protein Tirozin Fosfataza 1B (PTP1B), reglator negativ al căii de semnalizare a insulinei, modificări post-translaționale (S-glutationilarea și sulfhidrarea); obezitatea asociată sau nu cu diabetul zaharat de tip 2; hipercoagulabilitatea: modificările căilor de semnalizare plachetară; disfuncția mitocondriilor în endoteliul și cardiomiocitul diabetic (dinamica mitocondriilor; interacțiile cu organitele intracelulare; funcția de control a mitocondriilor asupra căilor de semnalizare care asigură supraviețuirea celulară; oportunitățile terapiei mitocondriale).

Opera însumează 9 capitole din monografii internaționale tipărite în străinătate, 4 capitole din monografii internaționale tipărite în țară, 55 lucrări științifice originale (in extenso), în Web of Science core collection, 27 lucrări prezentate la congrese în străinătate, incluse ca rezumat în publicații ISI, 5 lucrări științifice originale (in extenso) publicate în țară în reviste cu factor de impact, 52 de lucrări științifice originale (in extenso), publicate în reviste ale Academiei Române, 6 lucrări științifice (in extenso) publicate în străinătate (reviste fără factor de impact la momentul publicării) și 7 lucrări științifice originale (in extenso), publicate în țară în reviste fără factor de impact.

Capitole în monografii internaționale tipărite în străinătate

1991 Transport processes and pathways, Transport of albumin, în volumul editat de M. Simionescu, N. Simionescu, Endothelial Transport of Macromolecules: Transcytosis and Endocytosis. A Look from Cell Biology, vol. 25, Springer-Verlag Int., Berlin

1995 The hyperlipidemic and diabetic hamster, a novel animal model, împreună cu M. Simionescu, A. Sima, H. Hasu, G. Costache, S. Faitar, A. Vulpanovici, C. Stancu, N. Simionescu, în volumul editat de F.P.Woodford, J. Davignon și A. Sniderman, Atherosclerosis X, Excerpta Medica, Elsevier Science B. V.

1997 The vascular endothelium in diabetes-induced accelerated atherosclerosis, în colaborare cu M. Simionescu, A. Sima, în volumul editat de G. Born, C. J Schwartz, Vascular Endothelium, Physiology, Pathology, and Therapeutic Opportunities, vol. 3, New Horizon Series, Schattauer, Stuttgart, New York

1997 Pathobiology of the vessel wall in combined diabetes and atherosclerosis împreună cu M. Simionescu, A. Sima, M. Hasu, G. Costache, în volumul editat de P. M. Motta, Recent Advances in Microscopy of Cells, Tissues and Organs, Antonio Delfino Editore, Roma

2001 Structural and transport property alterations of the lung capillary endothelium in diabetes, împreună cu M. Simionescu, în volumul editat de P.M. Motta, G. Macchiarelly, S.A. Nottola, Advances in Microanatomy of Cells and Tissues, Biophysical and Biochemical Correlates, Italian J. Anatomy and Embryology, 106 (supplement 1), no. 2

2005 Endothelial dysfunction in diabetes, împreună cu M. Simionescu și A. Sima, în volumul editat de D.M. Cheta, Vascular Involvement in Diabetes: Clinical, Experimental and Beyond, Editura Karger și Editura Academiei Române

2005 The role of hyperglycemia in the development of diabetic complications investigated in a transgenic mouse model, în colaborare cu D. L. Radu, în volumul editat de D.M. Cheta, Vascular Involvement in Diabetes: Clinical, Experimental and Beyond, Editura Karger și Editura Academiei Române

2011 Ongoing data on vascular endothelial cell dysfunction: an update, în colaborare cu A. Georgescu, N. Alexandru, în volumul editat de A. Georgescu și F. Antohe, From vascular cell biology to cardiovascular medicine, Transworld Research Network, Kerala, India

Capitole în monografii internaționale tipărite în țară

2002 Altered vascular reactivity of the resistance arteries: lessons from the hyperlipemic-hyperglycemic hamster model, în colaborare cu G. Costache, A. Georgescu, în volumul editat de D.M. Cheta, New insights into experimental diabetes, Editura Academiei Române

2002 Cellular and molecular alterations in diabetes – induced cardiovascular complications studied in an original experimental model, în colaborare cu M. Simionescu, A. Sima, în volumul editat de D. M. Cheta, New insights into experimental diabetes, Editura Academiei Române

2004 Towards understanding the mechanisms of impeded vascular function in diabetic kidney, în volumul editat împreună cu M. Simionescu, A. Sima, Cellular Dysfunction in Atherosclerosis and Diabetes - Reports from Bench to Bedside, Editura Academiei Române

2015 Cardiologia moleculară: prezent și potențial terapeutic, capitolul 7 în volumul redactat de Eduard Apetrei, Cardiologie clinică, Editura Medicală Callisto

Scientometrie (WoS): h: 22; 1544 citări (fără autocitări);1614 citări (total);o medie de 22,11citări /lucrare (la data de 24.06.2019)

Activitate editorială

Deputy Editor-in-Chief pentru Proceedings of the Romanian Academy, Series B

2004 Cellular Dysfunction in Atherosclerosis and Diabetes - Reports from Bench to Bedside, monografie internațională editată împreună cu M. Simionescu și A. Sima, Editura Academiei Române

Membră a Societății Naționale Române de Biologie Celulară, 1982
Membru Corespondent al Academiei de Științe Medicale, 1993 (membru titular începând cu anul 1997)
Secretar al Societății Naționale de Biologie Celulară, 1995
Membră a Comitetului de gestiune al COST al Comunității Europene, acțiunea B5, 1998-2000
Membră a European Council for Cardiovascular Research (ECCR), 2002
Membră a European Association for the Study of Diabetes (EASD), 2003-2011
Membră în comitetul editorial al Archives of Physiology and Biochemistry, Informa Healthcare, UK, 2005

Premiul „Emil Racoviță“ al Academiei Române, 1991

Premiul „Dr. C. Velican“, acordat de Societatea Română de Biologie Celulară, 1999

Premiul „Ion Moraru“, 2004

Premiul „Nicolae Simionescu“, 2004