Gheorghe COLDEA - Biolog


Membru corespondent 2015

S-a născut la 16 ianuarie 1939 în comuna Mănăstireni, județul Cluj. În anul 1958, după absolvirea liceului, a început cursurile la Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, absolvite în 1963. În perioada 1963-1965 a lucrat ca cercetător stagiar la Stațiunea Horti-viticolă Blaj. În anul 1965 a fost încadrat ca cercetător la Institutul de Cercetări Biologice Cluj, unde în prezent este cercetător științific grad I, în cadrul departamentului Biologie botanică, Fitocenologie și Ecologie vegetală.

În 1972 a obținut titlul de doctor în biologie cu un studiu coordonat de prof. dr. Alexandru Borza. Între 1982 și 1989 a fost secretar științific al institutului, iar în perioada 1990-2010 a fost directorul institutului.

Domenii de cercetare: botanică sistematică, taxonomie și corologie, fitosociologie, ecologie vegetală, biodiversitate, flora, vegetația și bioproductivitatea ecosistemelor naturale din România.

A publicat 135 lucrări științifice în țară și străinătate, 7 lucrări monografice. Indicele Hirsch actual este 11.

Studii monografice

1990 Munții Rodnei. Studiu geobotanic, Editura Academiei Române

1991 Prodrom des associations végétales des Carpates du Sud-Est (Carpates roumaines), Documents phytosociologiques, Nouvelle Série, Bd. XIII, Camerino

1992 Vegetația României, în colaborare cu N. Doniţă, D. Ivan, V. Sanda, A. Popescu, Th. Chifu, M. Paucă-Comănescu, D. Mititelu, N. Boşcaiu, Editura Tehnică Agricolă

1993 Végétation potentielle de la Roumanie, în colaborare cu D. Ivan, N. Doniţă, V. Sanda, A. Popescu, Th. Chifu, N. Boşcaiu, D. Mititelu, M. Paucă-Comănescu, Braun-Blanquetia, 9, Camerino

1997 Les associations végétales de Roumanie, tom I – Les associations herbeures naturelles (editor), Presa Universitară Clujeană

2012 Les associations végétales de Roumanie, tom II – Les associations anthropogènes, în colaborare cu A. Oprea, I. Sârbu, C. Sârbu, N. Ștefan, Presa Universitară Clujeană

2015 Les association végétales de Roumanie, tome III, Les association forestièr et arbustives, în colaborare cu A. Indreica și A. Oprea, Presa Universitara Clujană

Partener în cadrul proiectului „Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA-EUROPE)“ (2001-2050)

Organizații internaționale

- Membru al International Association for Vegetation Science
- Membru al Reinhold-Tüxen Gesellschaft
- Membru al Amicale International de Phytosociologie


Organizații naționale

- Vicepreședinte al Societății Fotosociologică Română

Premiul Academiei Române „Grigore Antipa“, 1992