Dumitru T. MURARIU - Biolog, zoolog


Membru titular 2021
Membru corespondent 2006


Preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice şi Medii Extreme
Prim-vicepreşedinte al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST)

Născut la 21 septembrie 1940 în localitatea Ungureni, județul Botoşani. Studii primare şi gimnaziale în Ungureni. Urmează studiile liceale la Liceul nr. 1 de băieţi (actualmente Colegiul Național „August Treboniu Laurian“) din Botoşani. Studii universitare la Facultatea de Biologie-Geografie a Universității „Al Ioan Cuza“ din Iaşi, secţia de biologie-zoologie, absolvite în anul 1966. În perioada 1966–1969 a lucrat ca hematolog-bacteriolog la Spitalul „Sf. Pantelimon“ din Bucureşti şi a realizat în anul 1968, în colaborare, prima sa lucrare ştiinţifică, tipărită în revista "Ftiziologia" a Societății Ştiinţelor Medicale din Bucureşti.

Începând cu anul 1969 a fost încadrat, în urma unui concurs, ca îndrumător-muzeu, muzeograf, muzeograf principal la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“. În anul 1975 şi-a susţinut public teza de doctorat, cu tema Anatomia, histologia şi histochimia glandelor tegumentare specializate la mamiferele insectivore din România, sub coordonarea ştiinţifică a prof. emerit Gheorghe T. Dornescu, la catedra de Anatomie comparată a Facultăţii de Biologie din Universitatea din Bucureşti.

În cercetarea de laborator s-a remarcat prin descrierea originală a structurii, histologiei şi histochimiei celor 10 tipuri de glande tegumentare specializate, de pe corpul mamiferelor insectivore. Analizând contactul direct al tegumentului mamiferelor cu mediul înconjurător și influența acestuia asupra corpului mamiferelor, a avut contribuţii originale în interpretarea atât a structurii, cât şi a rolului acestor glande în fiziologia, ecologia, etologia, sistematica, filogenia vieţuitoarelor. Astfel a contribuit cu noi interpretări, la explicarea relaţiilor intra- şi interspecifice, corelând stadiul dezvoltării respectivelor glande cu perioadele de reproducere şi demonstrând rolul unor secreţii atât în comunicarea dintre indivizi, cât şi în apărarea contra prădătorilor.

A fost bursier Fulbright pentru 12 luni (sept. 1975 – sept. 1976) colaborând cu specialişti din Universitatea Statului Kansas şi publicând lucrarea Histologia şi histochimia glandelor tegumentare specializate la 8 specii de chiţcani nord-americani. Cu aceeaşi ocazie a avut scurte stagii de lucru la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Washington, D.C. (Institutul Smithsonian), Muzeul American de Istorie Naturală din New York; Muzeul de Istorie Naturală din Pittsburgh - Pennsylvania; Field M.N.H. din Chicago - Illinois şi Muzeul de Istorie Naturală din Lawrence, al Universităţii Statului Kansas.

În afara histologiei și histochimiei structurilor tegumentare a clarificat sistematica mai multor specii din fauna României, a semnalat existența unor specii și subspecii necunoscute (ex., Erinaceus concolor, Microtus agrestis baillonii, Sicista betulina, Canis aureus – cu populații stabile în fauna țării, începând cu anul 1984).

A participat la 37 de congrese şi conferinţe internaţionale, cu comunicări ştiinţifice. Începând din anul 2000 este conducător de doctorat la Şcoala Doctorală a Facultății de Biologie - Universitatea din Bucureşti cu 23 titluri de doctor în biologie confirmate.

În 1976 a devenit șeful secției Vertebrate şi Restaurare-taxidermie a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, iar în perioada 1998–2014 a fost numit, după evaluări periodice, directorul general al muzeului.

În perioada 2015–2016 a fost directorul adjunct al Institutului de Speologie „Emil Racoviţă“ și începând cu 1 iulie 2016 este director al Institutului de Biologie al Academiei Române

În perioada 2009–2011 a fost coordonator al proiectului „Muzeului Național de Istorie Naturală «Grigore Antipa» reinventat la 100 de ani“, reorganizând și modernizând expoziţia de bază a muzeului.

Opera include în total 325 cărţi, capitole din cărţi, lucrări ştiinţifice, articole, recenzii, dintre care 75% în limbi străine, în reviste de specialitate din România şi din străinătate; 6% în reviste cotate ISI și 19% în limba română.

Volume

1988 Din viaţa mamiferelor. Mamifere terestre, vol.I, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1989 Din viaţa mamiferelor. Mamifere terestre, vol. II, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1995 Ghidul Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, ediţia a II-a, conține 16 planşe, Editura Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, Tipografia „Arta Grafică“

1996 „Grigore Antipa“ Museum of Natural History (Guide), conține 16 planşe, Editura Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, Tipografia „Arta Grafică“

1997 Archives of nature in natural history collections, în: The Value and Valuation of Natural Sciences Collections, ed. John R. Nudds and Charles W. Petit, published by the Geological Society London

1997 Din lumea mamiferelor, vol. III – Mamifere arboricole, Editura Curtea Veche

1999 The Atlas of European Mammals (coordonator național), Academic Press London

2000 Mammalia, vol. XVI, Fascicula 1 – Insectivora, în volumul Fauna României, Editura Academiei Române

2000 Mamifere/Mammals, în volumul coordonat de V. Oțel, Lista Roşie a speciilor de plante şi animale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, volumul conține fotografii şi o hartă cu bazinul Dunării, Fundaţia Aves Odorheiul Secuiesc

2003 Chiroptere din România, volum realizat în colaborare cu V. Decu și V. Gheorghiu, Editura Art Group

2004 Mammalia. Fascicula 4 - Lagomorpha, Cetacea, Artiodactyla, Perissodactyla, în volumul Fauna României, Editura Academiei Române

2005 Mammalia. Fascicula 5 – Carnivora, în colaborare cu D. Munteanu, în volumul Fauna României, Editura Academiei Române

2007 Protecţia liliecilor şi a pădurilor – o relaţie reciproc avantajoasă, volum realizat în colaborare cu V. Gheorghiu, A. Done, V. Nistor, Editura Universitară

2007 Liliecii. Să-i cunoaştem, să-i iubim, să-i protejăm!, coordonator ştiinţific, Editura Accent Print Suceava

2007 Delta Dunării, Editura Ad Libri

2007 Piatra Craiului National Park. Nature 2000 Site, volum realizat în colaborare cu O. Pop, tipărit în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Transilvania“ din Braşov

2008 Ghidul ilustrat al mamiferelor sălbatice din România, volum realizat în colaborare cu M. Cuzic, Editura Dobrogea

2008 Bibliographia Mammalogica Romaniae, în colaborare cu S. Geacu, Editura Academiei Române

2009 The First Ecological Reconstruction of Underground Environment from Romania. Ciclovina Uscata Cave, volum realizat în colaborare cu A. Petculescu, V. Gheorghiu, D. Borda, A. Farcaş, O. Cachula, C. Petrea, A. Soficaru, C. Panaiotu, D. Dumitraş, Şt. Marincea, E. Constantinescu, B. Tomuş, V. Nistor, Editura Universitaria

2010 Din viaţa mamiferelor, vol. IV – Mamifere galericole, Editura Academiei Române

2011 Din lumea mamiferelor, vol. V – Mamifere zburătoare, Editura Academiei Române

2012 Din lumea mamiferelor, vol. V – Mamifere acvatice, Editura Academiei Române

2014 Romanian Fauna. Mammalia vol. XVI, Fascicle 1 – Insectivora, The Publishing Hause of the Romanian Academy

2014 Ghid pentru monitorizarea stării de conservare a peşterilor şi speciilor de lilieci de interes comunitar din România, volum realizat în colaborare cu E. Nițu, Institutul de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Române

2015 Parcul Național Piatra Craiului - Ghidul speciilor și habitatelor de interes comunitar și național, volum realizat în colaborare cu O. Pop, D.T. Ionescu, A.V. Indreica, Editura Ars Docendi

2016 Les pinnipedes antarctiques. Rechereches d’Émile Racovitza, Éditions Universitaires Européennes. OmniScriptum GmbH&Co.KG, Saarbrücken, Deutschland

2016 Romanian Fauna. Fascicle 3 Chiroptera, în colaborare cu G. Chișamera, D. Măntoiu, I. Pocora, The Publishing House of the Romanian Academy

Traduceri

2008 Michel Desfayes, Originea numelor româneşti ale păsărilor şi mamiferelor Europei, incluzând specia umană, versiunea românească de Dumitru Murariu, Editura Dinamis Media Factory

Activitate editorială

Redactor-şef al revistei „Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa»“, (volumele XXXIII – LIII, pentru un număr de 24 volume, în anii 1989 – 2013).

- Membru pe viaţă al Asociaţiei Mamalogilor Americani, 1976
- Membru IUCN – Comisia Internaţională pentru Conservarea Speciilor – Rodentia, perioada 1987- 2004
- Membru al Asociaţiei Muzeografilor Naturalişti din România, 1993
- Membru EIONET Nature Protection and Biodiversity din Agenţia Europeană de Mediu, responsabil al centrului naţional de referinţe, 1995 - 2006
- Membru al Societăţii Mamalogilor din Europa, 1997 - 2003
- Membru al Comitetului Consultativ al Convenţiei Europene EUROBATS, 1999 – 2008
- Raportor anual al implementării legislaţiei europene de conservare a biodiversităţii chiropterelor, la EUROBATS, 2000 – 2008
- Preşedintele Federaţiei Române de Chiropterologie, 2000
- Membru în colegiul științific a două parcuri naturale, Piatra Craiului şi Putna-Vrancea
- Membru în colegiul ştiinţific al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea
- Membru în Comisia Monumentelor Naturii din Academia Română
- Membru în Comisia de Securitate Biologică a Ministerului Mediului
- Membru al colegiului știinţific al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Ariilor Naturale
- Membru în comitetul de redacţie al revistei „Romanian Journal of Biology– Zoology“, 2005
- Membru în comitetul de redacţie al Colecţiei FAUNA – Editura Academiei Române, 2006
- Membru în comitetul de redacție al revistei „Studii și Comunicări – Muzeul Olteniei“, secţia de Ştiinţele Naturii, 2007
- Membru în comitetul de redacție al revistei ştiinţifice a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Delta Dunării – Tulcea, 2008
- Membru al Academiei de Ştiinţe şi Litere a Poloniei, 2014

Premiul „Mihai Băcescu“, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor, 2001, 2002

Premiul „Grigore Antipa“ al Academiei Române, 2003, 2004

Premiul „Emil Racoviţă“ al Academiei Române, 2016

Înalte ordine de stat

Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Ofiţer, categoria E – Patrimoniul Cultural Naţional, 2004


Distincții

Diploma „Meritul Academic“, 2018


Medalia „70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare şi 65 de ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei“, 2016