Cătălin TĂNASE - Biolog


Membru corespondent 2018

Născut la 19 februarie 1962, în comuna Epureni, județul Vaslui. În 1981 a absolvit Liceul de Filologie-Istorie din Galați. În perioada 1981-1985 și 1990-1992 a urmat cursurile Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, pe care le-a absolvit ca șef de promoție. În 1998 a susținut teza de doctorat Cercetări sistematice și ecologice asupra micromicetelor din Masivul Rarău, sub coordonarea profesorului Mihai Mititiuc.

Desfășoară activități didactice şi de cercetare, în calitate de asistent universitar (1992), şef de lucrări (1996), conferențiar universitar (2002) şi profesor universitar (2008) la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, unde susține cursuri de Micologie, Fitopatologie, Sistematica criptogamelor, Bioconversii microbiene și Conservarea biodiversităţii. Coordonează proiecte de cercetare a fungilor care vizează taxonomia, ecologia, bioconversia și biocontrolul asupra patogenilor, iar din anul 2009, teze de doctorat în domeniul Biologie.

A contribuit la selectarea și monitorizarea speciilor de macromicete incluse în Lista Roşie din România şi din Europa. Colaborează cu echipe de cercetare pentru studiul diversității fungilor din Munții Carpați, Masivul Central Francez, Conservatorul Național Mediteraneean Porquerolles, Parcul Național Pirinei (Spania şi Franța) şi Rezervația Biosferei Třeboňsko (Cehia).

Între 2008-2012 a fost ales Cancelar general, iar ulterior, din 2012-2020, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași.

Din anul 2007 este director al Grădinii Botanice „Anastasie Fătu“ din Iași.

Domenii de cercetare: taxonomia şi ecologia fungilor; micoremedirea poluanților; biocontrolul patogenilor; conservarea diversității plantelor şi fungilor.

Cărţi

2001 Micologie, împreună cu M. Mititiuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

2006 Mycobiota–sisteme de clasificare, împreună cu Tatiana Eugenia Şesan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

2006 Concepte actuale în taxonomia ciupercilor, împreună cu Tatiana Eugenia Şesan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

2007 Arii speciale pentru protecția și conservarea plantelor în România, împreună cu Anca Sârbu, I. Sârbu, Ad. Oprea, G. Negrean, V. Cristea, Gh. Coldea, I. Cristurean, Gh. Popescu, Silvia Oroian, Katalin Bartók, D. Gafta, Paulina Anastasiu, Fl. Crişan, I. Costache, Irina Goia, Th. Maruşca, V. Oţel, Mihaela Sămărghiţan, Sorana Hentea, Gabriela Pascale, D. Răduţoiu, Adriana Baz, Violeta Boruz, M. Puşcas, Mariana Hiriţiu, J. Frink, Editura Victor B. Victor

2007 Ciuperci anamorfe fitopatogene, împreună cu Tatiana Eugenia Şesan, Editura Universității din București

2009 Fungi cu aplicații în agricultură, medicină și patrimoniu, împreună cu Tatiana Eugenia Şesan, Editura Universității din București

2009 Macromicete din România, împreună cu C. Bîrsan, V. Chinan, Ana Cojocariu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

2013 Ascomicete fitopatogene, împreună cu Tatiana Eugenia Şesan, Editura Universității din București

2016 Conservarea naturii în Grădina Botanică din Iași, coordonator al volumului, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

Capitole publicate în volume colective

2001 Diversitatea plantelor în contextul strategiei europene de conservare a biodiversității, coordonator Anca Sârbu, Editura Alo

2005 Red List of Romanian Macrofungi Species, capitol realizat împreună cu Adriana Pop, în volumul Bioplatform – Romanian National Platform for Biodiversity, Editura Academiei Române

2008 Mycobiota, capitol realizat împreună cu Al. Manoliu, V. Chinan, în volumul coordonat de T. Chifu, Al. Manoliu, C. Toma, Parcul Naţional Călimani. Studii ecologice şi de biodiversitate, Editura Alma Mater

2018 Ecological Adaptations of White-Rot Fungi: A Solution to Human Caused Problems?, capitol elaborat împreună cu T. Balaeș, Cristiana Virginia Petre, în volumul Agricultural Research Updates, ed. Prathamesh Gorawala, Srushti Mandhatri, vol. 22, Nova Science Publishers New York

Brevete naționale

Brevet nr. 122528/2009, Procedeu de depoluare a haldelor miniere de altitudine cu ajutorul macromicetelor, obținut împreună cu E. G. Ioanid

Brevet nr. 122359/2009, Procedeu și instalație de obținere a hidrazinei, obținut împreună cu Lucia Odochian, Daniela Dîrţu, A. Pui, M. Dumitraş

Brevet nr. 127965/2012, Material textil sau tricotat cu caracteristici degradabile, utilizat în tehnologia cultivării plantelor şi procedeu de obținere, realizat împreună cu Lucia Drăghia, Elena Liliana Chelaru, Corneliu Emilian Savencu

Brevet nr. 130669/2018, Instalație pentru decontaminare în plasmă, obținut împreună cu Viorica Frunză, E.G. Ioanid, Dorina Rusu, G. Savin, Simona Dunca

-Membru în subcomisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române-Filiala Iași, 2002
- Membru în Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, 2006
- Membru în Consiliul Asociației Europene de Micologie, 2007
- Membru în Societatea de Științe Biologice din România, 2008
- Asociația Grădinilor Botanice din România, vicepreședinte (2008-2016) și președinte (2016-2018)
- Președinte al subcomisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române-Filiala Iași, începând cu anul 2020
- Societatea Micologică din România, secretar științific (1995-2007) și președinte (2014-2021)

Premiul „Emanoil Teodorescu“ al Academiei Române, 2008

Premiul „Iuliu Prodan“ al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, 2010

Diploma și medalia de aur EUREKA, Salonul Internațional de Invenții INNOVA de la Barcelona, 2017

Diplomă şi medalie de aur, Salon International des Inventions de Genève, 2017

Medalia jubiliară acordată de Universitatea de Vest din Timișoara, 2009
Medalia jubiliară acordată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, 2010
Medalia jubiliară și Diploma de excelență, acordate de Universitatea din București, 2010