Leontin Ștefan PÉTERFI - Biolog


Membru corespondent 2003

S-a născut la 3 februarie 1937, în Cluj-Napoca. Este absolvent, cu examen de maturitate, al fostului Colegiu Reformat (astăzi Școala Medie nr. 1) din Cluj-Napoca, cursuri cu limba de predare maghiară. În anul 1954 a devenit student al Universității „Victor Babeș“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie, secţia Biologie. La finalizarea studiilor în 1959 a obținut diploma de merit de biolog-botanist, iar în 1971, titlul de doctor în biologie al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

A beneficiat de stagii de specializare și cercetare în:
- citologia ultrastructurală, Marea Britanie, Leeds University (noiembrie 1967 - mai 1968), îndrumător prof. Irene Manton F.R.S., membru al Societăţii Regale din Londra
- prognoza în biologie, Cehoslovacia (decembrie 1969 - ianuarie 1970, ianuarie 1986)
- Republica Cuba (decembrie 1972)
- membru al echipei de cercetare de la Limnological Research Institute Balaton – Academia de Ştiinţe Ungară (1995 –1998)

S-a specializat în studiul algelor microscopice. A cercetat flora algală a mlaștinilor de turbă, apelor curgătoare, lacurilor din Transilvania, din lanțul Carpatic, Munții Apuseni, Câmpia Crișurilor. A semnalat peste 500 de specii noi pentru flora României, a descoperit și a descris 26 specii noi pentru știință, precum și o serie de taxoni infraspecifici și infragenerici:Scenedesmus elegans (1963), Notosolenus symmetricus (1963), Pteromonas pseudoangulosa (1965), Petalomonas pentacarinata (1965), Chromulina pseudodiachloros (1965), Chlorogonium skujae (1966), Chamydomonas pseudomultifilis (1966), Chlamydomonas splendida (1966), Chlamydomonas grintzescui (1966), Chlamydomonas vibratilis (1966), Chlamydomonas corticatiformis (1966), Chlamydomonas lacustris (1966), Chlamydomonas lunulatiformis (1966), Chlamydomonas pseudotubulosa (1966), Chlamydomonas selicensis (1966), Chlamydomonas teodorescui (1966), Carteria maculata (1968), Chlamydomonas napocensis (1968), Chlamydomonas magurensis (1968), Chlamydomonas maramuresensis (1968), Chlamydomonas pumilioniformis (1968), Mallomonas portae-ferrae (1972), Chlamydomonas romanica (1973), Sphaerellopsis reticulata (1973), Mallomonas transsylvanica (1976), Mallomonas strictopteris (1976).

Rezultatele sale algofloristice au fost validate prin regăsirea, confirmarea și recunoașterea speciilor precum și a taxonilor infraspecifici noi de către specialiști internaționali. A propus taxoni infragenerici (secţii, serii), pentru clasificarea speciilor de Mallomonas (Chrysophyta). A furnizat date inedite și privind structura submicroscopică a speciilor cercetate, precum și date referitoare la răspândirea geografică şi ecologia speciilor.

A elaborat şi a publicat, singur sau în colaborare, mai multe volume şi 195 articole ştiinţifice originale: 33 au apărut în reviste de specialitate din străinătate, dintre care 22 de articole în reviste internaționale cu indice de impact. Lucrările sale au fost citate în literatura de specialitate internațională de peste 250 ori, mai ales în lucrări publicate în reviste cotate ISI.

Cărți și capitole din cărți

1966 Flora algologică, în volumul Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. vol. I, Contribuții botanice Cluj-Napoca

1976 Organizarea şi structura celulelor algale, Cenologia algelor dulcicole, în Tratat de algologie, redactat în colaborare cu Al. Ionescu, vol.I, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1981 Chrysophyta. A. Morfologie, particularităţi de structură, înmulţire B. Clasificare. Caracterele claselor, subclaselor, ordinelor, principalelor familii şi genuri, în colaborare cu L. Momeu, în volumul Tratat de algologie, redactat în colaborare cu Al. Ionescu, vol.IV, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1993 Flora şi vegetaţia algală a sfagnetelor, lacurilor şi a apelor curgătoare, în volumul Parcul Naţional Retezat - Studii ecologice, redactat de I. Popovici, Editura West Side Computer

1993 Structura comunităţilor algale edafice din Parcul Naţional Retezat, în colaborare cu L. Momeu, în volumul Parcul Naţional Retezat - studii ecologice, redactat de I. Popovici, Editura West Side Computer

1994 Modalităţi de reproducere la alge eucariote în Biologia reproducerii - mediu şi biodiversitate, volum redactat de L. Gavrilă și Al. Ionescu, Constanţa

1995 Fejlődétörténeti növényrendszertan I, [Phylogenetic Plant Taxonomy I], manual universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

1997 An Introduction to the Algae and the Culture Collection of Algal Strains at the Institute of Biological Research, Cluj-Napoca, în colaborare cu N. Dragoş, L. Momeu, C. Popescu, Cluj University Press

2002 Phylum Cryptophyta, Phylum Dinophyta, Phylum Haptophyta (Prymnesiophyta) în volumul Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei și faunei României, coordonat de S. P. Godeanu, vol. II, partea 1, Editura Bucura Mond

2002 Class Xanthophyceae. Class Chrysophyceae și Class Zygnematophyceae, în colaborare cu L. Momeu, în volumul Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei și faunei României, coordonat de S. P. Godeanu, vol. II, partea 1, Editura Bucura Mond

2002 Rhodophyta, în colaborare cu A. Ionescu, Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României, volum coordonat de S. P. Godeanu,vol. II, partea 1, Editura Bucura Mond

2002 Class Chlorophyceae, în colaborare cu L. Momeu și I. Cărăuş, în volumul Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României, vol. II, partea 1, coordonat de S. P. Godeanu, Editura Bucura Mond

Brevete

A elaborat înpreună cu specialiştii de la Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca, Institutul Oncologic şi Clinica de Endocrinologie din Cluj-Napoca un număr de 22 invenții, referitoare la:
- Utilizarea biomasei de spirulină în medicina umană şi cosmetică (unguente curative, cosmetice, comprimate pentru tratarea obezităţii etc.);
- Biotehnologia cultivării spirulinelor;
- Obţinerea extractului standardizat de ficobiline din cianobacterii;
- Procedeul de imobilizare a suspensiilor algale;
- Procedeul de păstrare a culturilor de alge în colecţii

Granturi

Director de grant pentru proiectul „Cercetări ultrastructurale şi moleculare cu implicaţii în filogenia genului Euglena“, grant CNCSIS, 1999 – 2001

Membru al echipei proiectului „Cercetări privind organizarea ultrastructurală a membranelor fotosintetice la microorganismele procariote şi eucariote“, 1997

Membru al echipei proiectului „Cercetări privind ultrastructura comparată a cloroplastelor la algele eucariote“, 1998-2000

În perioada 1971 şi 1996 a colaborat cu Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, coordonând și monitorizând o serie de proiecte anuale.

A început cariera didactică la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Naturale-Geografie, la Catedra de botanică, în calitate de preparator (1960-1964). În 1964 devine, prin concurs, cercetător stagiar la Centrul de Cercetări Biologice al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca și, ulterior, cercetător științific și cercetător principal (1964-1994).

În anul 1994 se reîntoarce la Catedra de botanică: conferențiar titular (1994-1996) și profesor titular (1996-2007). Din anul 2007 a fost profesor consultant și ulterior, profesor universitar emerit (2012) al aceleiași facultăți.

A susținut cursurile în limba maghiară de morfologia şi anatomia plantelor, botanică sistematică, fitosociologia şi vegetaţia României, ecologia fitosociologică. Cursul de taxonomia algelor a fost susținut în limba română.

În perioada 1996-1999 a fost cancelar al Facultăţii de Biologie şi Geologie din Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca și membru în Senatul universităţii. Începând cu anul 2008 este senator de onoare.

A fost coordinator pentru 7 lucrări de doctorat în domeniul botanicii.

- Membru al European Cell Biology Organization, 1990-1993
- Membru al The New York Academy of Sciences, 1995-1998
- Membru de onoare al Hungarian Algological Society, din 1995
- Membru al Societății de ştiinţe Biologice din România
- Membru al Societății de Biologie Celulară din România
- Membru al Societății Române de Ecologie
- Membru al Societății de Fitosociologie din România

Premiul MEI, 1968

Premiul „E.C. Teodorescu“ al Academiei Române, 1981

Medalia „Meritul ştiinţific“, 1979

Medalia „Honorary Member of the Hungarian Algological Society“, 1997

Diploma „Meritul Academic“, 2013