s Academia Română - Institutia

Secţia de știinţe tehnice

Secția de științe tehnice a reunit cei mai valoroși ingineri, cu rezultate științifice şi aplicative semnificative, recunoscute pe plan național şi internațional. Primul inginer ales în Academia Română fost Petrache Poenaru, inventator și pedagog.

Încă de la începuturi inginerii au activat în Secțiunea de științe a Academiei, alături de matematicieni, fizicieni, chimiști, medici, biologi, geologi. Odată cu evoluția științelor exacte pe plan mondial, la începutul secolului XX, secția științifică a dobândit o însemnătate din ce în ce mai mare și o consolidare continuă. Astfel în anul 1955 în structura academică se constituie secții științifice distincte, între care și Secția de științe tehnice.
Membri

Membri titulari

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Daniel CONDURACHE
prof.univ.dr. Vasile MARINCA
prof.univ.dr. Liviu MARŞAVINA
prof.univ.dr. Alexandru Mihail MOREGA
prof.univ.dr. Sergiu NEDEVSCHI
prof.univ.dr. Eugen-Victor-Cristian RUSU
dr. Tudor SIRETEANU

Membri de onoare din ţară

prof.ing. Nicolae NOICA
G.ral(r) dr.ing. Dumitru-Dorin PRUNARIU
prof.dr.ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU

Membri de onoare din străinătate

Secretar ştiinţific

Specialiștii actuali ai secției contribuie la realizarea cercetărilor în mecanică, termotehnică, electrotehnică, astronautică, inginerie fizică și ingineria construcțiilor.

Institute şi centre de cercetare


Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru