Tudor SIRETEANU - Matematician


Membru corespondent 2012


Director al Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei Române din anul 1990

Născut pe 11 iulie 1943 la București, în familia actorului Dorin Sireteanu și strănepot al celebrei parașutiste și aviatoare Smaranda Brăescu.

Studii primare și liceale la Liceul nr. 24 „Vasile Alecsandri“ şi la Liceul nr. 5 „Mihai Sadoveanu“ din București, absolvite cu media generală 10 la bacalaureat.

Licențiat al Facultății de Matematică-Mecanică, secția Teoria Elasticității, din cadrul Universității din București, în anul 1966.

După absolvire a lucrat fără întrerupere la Institutul de Mecanica Solidelor, având în prezent titlul de cercetător științific gradul I. În perioada 1971-1972 a fost bursier Fulbright la California Institute of Technology, unde a efectuat un stagiu de specializare în domeniul vibrațiilor aleatoare cu aplicații la dinamica vehiculelor şi inginerie seismică. În 1981 şi-a susținut teza de doctorat cu tema Sisteme mecanice neliniare supuse la excitații aleatoare.

Este președinte al Comisiei de Acustică a Academiei Române, director al Departamentului de Științe inginerești, mecanice, calculatoare din cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), conducător de doctorat în domeniul matematică la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Științe Aplicate. A predat cursuri de masterat la Facultățile de Transporturi şi Științe Aplicate din cadrul Universității Politehnica din București.

A inițiat cercetări științifice cu impact economic şi social, precum: omologarea unor tipuri de amortizoare produse în țară pentru autovehiculele Dacia; proiectarea, testarea şi introducerea în fabricație a unor antivibratori cu performanțe superioare pentru protecția liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune; realizarea unui sistem de protecție antiseismică pentru acceleratorul tandem de particule de la Institutul de Fizică Atomică, Platforma Măgurele; reabilitarea şi consolidarea antiseismică a unei clădiri cu 6 etaje din Galați; realizarea şi implementarea unor dispozitive de protecție la vibrații, zgomot şi acțiuni seismice a unor laboratoare din clădirea Centrului Integrat de Tehnologii Avansate cu Laseri, Platforma Măgurele.

A elaborat singur sau în colaborare: 7 monografii, are peste 140 de citări (conform Scopus); 7 capitole în volume, peste 190 de lucrări publicate în țară și în străinătate. Are indicele Hirsch 10 (Scopus). Este coautor la 3 brevete, 2 OSIM, 1 EPO.

Monografii

1981 Vibrațiile aleatoare ale automobilelor, în colaborare cu O. Gundisch și S. Părăian, Editura Tehnică

2005 Fluide şi amortizoare magneto-reologice, în colaborare cu Gh. Ghiţă și D. Stăncioiu, Editura Bren

2008 Semi-active suspension control: improved vehicle ride and road friendliness, în colaborare cu E. Guglielmino, C.W. Stammers, Gh. Ghiţă și M. Giuclea, Springer

2008 Metode de inteligență computaţională cu aplicaţii la sisteme dinamice, în colaborare cu M. Giuclea și Gh. Ghiţă, Editura Bren

2011 Comportarea dinamică a structurilor cu caracteristici de tip histeretic, în colaborare cu A.M. Mitu și I. Popescu, Editura Matrix Rom

2011 Metode de control al comportării dinamice a structurilor, în colaborare cu I. Popescu și A.M. Mitu, Editura Matrix Rom

2011 Aeolian vibrations and oscillations of overhead line conductors, în colaborare cu E.M. Videa și M. Migdalovici, Editura Impuls

A fost director sau responsabil pentru 32 de proiecte dezvoltate cu granturi naționale, 3 cu granturi internaționale şi pentru 53 contracte de cercetare cu beneficiari economici:

Grant acordat de Royal Society /2002-2004, Smart systems for mitigation of machine and structural response, proiect în colaborare cu Universitatea din Bath, UK, Departamentul de Inginerie Mecanică

Grant acordat de Institutul Suedez /2002-2005, Active and passive damping with application in manufacturing, în colaborare cu Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Departamentul de Mecanică și Institutul pentru Producție Industrială

Grant acordat de Royal Society /2005-2007, Smart control of buildings, historic and modern, subject to seismic excitation, în colaborare cu Universitatea din Bath, UK, Departamentul de Inginerie Mecanică

GAR 4015/98-1/99, Tema B1-A1: Izolare antivibratorie şi protecţie antiseismică pe bază de rețele neuronale, mulțimi fuzzy şi algoritmi genetici

GAR 5208-6025/99-2000, Tema B7-A7: Metode moderne de modelare şi analiză a structurilor mecanice în vederea calificării seismice

Proiect național 33517-34395 /2002-2003, Tema 3, Cod CNCSIS 1369: Controlul inteligent al vibrațiilor mecanice prin fluide magnetoreologice cu implementarea automatizărilor complexe cu logică programată

Proiect național PN-II-PT-PCCA-2013-4-0854: Dispozitive mecanice şi soluții tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor din România

Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, 2004

Premiul de excelență al editurii MBC University Press, pentru cea mai bună lucrare publicată în „Aircraft Engineering & Aerospace Technology“ (în colaborare), 1998

Premiul „Aurel Vlaicu“ al Academiei Române, 2000