Tudor Sireteanu

Cercetarea este o vocație

Dr. Tudor Sireteanu împlinește anul acesta 50 de ani de continuă activitate științifică, toți petrecuți în aceeași entitate de cercetare, și, totodată, mai mult de jumătate din această perioadă ca director al Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei Române. Tema principală de discuție a fost cercetarea aplicată, cu accent asupra produselor obținute grație cercetării, fie că este vorba de roboți, autovehicule sau protecția clădirilor în caz de cutremur. Dialogul s-a ramificat, iar abordările au vizat și câteva din momentele cheie din istoria institutului, dar și legătura între cercetare și industrie cu precizări asupra celor două perioade pe care le separă momentul istoric din decembrie 1989. Au vizat, de asemenea, cercetările curente, un exercițiu de imaginație și care este primul cuvânt care poate fi asociat cu cercetarea.

Nimic fără pasiune

Tudor Sireteanu: La început a fost pasiunea pentru matematică. Această pasiune pentru matematică m-a condus la Facultatea de Matematică-Mecanică, așa era pe vremea aceea. M-a atras mai mult partea de mecanică pentru că am văzut că în acest domeniu am posibilitatea de a valorifica cunoștințele de matematică. Am urmat și am absolvit secția de mecanică în anul 1966. În același an am fost angajat ca cercetător stagiar la Centrul de Mecanica Solidelor al Academiei Române. Apoi, am trecut prin toate treptele de cercetare. Cel mai greu a fost să trec de la gradul de cercetător științific la cel de cercetător științific III - a durat aproape 16 ani. Nu am fost membru de partid, dar, până la urmă, am fost apreciat de conducerea institutului, care a propus scoaterea la concurs a unui post de cercetător III, pe care l-am ocupat. Pe urmă, am rămas și pe acest post până în decembrie 1989, când am trecut prin concurs la cercetător II și apoi la cercetător științific I, iar din 1990 am preluat și conducerea acestui institut.

Cătălin Mosoia: Prin urmare, mai mult de jumătate din activitatea științifică ați petrecut-o ca director al institutului.

Tudor Sireteanu: Mie mi-a plăcut activitatea din acest institut. A fost și a rămas un institut de o calitate extraordinară în ceea ce privește personalul de cercetare. Aici au lucrat sau au fost directori oameni recunoscuți pe plan mondial, acad. Elie Carafoli, acad. Radu P. Voinea, acad. Gheorghe Buzdugan; director onorific a fost acad. Ștefan Bălan, un om de o extraordinară moralitate - deși era ministru, era foarte popular, vorbea cu oamenii de la egal la egal, indiferent de funcția pe care o avea; când aveam câte o Adunare Generală la care dânsul venea și participa, noi ne ridicam în picioare, din respect și nu din alte motive; îl respectam pentru ceea ce reprezenta dânsul în lumea științifică, pentru modul de comportare cu oamenii și în poziția sa a reușit să mențină activitatea de cercetare la un nivel foarte ridicat.

Secvențe

C. M.: Care au fost momentele cheie din cei 50 de ani de activitate științifică?

Tudor Sireteanu: Au fost mai multe asemenea momente importante. La un moment dat, institutele Academiei Române au fost desființate, nu mai erau sub egida Academiei; unele au trecut la Ministerul Învățământului, cum a fost cazul institutului nostru, altele la entități de cercetare departamentale. Cercetătorii s-au împrăștiat în diferite locuri - am găzduit și noi o serie de cercetători de la fostul Institut de Matematică al Academiei Române. Noi am reușit să ne păstrăm componența personalului și preocupările în toate sistemele organizaționale în care am lucrat. De la Ministerul Învățământului am trecut dintr-un Centru de mecanica solidelor într-un Laborator de cercetare la Măgurele, la Institutul de fizică și tehnologia materialelor; directorul nostru din acea perioadă, dr. doc. ing. Viorel Visarion, a devenit directorul acestui institut de la Măgurele. Acolo am petrecut destul de mult timp, din 1969-70 până în 1990. Am fost un Laborator de cercetare și inginerie tehnologică în mecanica solidelor, așa îi spunea. În vremea aceea toate institutele se transformaseră și erau de cercetare și inginerie tehnologică. Acolo am găsit un mediu academic foarte bun, foarte riguros în ceea ce privește cerințele de promovare; eram printre fizicieni și ei au avut un statut privilegiat atât din punct de vedere logistic, cât și în privința potențialului uman - toți fiii celor care aveau funcții mari în partid urmau fizica. Fizica era considerată o știință superioară.

Cercetători buni și echipă performantă

C. M.: În pofida tuturor acestor schimbări echipa dumneavoastră a rămas aceeași.

Tudor Sireteanu: Echipa a rămas destul de compactă și în acest sediu, deși conducerea institutului era la Măgurele, iar unii colegi au mers să lucreze acolo. Această clădire în care ne aflăm (situată la adresa Constantin Mille nr. 15, n.r.) a rămas a oamenilor care și-au desfășurat activitatea de la înființarea acestui institut. La început a fost Institut de Mecanică Aplicată, prin anii 1950, pe urmă s-a despărțit în Institutul de Mecanica Fluidelor (director, acad. Elie Carafoli) și Centrul de Mecanica Solidelor (director onorific, acad. Ștefan Bălan), pe urmă am avut ca director pe prof. dr. doc. ing. Radu C. Bogdan, profesor de mare calitate de teoria mecanismelor, un om de o prestanță extraordinară, care ulterior a plecat ca ambasador în Japonia. În pofida acestei dinamici, colectivele au rămas aici.

Cercetarea și industria, înainte și după 1989

C.M.: Ceea ce i-a unit a fost ideea de a pune în practică tot ceea ce s-a studiat la nivel teoretic. Mi-ați prezentat mai devreme cercetările care au fost transformate în aplicații imediate, grupate și aranjate în bibliorafturi. Perioada 1969-1989 se află într-un dosar nu prea consistent, dar care a condus la aplicații practice. Începând din 1990 și până în momentul de față bibliorafturile sunt pline de articole de specialitate publicate în reviste de specialitate cu factor de impact bun, dar cu mai puțină aplicabilitate.

Tudor Sireteanu: Exact. Cu mai puțină aplicabilitate. Și asta sigur, s-a datorat în primul rând faptului că cercetarea românească nu a mai fost solicitată de către industrie, care a suferit un colaps - uzinele și fabricile au fost desființate. Noi am lucrat și pentru Tractorul Brașov, pentru fabricile din industria de automobile, textilă, din care multe parcă s-au prăbușit imediat după 1990. Îmi pare rău că în acea perioadă s-a spus că „industria românească este un morman de fiare vechi”, ceea ce, zic eu, a declanșat o goană după fierul vechi. Și nu a fost așa. Noi am avut domenii în care industria românească avea utilaje de top în lume. Erau lucrări care se făceau în România pentru foarte multe state dezvoltate. Și toate astea s-au dus pe apa sâmbetei.

C. M.: Oare și sensul cercetării s-a schimbat după 1989? Cercetarea era privită altfel înainte, industria era mult mai apropiată de cercetare?

Tudor Sireteanu: După ce institutul nostru a trecut de la Academie la Ministerul Învățământului, am mai avut o finanțare de la buget, dar după aceasta am făcut cercetare plătită numai prin autofinanțare. Adică, numai pe bază de contracte făcute cu mediul economic. Din anii 1970 până în decembrie 1989 nu am avut finanțare de la buget.
A fost foarte greu. Cu toate acestea, faptul că uzinele erau obligate să asimileze produse românești pentru a evita importul - asta a fost o chestie bună! - ele trebuiau să apeleze la cercetare, pentru că nu poți să faci o îmbunătățire a calității produselor, nu poți omologa produse noi fără să ai în spate o cercetare. Așa au devenit clienții noștri tradiționali. Am lucrat mai mult de 10-15 ani cu industria de autovehicule - activitatea de cercetare era direcționată spre rezolvarea diferitelor probleme, cum ar fi suspensiile de automobile, omologarea amortizoarelor pentru toate autovehiculele din gama Dacia. Acestea se importau din Franța și Belgia, iar prin eliminarea importurilor s-au făcut economii serioase din punctul de vedere al valutei.

C. M.: Dar nu s-a făcut rabat la calitate?

Tudor Sireteanu: Nu, dimpotrivă. S-a făcut o cercetare extraordinar de intensă și într-un timp relativ scurt; activitatea era monitorizată de organele de partid ale capitalei și eram foarte presați ca amortizoarele să fie omologate rapid și atunci s-a făcut un fel de campanie la care au participat Institutul de Mecanica Solidelor, în calitate de coordonator, și uzinele de la Pitești (pentru testare), I.P.A. Sibiu (pentru execuția amortizoarelor), Brașov (pentru garnituri), Ploiești (pentru ulei), Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași (pentru tampoanele de limitare a cursei, care se introduceau în interiorul amortizorului și care s-au dovedit mai bune decât cele pe care le-am luat din străinătate pentru comparare). Aveam mândria că facem ceva util și care întru adevăr rezolvă o serie de probleme importante, chiar la nivel național.

Cercetarea în prezent

C. M.: Ce se întâmplă acum?

Tudor Sireteanu: În momentul de față, problema este alta. Cercetarea se finanțează prin proiecte în cadrul unor programe de cercetare de diferite tipuri - parteneriate, idei, modele demonstratoare - subprograme ale programului național de cercetare (I, II, III ș.a.m.d.). Cred că cercetarea trebuie să aibă ca scop rezolvarea unor probleme în diferite domenii, a acelor probleme ale căror soluții nu se cunosc în totalitate, unde fenomenele care se manifestă nu sunt bine elucidate. După ce s-a realizat o astfel de investigație științifică, publicarea ei în forma unei lucrări de specialitate devine un rezultat al cercetării. Acum, de multe ori, datorită criteriilor de evaluare, atât la promovare, cât și în obținerea proiectelor, cercetarea o faci ca să publici ceva. Nu de dragul publicării trebuie făcută cercetarea! Cercetarea trebuie făcută pentru un scop foarte bine precizat, indică o nevoie a societății, apoi o publici. Pe de altă parte, vă spun din experiență, atunci când cercetarea se referă la o problemă concretă pe care ai rezolvat-o (sau de la care se poate porni cu o nouă cercetare) este mult mai ușor de scris și de publicat, iar lucrările sunt mult mai bine apreciate în mediul academic național și internațional.

Experiența cercetării presupune implicarea în toate direcțiile ei, fundamentală, aplicativă, experimentală, brevetare și culminează cu implementarea într-o întreprindere economică care să aibă produse de calitate superioară și care să includă know-how românesc de cercetare.

Roboți, autovehicule, amortizoare și sisteme de protecție la seisme

C. M.: Prin urmare, pe de o parte, ar fi economicul interesat de rezolvarea unei probleme; pe de altă parte, ar fi și nevoia societății, așa cum este cazul clădirilor rezistente la cutremure, al roboților industriali și nu numai industriali, care rezolvă probleme de căutare în situații de dezastre. În aceste ultime două cazuri, seisme și robotică, știu că institutul dumneavoastră are rezultate palpabile, puternice și cu aplicație practică imediată.

Tudor Sireteanu: La Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române avem un colectiv de oameni tineri și ingenioși condus de domnul dr. ing. Luigi Vlădăreanu, cercetător științific I. Dânsul este plecat acum în China pentru continuarea și finalizarea discuțiilor cu specialiștii chinezi care vor să dezvolte în cadrul institutului un laborator pentru cercetarea unor sisteme de conducere în timp real a roboților. Probabil că activitatea laboratorului va demara foarte curând anul acesta.

În privința protecției antiseismice, aceasta este o chestiune foarte actuală și trebuie luate măsuri suficient de repede pentru consolidarea construcțiilor. În București, sunt multe clădiri cu bulină roșie, clădiri vechi sau de patrimoniu.

C. M.: Soluții tehnice de consolidare există!

Tudor Sireteanu: Sunt diferite soluții tehnice de consolidare. Pe de o parte, sunt cele care necesită o lucrare mai amplă, îngroșarea structurii de rezistență, cămășuirea stâlpilor, dar asta necesită și costuri destul de mari și evacuarea locatarilor. Apoi, sunt soluții de consolidare cu dispozitive în contravântuire, dar nu dispozitive rigide, ci dispozitive care absorb din energia injectată de mișcarea seismică în structura clădirii. Prin absorbția aceasta de energie răspunsul clădirii este limitat și deformațiile care apar în clădire datorită răspunsului la mișcarea seismică, nu mai sunt amplificate și în felul acesta clădirea nu are deplasări între etaje care să ducă la forfecări ale stâlpilor, a structurilor de rezistență și în cazul cel mai nefericit să apară colapsul clădirii. Multe din aceste clădiri ar trebui consolidate cu sisteme moderne de absorbție de energie.

Clădirea este un sistem elastic, iar în momentul în care frecvențele dominante ale spectrului cutremurului coincid cu una din frecvențele ei proprii de vibrație, intră în rezonanță și, după cum știm, la rezonanță vibrațiile se amplifică. Această amplificare poate fi controlată, redusă, cu ajutorul unor dispozitive cu disipare de energie. La autovehicule, amortizoarele asta fac, disipează din energia vibrațiilor induse de denivelările drumurilor parcurse cu anumită viteză - fără aceste amortizoare confortul pasagerilor este redus iar contactul roată-cale este periclitat, practic nu mai ai control asupra volanului.

Noi am făcut probe la un autovehicul cu amortizoare cu eficiență redusă în mod controlat; pe un drum denivelat cu piatră de râu nu se putea lua curba din cauza contactului slab dintre roată și cale; roata oscilează foarte puternic, apar aproape niște desprinderi de suprafața drumului și atunci învârți de volan stânga-dreapta, dar mașina merge înainte. Exact ca atunci când derapezi - aderența se datorează forței de frecare între anvelopă și suprafața drumului - forța normală scade foarte mult și atunci scade și forța de aderență. La fel se întâmplă când mergi pe gheață, dar în acest caz forța de aderență scade din cauza coeficientului de frecare.

C. M.: O situație asemănătoare pare să fie și ce se întâmplă la acvaplanare.

Tudor Sireteanu: Sigur că da! La clădiri, sistemele de amortizare și cele de izolare la bază - care sunt cele mai eficiente, dar foarte greu de aplicat la clădirile existente - merită să fie aplicate în special la clădirile de patrimoniu, biserici, monumente istorice sau la clădiri speciale, care au fost construite mai demult. Soluțiile de izolare la bază sunt aplicate în lumea întreagă, mai ales în țările cu potențial seismic ridicat, cum ar fi Japonia, China sau Italia. Clădirea se așază pe suporți de izolatori, de diferite tipuri, care joacă rolul suspensiei automobilelor.

Cercetări curente

C. M.: Toate acestea sunt niște idei de cercetare valoroasă care au fost puse în practică.

Tudor Sireteanu: Noi deja le-am aplicat. Acum suntem în cadrul unui proiect în curs de realizare a unor dispozitive speciale care să fie compatibile cu mișcările seismice din Vrancea - acestea sunt mișcări lente, cu perioade lungi, și izolarea la bază trebuie să permită o deplasare relativă între clădire și teren, destul de mare, pentru că altfel nu se realizează o izolare eficientă - aici trebuie inovate și realizate dispozitive speciale care să aibă această proprietate, pentru că cele care există actualmente sunt făcute mai mult pentru cutremure mai rapide, cum sunt cele din zona Timișoara și Europa, care, în general, au frecvențe dominante de oscilație mai mari și la care nu e nevoie de astfel de deplasări relative mari. În cadrul altui proiect, contravântuiri, de data aceasta nu cu o amortizare pasivă, ci controlabilă cu fluide de tip magnetoreologic - fluide ale căror proprietăți de curgere pot fi modificate cu ajutorul unui câmp magnetic variabil și deci și forțele de amortizare pot fi controlate corespunzător printr-un curent electric aplicat unui circuit electromagnetic magnetic aflat în interiorul acestor dispozitive. Dispozitivul cu fluide magnetoreologice este aproape gata. Colectivul de cercetare este format din acad. Dan Dubină, director de proiect, și colaboratori dr. Ladislau Vekas, membru corespondent al Academiei Române, de la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate din Timișoara, specialiști de la Institutul de Mecanica Solidelor și de la două întreprinderi de mare performanță din România - TEN din București, care face echipamente pentru energia nucleară, și ROSEAL de la Odorheiu Secuiesc, care face etanșări cu fluide magnetice, în special pentru energia nucleară.

Fac o paranteză și spun că în ultima perioadă am vizitat trei întreprinderi care întru adevăr mi-au mai ridicat moralul. Cele două pe care le-am amintit și pe care le știam, dar și întreprinderea Electrotel de la Alexandria, jud. Teleorman. Întreprinderile au fost privatizate de niște oameni excepționali, iar în momentul de față sunt la nivel mondial!

Soluții personalizate de protecție a clădirilor împotriva cutremurelor

Revenind la domeniul protecției antiseismice trebuie să fim conștienți că nu putem avea produse chiar pe raft. Principiul a fost validat experimental, dar clădirile sunt diferite, astfel că trebuie să găsești tratamentul cel mai potrivit - dacă toate ar fi tipizate nu ar fi nicio problemă.

C. M.: Fiecare clădire trebuie să aibă o soluție personalizată. Aceeași boală, dar mai mulți pacienți.

Tudor Sireteanu: Sigur că da. Fiecare soluție trebuie gândită, proiectată și dispozitivele respective realizate, calibrate pentru forțele care sunt necesare acolo la clădirea respectivă.

Un exercițiu

C. M.: Dacă am putea să dăm timpul înapoi, și am ajunge în anul 1966, sau în 2016, dar la început de carieră, ați fi optat pentru cercetare?

Tudor Sireteanu: Nu știu cum să vă spun. Mie mi-a plăcut întotdeauna să meșteresc, să găsesc soluții unor probleme, nu când ai totul la îndemână, ci când ai mai puțin la îndemână. Încă de tânăr reparam prin casă, găseam soluții pe care să le pot aplica fără să am nu știu ce echipamente sau materiale. Poate că tot spre cercetare m-aș fi îndreptat.

Sigur că îi înțeleg foarte bine și pe tinerii de azi. Atunci nu se punea problema salariului sau a banilor. Eram altfel educați. Noi trebuia să învățăm. Dacă învățam obțineam o repartiție bună, intram în institute de cercetare sau de proiectare și ne vedeam de viața noastră fără să fim preocupați de alte aspecte. La vremea respectivă, diferența între cel mai mare și cel mai mic salariu din cercetare nu era prea mare. Toți ne ocupam cu rezolvarea acelor probleme, iar cele mai multe chiar ne plăceau.

Acum faci cercetare și trebuie să spui câte ore va lucra peste trei ani, un individ - păi, cercetarea nu este planificabilă decât în linii mari! Cercetarea poate să-și schimbe direcția, de azi pe mâine, pentru că vezi că direcția pe care ai gândit-o inițial nu e bună. În momentul în care planifici cercetarea, ea devine aplicarea cercetării, aceasta poate fi planificată.
Chiar în proiectul de care vorbeam mai înainte, am venit cu o idee originală și încă suntem temători cum va funcționa - principial, totul funcționează, pe hârtie este foarte bine. În momentul în care însă construiești observi care sunt greșeli, ceea ce nu merge din punct de vedere practic. Altfel, nu ar mai fi cercetare, ar fi producție. Producția se face întru adevăr planificată, oamenii au planuri. În cercetare, facem testări continue, facem modelări pe baza testărilor - am niște rezultate, vreau să le explic prin modele matematice - atunci trebuie să apelez mai mult și la cercetarea aceasta mai teoretică, uneori chiar fundamentală.

Pe primul loc, creativitatea

C. M.: Vorbiți despre cercetător ca despre o persoană foarte bine pregătită din punct de vedere profesional, dar și creativă. Cum ați defini creativitatea?

Tudor Sireteanu: Cercetarea trebuie să fie creativă pentru că nu poți să cercetezi fără să aduci ceva în plus față de ceea ce se cunoaște, față de tipurile de produse. Poate că latura creativă în cercetare trebuie să fie pusă pe primul loc. Totuși, această creativitate să nu fie ceva inutil, adică să aibă aplicabilitate și finalitate practică într-un viitor cât de cât apropiat. Pledez și pentru cercetări fundamentale de calitate, dar nu toată cercetarea poate fi de acest tip. Cercetarea trebuie să aibă și o latură economică, socială, să poată rezolva probleme care efectiv împing societatea mai departe, împing producția românească, știința românească în scopul îmbunătățirii vieții oamenilor.

C. M.: Sunt și altfel de exemple. Intervine în cercetare și responsabilitatea celor care o practică.

Tudor Sireteanu: Cercetarea nu este o meserie, ci o vocație. Ca medicina sau teologia, medicul și preotul au vocație. Apoi, dacă faci ce îți place, muncești cu plăcere și ești mult mai fericit decât cel care muncește pentru bani. Satisfacția că lucrezi ceea ce îți place zic că este cea mai bună, chiar și pentru sănătate. Dacă nu îți place ce faci, mai bine nu faci.

Notă:
Interviul cu Dr. Tudor Sireteanu a avut loc joi, 16 iunie 2016, la sediul Institutului de Mecanica Solidelor (București, str. Constantin Mille nr. 15).

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006