SERVICII ADMINISTRATIVE

 
DIRECTOR GENERAL Director general:
Lucian PETRIȘOR
Tel:  021 212 86 65
E-mail: petrisor@acad.ro
DIRECȚIA CANCELARIE ȘI RELAȚII EXTERNE Director:
Bogdan Ștefan CRISTEA
Tel/Fax:  021 212 86 52
E-mail: cancelaria@acad.ro
 
SERVICIUL JURIDIC Șef serviciu:
Carmen ȚÎNȚĂREANU
Tel:  021 212 86 57
Fax: 021 212 86 57
E-mail: juridic@acad.ro
BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN Șef birou:
Glencora BENEC - MINCU
Tel:  021 212 97 64
Fax: 021 212 97 64
E-mail: glencora@acad.ro
BIROUL RESURSE UMANE Șef birou:
Simona VLĂȘCEANU
Tel:  021 212 86 34
Fax: 021 212 86 34
E-mail: simona@acad.ro
BIROUL IT@C Șef birou:
Firicel MONE
Tel: 021 650 30 20
E-mail: mone@acad.ro
COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL Responsabil:
Simona Ionela PETCUȚ

Tel: 021 212 86 40 # 196
E-mail: simona.becherescu@acad.ro
BIROUL DE COMUNICARE ȘI IMAGINE Șef birou:
Carmen DOBRE
Tel:  021 212 97 57
E-mail: presa@acad.ro
BIROUL DE PROIECTE ȘI GRANTURI Șef birou:
Aurelia MEGHEA
Georgeta PREDEANU
Tel:  021 212 97 55
Fax: 021 212 97 55
E-mail: bpg@acad.ro
COMPARTIMENTUL SCOSAAR SI STUDII POSTDOCTORALE Responsabil:
Luiza PREDA
Tel:  021 212 86 55
E-mail: luisa@acad.ro
BIROUL ACHIZITII PUBLICE Șef birou:
Andra MĂRCULESCU
Tel:  021 212 86 40 # 133
Fax: 021 212 86 49
E-mail: achizitii@acad.ro
DIRECŢIA ECONOMICĂ Director:
Dorina ADAMESCU

Director adjunct:
Luana AMAN
(interimar)

Tel:  021 212 86 40 # 131


Tel:  021 212 86 40 # 136
E-mail: luana@acad.ro
 
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șef serviciu:
Simona Ionela PETCUȚ
 
Tel:  021 212 86 32
E-mail: simona.becherescu@acad.ro
BIROUL CONTABILITATE Șef birou:
Cristina BUZDUGAN
Tel:  021 212 86 40
       # 119/201
Fax: 031 225 40 81
E-mail: contabar@acad.ro
SERVICIUL BUGET Șef serviciu:
Mircea GROSU
(interimar)
Tel:  021 212 86 40 # 126
E-mail: mircea@acad.ro
 
DIRECȚIA PATRIMONIU Director:
Dinu DUMITRU

Tel:  021 212 86 40  # 111
SERVICIUL RECUPERARE PATRIMONIU
 
Șef serviciu:  Tel: 021 212 86 40 
# 102, 209
 
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU Șef serviciu:
Cristina SECU

Tel:  021 212 86 59
Fax: 021 212 86 59
E-mail: cristina@acad.ro
SERVICIUL COLECȚII ȘI MUZEE Responsabil:
 

Tel: 021 212 86 40 
# 102, 209
 
DIRECȚIA TEHNICO ADMINISTRATIVĂ Director:
Maria Magdalena VLĂȘCEANU

Tel:  021 212 86 40  # 109
E-mail: magdalena@acad.ro
SERVICIUL ADMINISTRATIV SI TRANSPORTURI Șef serviciu:
Gabriela POLOCOȘER
 

Tel:  021 212 86 40 # 135/124
Fax: 021 212 86 59
E-mail: gabriela@acad.ro 
SERVICIUL TEHNIC ȘI INVESTIȚII Șef serviciu:
Elena PĂDURE
 

Tel:  021 212 86 40 # 109
E-mail: elena.padure@acad.ro 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006