COMISII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS)

Comisia STMS (care funcționează din anul 1998 sub coordonarea Secției de Știința și Tehnologia Informației) are un caracter multidisciplinar

  Președinte - Acad. Dan Dascălu
E-mail: dan.dascălu@link2nano.ro
  Vicepreședinte - Acad. Maria Zaharescu
  Vicepreședinte - Prof. Gheorghe Ștefan, m. c. al Academiei Române
  Pagina Web:                
   
Forumul pentru Societatea Cunoaşterii Acad. Florin Gheorghe Filip, preşedinte 
     
Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA)

Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA) funcționează sub directa îndrumare a Biroului Prezidiului Academiei Române fiind coordonată de Vicepreședintele Academiei Române, acad. Victor Voicu

  Președinte - Dr. Dumitru T. Murariu, membru corespondent al Academiei Române
Tel: 0722 267432; Tel: 021 3167239; 021 3128886
  Secretar CNCA - Dr. Florica Topârceanu
Punct Național de Contact CEP la Tratatul asupra Antarcticii 
E-mail: florisci@hotmail.com
 
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) Comisia funcționează sub conducerea directă a Prezidiului Academiei Române, în coordonarea Secției de Științe Biologice
  Președinte - Prof. emer. Dr. Vasile Cristea
Tel/Fax: 0264 599523
  Secretar științific - Dr. Simona Mihăilescu 
Tel: 0722982220; 021 2239072
  Adresă de contact în Academia Română
Tel/Fax: 021 6504010
E-mail: cmn@acad.ro
  Biolog - Eliana Sevianu 
Tel/Fax: 0264 599523
 

COMITETE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) Președinte - Acad. Bogdan C. Simionescu

Secretar științific - Dr. Valentin Marin
Email: valentinmarin2005@yahoo.com
Tel: 0749 338 793

     
 

CONSILII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Consiliul de Coordonare a Cercetării Științifice Organism consultativ subordonat Prezidiului Academiei Române
    Președinte - Acad. Bogdan Simionescu
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006