ACADEMIA ROMÂNĂ

Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor
(STMS)
 

Opiniile grupului de lucru pentru analiza propunerii POCIDIF
(Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare)
august 2020

 
Documente transmise Ministerului Fondurilor Europene la 21 august 2020
 • Punct de vedere privind direcția strategică de nanotehnologie, a se vedea aici
 • Observații privind Prima versiune a PO pentru Cercetare-Inovare și Digitalizare (POCID), scrisoarea transmisă MEF este accesibilă aici, iar anexa cu analiza detaliată a POCID o găsiți aici

Notă: Informativ, prezentarea sintetică a abordării grupului de lucru (care nominalizează și specialiștii implicați în această activitate) este disponibilă aici
 
Materiale suplimentare legate de tematica abordată de grupul de lucru:
 • Tehnologiile generice esențiale (inclusiv nanotehnologia și inteligența artificială) sunt prezentate la pag. 23 a studiului Re-finding industry. Defining Innovation, accesibil la http://www.link2nano.ro/acad/TGE/KI0118408ENN.en.pdf (Comisia Europeană, aprilie 2018);
 • La două decenii de la lansarea National Nanotechnology Initiative (SUA, ianuarie 2000), Dr. Mihail C. Roco, NSF, MO al Academiei Române, considerat arhitectul NNI, ne-a transmis “A Quadrennial Review of the National Nanotechnology Initiative (NNI): Nanoscience, Applications, and Commercialization (2020)”, raport care poate fi consultat aici
 • Raportul final al studiului prospectiv Nanotehnologia în România (NANOPROSPECT), finanțat în perioada 2010-2011, este accesibil aici. Concluziile proiectului au fost definitivate cu sprijinul Dr. Mihail C. Roco (NSF) și al altor specialiști din diaspora.
 • Recent, a fost înființat IEEE Nanotechnology Chapter Romania (NANO42), la care poate participa (fără obligații financiare suplimentare) orice membru IEEE (inclusiv student) înregistrat în România. De activități pot beneficia și alți specialiști interesați. Inscrierea se poate face pe site-ul https://www.link2nano.ro/NANO42/
 • La inițiativa acad. Ioan Dumitrache, Secretar General al Academiei Române, a avut loc dezbaterea Impactul sistemelor ciber-fizice asupra industriei și societății (Aula Magna, 20 februarie 2020). Pe site-ul evenimentului poate fi gasită o documentație relevantă pentru conceptul de Cyber-Physical Systems și aplicarea acestuia http://www.link2nano.ro/acad/D-CPS/, precum și înregistrarea prezentării făcute de acad. Dumitrache (v. http://www.link2nano.ro/acad/D-CPS/comunicare_id.php) si alte informații legate de eveniment.
 • Comisia STMS a făcut public recent un grupaj de materiale legate de necesitatea reformei în cercetare inovare, sub titlul Regândirea sistemului Cercetare-Dezvoltare-Inovare, accesibil la http://www.link2nano.ro/acad/Regandirea_sistemului_CDI-ext.pdf. Resursele umane, infrastructurile de cercetare deschise, tehnologiile generice, parteneriatul public-privat sunt considerate elemente cheie ale unei reforme.
 • Alte puncte vedere și activități ale comisiei în legătură cu subiectele de mai sus vor apare în continuare pe pagina http://www.link2nano.ro/acad/
Link-uri utile:
 • Pagina de web consultare publică privind programele operaționale, Ministerul Fondurilor Europene (propuneri din 31 iulie 2020):
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

 • Un punct de vedere al Biroului Proiecte și Granturi al Academiei Române privind oportunitățile de finanțare în noile programe operaționale (2021-2027):

https://acad.ro/birouProiecte/doc2020/d0618-ArhitecturaNoilorProgrameOperationale2021-2027.pdf

 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006