ACADEMIA ROMÂNĂ


Academia Română
este cel mai înalt for științific și cultural al României, care reunește personalități marcante din țară și din străinătate din toate domeniile științei, artei și literaturii.

În prezent Academia Română îndeplinește trei roluri majore:

  • este for de consacrare

  • este un pilon important al cercetării din România

  • este un participant activ în viața societății.

 
Academia Română ca for de consacrare

Prin lege și statut Academia Română poate avea un număr maxim de 181 membri titulari și corespondenți și 135 membri de onoare din care cel mult 40 din țară, iar numărul membrilor titulari nu poate depăși numărul membrilor corespondenți pe ansamblul Academiei Române.

În prezent Academia Română are 79 membri titulari, 71 membri corespondenți (total 150), 38 membri de onoare din țară și 83 membri de onoare din străinătate (total 121).

În perioada 2014 - 2016 au fost aleși:

  • 20 membri titulari
  • 28 membri corespondenți
  •   6 membri de onoare din țară
  • 17 membri de onoare din străinătate
  •   3 membri post-mortem

În 18 noiembrie 2008 Prezidiul Academiei a adoptat un Regulament pentru primirile de membri în Academia Română, care prevede: “Unicul criteriu de primire în Academia Română este caracterul de excepție al contribuției candidatului în știință sau cultură (impact asupra domeniului în care activează, originalitatea contribuțiilor, într-un cuvânt excelența în cercetare și creație). Reputația națională și internațională a candidatului este un factor important în acceptarea unei candidaturi.” În acest mod, este consolidată funcția de consacrare a Academiei Române.

 
Academia Română ca pilon al cercetării românești

În România, principalii actori în cercetare, definiți prin producția științifică (în particular prin publicații monitorizate internațional) sunt universitățile, Academia Română și institutele naționale de cercetare și dezvoltare [...]

 
Academia Română ca participant activ în viața societății românești

Prin tradiție și statut Academia Română nu participă direct la viața politică a țării. Obiectivele ei presupun o totală independență față de ideologiile de partid și față de orice angajament electoral, dar Academia nu poate trata cu indiferență evenimentele care au loc pe scena publică. Membrii și cercetătorii din institutele Academiei sunt posesorii unor cunoștințe și ai unei experiențe care pot fi utile în abordarea unor probleme importante pentru societate și găsirea soluțiilor necesare. În acest sens, Academia Română se implică, fie la solicitarea autorităților, fie din proprie inițiativă, atunci când consideră necesar să-și aducă contribuția sau să-și expună poziția.

O contribuție semnificativă a avut Academia Română, prin colaboratori și experți, la elaborarea “Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030”, document întocmit de Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, publicat în decembrie 2008 și prefațat de Primul Ministru, de Ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile și de președintele Academiei Române [...]

 
   
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006