ACADEMIA ROMÂNĂ
Comisia de Epidemiologie a Academiei Române
Coordonată de Secția de științe medicale
Componență
Acad. Costin Cernescu
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel
Prof. Dr. Doina Azoicăi
Prof. Dr. Simona Ruță
Prof. Dr. Emanoil Ceaușu
Prof. Dr Marian Neguț
Conf. Dr. Daniela Pițigoi
Conf. Dr. Elisabeta Otilia Benea
Conf. Dr. Amanda Rădulescu
Dr. Gabriela Marinoschi
Dr. Adrian Pană
Atribuții
  1. Elaborează studii și evaluări ale fenomenelor epidemice la nivel național.
  2. Elaborează modele predictive ale evoluției epidemiilor la nivelul populației României.
  3. Elaborează recomandări și se implică în elaborarea planurilor naționale de combaterea epidemiilor.
  4. Colaborează cu factorii de decizie la nivel național pentru combaterea epidemiilor, stabilind măsuri pentru prevenirea și combaterea acestora.
  5. Definește procesul de asigurare, din timp, a căilor și mijloacelor materiale și a resurselor umane, realizand predicția acestora, calitativ și cantitativ, pentru prevenirea și combaterea epidemiilor la nivel național.
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006