Liviu MARȘAVINA - Inginer


Membru corespondent 2018

Născut pe 23 septembrie 1963, în orașul Anina, județul Caraș - Severin.

Studii preuniversitare la Liceul de Matematică – Fizică din Reșița, în perioada 1970–1982. Licențiat al Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara în anul 1988, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (T.C.M.).

După un stagiu în producție, derulat în perioada 1988 – 1990 la IAEM Timișoara, devine cadru didactic la Universitatea Politehnica Timișoara, membru al Catedrei de Rezistența Materialelor: preparator universitar, 1990–1991; asistent universitar, 1991–1995; șef lucrări, 1995–1999; conferențiar universitar, 1999–2006; profesor universitar începând cu anul 2006. În anul 1988 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Metode numerice de calcul al parametrilor de mecanica ruperii.

În anul 2000 derulează un stagiu postdoctoral la Loughborough University din Marea Britanie. În perioada iulie 2001-iulie 2002 este cercetător asociat la University of Sheffield din Marea Britanie, iar în anul 2006 este implicat într-un stagiu de cercetare la Universitatea din Gent, Belgia; în perioada ianuarie 2007 – august 2008 este cercetător angajat în cadrul programului „Marie Curie“ desfășurat la Lublin University of Technology din Polonia.

Între principalele sale contribuții științifice se numără:
- metodologia de determinare a factorilor de intensitate ai tensiunii și ai durabilității componentelor din domeniul aeronautic, implementată la Rolls Royce (Marea Britanie) și bazată pe analiza termoelastică a tensiunilor;
- elaborarea unor modele de material elasto-plastice și vâscoelastice pe care, în prezent, compania Adidas (Germania) le folosește la proiectarea tălpilor din poliamidă ale pantofilor de sport;
- simularea numerică și validarea experimentală a influenței fisurilor asupra penetrării clorurilor în structurile de beton armat și mortar;
- calculul numeric al parametrilor de mecanica ruperii a fost o preocupare continuă, propunând soluții originale pentru diferite configurații de corpuri fisurate;
- caracterizarea materialelor celulare sub acțiunea solicitărilor statice, dinamice de impact.

Capitole în volume

2010 Fracture Mechanics of Cellular Solids in Cellular and Porous Materials in Structures and Processes, în volumul editat de H. Altenbach, A. Ochsner, Cellular and Porous Materials in Structures and Processes, Book Series: CISM Courses and Lectures, Springer-Verlag Wien

2015 Failure and Damage in Cellular Materials, în colaborare cu D. M. Constantinescu, în volumul editat de H. Altenbach și T. Sadowski, Failure and Damage Analysis of Advanced Materials, Springer-Verlag Wien

Articole

2000 Complex fracture parameters for an interface crack between two hardening materials: a photoelastic study, în colaborare cu M.J. Ekman, A.D. Nurse, în: „Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures“, vol. 23 (7)/2000

2004 Thermoelastic investigations for fatigue life assessment, în colaborare cu R.A. Tomlinson, în: „Experimental Mechanics“, vol. 44(5)/2004

2007 Stress intensity factors for an interface kinked crack in a bi-material plate loaded normal to the interface, în colaborare cu T. Sadowski, în: „International Journal of Fracture“, vol. 145(3)/2007

2008 Dynamic fracture toughness of polyurethane foam, în colaborare cu T. Sadowski în: „Polymer Testing“, vol. 27(8)/2008

2009 Experimental and numerical determination of the chloride penetration in cracked concrete, în colaborare cu K. Audenaert, G. Schutter, N. Faur, D. Marsavina, în: „Construction and Building Materials“, vol. 23 (1)/2009

2009 Kinked crack at a bi-material ceramic interface - Numerical determination of fracture parameters, în colaborare cu T. Sadowski, în: „Computational Materials Science“, vol. 44 (3)/2009

2010 Bimaterial Four Point Bend Specimen with Sub-Interface Crack, în colaborare cu T. Piski, în: „International Journal of Fracture“, vol. 164 (2)/2010

2011 Multiscale modelling of two-phase Ceramic Matrix Composites, în colaborare cu T. Sadowski, în: „Computational Materials Science“, vol. 50 (4)/2011

2012 Stress singularity of symmetric free-edge joints with elasto-plastic behaviour, în colaborare cu A.D. Nurse, L. Braescu, E. M. Craciun, în: „Computational Materials Science“, vol. 52 (1)/2012

2013 A comparison between dynamic and static fracture toughness of polyurethane foams, în colaborare cu E. Linul, T. Voiconi, T. Sadowski, în: „Polymer Testing“, vol. 32(4)/2013

2013 Mechanical behavior of sandwich composite beams made of foams and functionally graded materials, în colaborare cu M. Birsan, T. Sadowski, E. Linul, D. Pietras, în: „International of Journal Solids snd Structures“, vol. 50 (3-4)/2013

2013 Crack propagation paths in four point bend Aluminium - PMMA specimens, în colaborare cu T. Sadowski și M. Knec, în: „Engineering Fracture Mechanics“, vol. 108/2013

2014 Refinements on fracture toughness of PUR foams, în colaborare cu D.M. Constantinescu, E. Linul, D.A. Apostol, T. Voiconi, T. Sadowski, în: „Engineering Fracture Mechanics“, vol. 129/2014

2015 Assesment of sandwich beams with rigid polyurethane foam core using failure-mode maps, în colaborare cu E. Linul, în: „Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science“, vol. 16 (4)/2015

2016 Experimental validation of micromechanical models for brittle aluminium alloy foam, în colaborare cu J. Kovacik și E. Linul, în: „Theoretical And Applied Fracture Mechanics“, vol. 83, pag. 11-18/2016

2017 The temperature effect on the axial quasi-static compressive behavior of ex-situ aluminum foam-filled tubes, în colaborare cu E. Linul și N. Movahedi, în: „Composite Structures“, vol. 180/2017

2017 An engineering approach to predict mixed mode fracture of PUR foams based on ASED and micromechanical model, împreună cu F. Berto, R. Negru, D. A. Serban, E. Linul, în: „Theoretical and Applied Fracture Mechanics“, vol. 91/2017

2018 The temperature and anisotropy effect on compressive behavior of cylindrical closed-cell aluminum-alloy foams, în colaborare cu E. Linul și N. Movahedi, în: „Journal of Alloys and Compounds“, vol. 740/2018

2019 Engineering prediction of fatigue strength for AM50 magnesium alloys, în colaborare cu F. Iacoviello, L.D. Pirvulescu, V. di Cocco, L. Rusu, „International Journal of Fatigue“, vol. 127/2019

Organizații internaționale

- Reprezentantul României la International Congress on Fracture, 2006
- Membru al European Structural Integrity Society, 2006; Co-Chair al TC13: Education and Training, Vice-President, 2018
- Membru al European Research Associates, 2010


Organizații naționale

- Membru al Asociației Române de Tensometrie, 1998
- Membru al Asociației Române de Mecanica Ruperii, 1996 și vicepreședinte din anul 2006

Premiul I - A.G.I.R. pe anul 1997