Vasile MARINCA - Matematică, inginerie


Membru corespondent 2015

S-a născut la 19 februarie 1951, în localitatea Săliște, comuna Băsești, județul Maramureș. A urma școala primară la Ploiești și Timișoara. În 1970 a absolvit Colegiul Național „C. D. Loga“ din Timișoara. În perioada liceului a fost ales primul director al comitetului de redacție al ,,Revistei de Matematică a Elevilor din Timișoara“; colaborator la ,,Gazeta Matematică“ seria B, a fost premiat în fiecare an, obținând în clasa a XII-a premiul I și locul II pe țară la concursul anual al rezolvitorilor. În perioada 1970-1974 a urmat cursurile Facultății de Matematică- Mecanică a Universității din Timișoara.

În perioada 1974-1978 a fost profesor de matematică la Liceul „Mircea Eliade“ din Reșița.

În anul 1978 a obținut, prin concurs, postul de asistent universitar la Institutul Politehnic ,,Traian Vuia” din Timișoara, în anul 1990 a devenit lector universitar. În 1991 și-a luat doctoratul în matematică. Începând cu anul 1992 a fost conferențiar, iar din 1994 este profesor universitar la Catedra de Mecanică și Rezistența Materialelor a Universității Politehnica din Timișoara. În prezent este și cercetător științific grad I al Centrului de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate (CCTFA) din cadrul Academiei Română- Filiala Timișoara.

A publicat peste 200 de lucrări științifice, din care 68 sunt cotate ISI.

Două din lucrările științifice au primit statutul de „Highly Cited Papers“ (cele mai citate 1% lucrări științifice din lume), 23 de lucrări sunt publicate în „zona roșie“ și 8 în „zona galbenă“. Are peste 2000 de citări ISI –Web of Science și peste 2800 de citări Google Scholar. A fost inclus de American Biographical Institute in The International Directory of Distinguished Leadership; inclus în Who’s Who in the World şi Who’sWho în România.

A elaborat o metodă de calcul al ecuațiilor diferențiale neliniare, OHAM - Optimal Homotopy Asymptotic Method.

Aplicațiile metodei vizează vibrațiile mecanice, mecanica fluidelor, termotehnica și alte domenii în care apar ecuații diferențiale. Peste 100 de lucrări științifice care tratează subiecte diverse au fost rezolvate cu metoda OHAM; în mai multe țări ca Pakistan, India, China, SUA au fost susținute teze de doctorat care aplică metoda OHAM în studiile cercetătorilor. La conferințele internaționale ICNAAM (Grecia) una dintre secțiuni este dedicată metodei OHAM.

A coordonat 12 contracte de cercetare, obținute prin concurs și finanțate de Academia Română, CNCSIS, ANSTI, CNCSU, și 25 de contracte cu beneficiari din mediul economic național. A fost expert evaluator pentru proiecte în cadrul finanțărilor UE și a celor derulate de CNCSIS și UEFISCDI.

Monografii

1992 Problema inversă în mecanica analitică, în colaborare cu V. Obădeanu, Universitatea de Vest din Timișoara

2011 Nonlinear Dynamical Systhem in Engineering. Some Approximate Approache, în colaborare cu Nicolae Herișanu, Springer

2015 The Optimal Homotopy Asymptotic Method. Engineering Applications, în colaborare cu Nicolae Herișanu, Springer

Activitate editorială

Membru în editorial board al revistei „Journal of Applied Mathematics“ și guest editor la numărul special „Advances in Nonlinear Vibration“

Membru în editorial board al revistelor „The Open Applied Mathematics“ și „Romanian Journal of Mechanics“

Editor al publicației „Acoustics and Vibration of Mechanical Structures“ (AVMS) – Springer Berlin, în anii: 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 și 2019

Co-chairman la seria de conferințe „Noise and Vibration“- University of Niș (Serbia)

Recenzor pentru „Zentralblatt fur Mathematick“, 1991

Recenzor la mai multe reviste internaționale cotate ISI: „Journal of Sound and Vibration, Nonlinear Dynamics“, „Proceedings of the Romanian Academy“ - series A, Mathematical and Computer Modelling, „Computers and Mathematics with Application“, „Mathematical Methods in the Applied Sciences“, „Mathematical Problems in Engineering“, „Advances in Mathematical Physics“, „Central European of Physics, Meccanica, Applied Mathematics and Computation“

- Membru al Societății Române de Mecanică Teoretică și Aplicată, 1994
- Membru în Comisia de Mecanică, Mecatronică și Robotică – CNATDCU, 2012

Premiul Senatului UPT pentru activitate științifică, 2012

Premiul Asociației Generale a Inginerilor din România „Cartea Tehnică“, 2016

Premiul „Meritul Academic“, conferit de Academia Română, 2016

Premiul „Aurel Vlaicu“ al Academiei Române, 2018, 2019 (pentru lucrări în colaborare)