Eugen-Victor-Cristian RUSU - Inginer


Membru corespondent 2018

Născut la Bucureşti în 1957. A urmat cursurile Liceului „Mihail Sadoveanu“ din Iaşi şi ale Liceului „Nicolae Grigorescu“ din Câmpina. În anul 1982 a absolvit ca şef de promoţie secţia de Nave a Facultăţii de Mecanică din Galaţi. Teza de doctorat a susţinut-o în anul 1997 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, într-un proiect comun cu Universitatea Tehnică din Atena, având drept coordonator pe prof. G. A. Athanassoulis. Tema tezei de doctorat a vizat Mecanica analitică a mediilor continue cu aplicaţii la tehnologia marină.

În perioada 1999–2004 a lucrat ca bursier postdoctoral la Institutul Hidrografic al Marinei Portugheze; a fost responsabil cu modelarea operațională a valurilor şi a participat în echipa care a asigurat suportul logistic în cazul unor situații majore, așa cum a fost accidentul petrolierului Prestige, produs în zona Peninsulei Iberice în anul 2002, şi exercițiile NATO „Unified Odyssey“ (2002) şi „Swordfish“ (2003).

În anul 2005 a fost consultant științific la NATO Centre for Maritime Research and Experimentation, La Spezia, Italia, având ca sarcini principale modelarea valurilor din zonele costiere şi a proceselor din zona de surf.

Începând cu anul 2006, în paralel cu activitatea de profesor la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, este profesor colaborator la CENTEC—Centre for Marine Technology and Ocean Engineering, University of Lisbon. Acest centru este cotat pe locul cinci în lume în domeniul ingineriei marine în Shanghai Ranking 2019. De asemenea, începând cu anul 2012 lucrează ca expert al Comisiei Europene primind în fiecare an spre evaluare proiecte majore de cercetare.

În anul 2016 a participat în echipa evaluatorilor internaționali a Centrului de Cercetare de Excelența MAREI din Irlanda. A fost invitat în comisii de doctorat în universități de prestigiu din Europa, cum ar fi: Universitatea din Edinburgh, Universitatea din Gent, Universitatea din Lisabona, Universitatea Politehnica din Barcelona şi Universitatea din Bilbao.

A publicat peste 150 de lucrări în domeniile energiei refolosibile, ingineriei marine, navigației și protecției costiere. În prezent este președintele Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat şi președintele Comisiei de Inginerie Mecanică a CNATDCU.

Cărţi şi capitole de cărţi

2000 New Techniques For Studying Wave Dynamics in Shallow Water, volum apărut în limba engleză, Editura Galateea

2000 Mecanica analitică a valurilor - metode numerice, Editura Academica

2006 Computational Strategies and Visualization Techniques for the Waves Modeling in the Portuguese Nearshore, în colaborare cu C. Ventura Soares și L. Rusu, în volumul Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, vol. II, Taylor & Francis publications London

2006 Tests of wave shoaling and surf models in a partially enclosed basin, în colaborare cu D. C. Conley, în volumul Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, vol. II, Taylor & Francis publications London

2006 Pipeline Installed by Free Immersion in the Black Sea Offshore Areas, în colaborare cu I.C. Matulea și I. Strat, în volumul Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, vol. II, Taylor & Francis publications London

2006 Filling Gaps in Wave Records With Artificial Neural Networks, în colaborare cu O. Makarynskyy, D. Makarynska și A. Gavrilov, în volumul Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, vol. II, Taylor & Francis publications London

2006 Avaliação do modelo SWAN em águas profundas junto á costa de Portugal Continental (Evaluation of the SWAN model in deep water close to the Portuguese continental coastal environment), în colaborare cu P. Pilar și C. Guedes Soares, în volumul editat de C. Guedes Soares și V. Gonçalves de Brito, As Actividades Marítimas e a Engenharia, Ed. Salamandra Lisboa

2008 Experimental research regarding the evolution of some parameters of the superficial layer in the low cycle fatigue process, în colaborare cu S. Macuta, în volumul Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources, vol. I, Francis & Taylor publications London

2008 Development of a Wave Prediction System for the Madeira Archipelago, în colaborare cu P. Pilar și C. Guedes Soares, în volumul Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources, vol. II, Francis & Taylor publications London

2008 Studies on the motion of a moored floating body, în colaborare cu I. Strat, I. Matulea, B. Ionita, în volumul Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources, vol. II, Francis & Taylor publications London

2008 Simulaçoes com o modelo STWAVE junto a costa Portuguesa (STWAVE simulations in the Portuguese nearshore), în colaborare cu M. Gonçalves, P. Pilar și C. Guedes Soares, în volumul editat de C. Guedes Soares și V. Gonçalves de Brito, As Actividades Marítimas e a Engenharia, Ed. Salamandra Lisboa

2009 Modelling the nearshore currents, în colaborare cu A. Zanopol, Galati University Press

2011 Wave Energy Assessments and Modelling of Wave-Current Interactions in the Black Sea în volumul Macro-engineering Seawater in/and Unique Environments, capitolul 23, Springer-Verlag Publishing House

2011 Dynamics of the environmental matrix in the Black Sea as reflected by recent measurements and simulations with numerical models, capitol realizat în colaborare cu F. Onea și R. Toderascu, în volumul The Black Sea: Dynamics, Ecology and Conservation, Nova Science Publishers, Inc., New York

2011 Modelarea valurilor în zonele costiere cu aplicații la litoralul românesc, în colaborare cu Dorin Butunoiu, Editura AGIR

2012 High resolution wave model simulations in the Portuguese nearshore, în colaborare cu M. Goncalves, C. Guedes Soares, în volumul editat de C. Guedes Soares, Marine Environment, Dynamics & Hydrodynamics, Marine Technology and Engineering, vol. 1, Taylor & Francis Group London

2014 Efficiency assessment for different WEC types operating in the Portuguese coastal environment, în colaborare cu D. Silva și C. Guedes Soares, în volumul editat de C. Guedes Soares & López Peña, Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources, Taylor & Francis Group London

2014 Modelling the effect of wave current interaction at the mouth of the Danube river, în colaborare cu C. Guedes Soares, în volumul editat de C. Guedes Soares & López Peña Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources, Taylor & Francis Group London

2014 Evaluation of the wave power potential in the northwestern side of the Iberian nearshore, în colaborare cu A. Morales Vaquero și F. Castro Ruiz, în volumul editat de C. Guedes Soares & López Peña Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources, Taylor & Francis Group London

2015 Influence of a new quay on the wave propagation inside the Sines harbour, în colaborare cu C. Guedes Soares, în volumul editat de C. Guedes Soares & Santos, Maritime Technology and Engineering, Taylor & Francis Group London

2016 Evaluation of the shoreline dynamics in a coastal sector of the Portuguese nearshore, în colaborare cu D. Silva și C. Guedes Soares, în volumul editat de Guedes Soares & Santos, Maritime Technology and Engineering 3, Taylor & Francis Group London

2016 Evaluation of the wave energy potential in some locations where European offshore wind farms operate, în colaborare cu F. Onea și A. Raileanu, în volumul editat de Guedes Soares & Santos, Maritime Technology and Engineering 3, Taylor & Francis Group London

Volume editate

2017 Energy Procedia, în colaborare cu Wenzhi CUI, Proceedings of 2017, 2nd International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2017), Berlin, April 7-9, 2017, Volume 118

2018 Offshore Renewable Energy: Ocean Waves, Tides and Offshore Wind, împreună cu Vengatesan Venugopal, pentru MDPI Books platform

2018 E3S Web of Conferences, volume 51, împreună cu Wenzhi CUI, 3rd International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2018), Barcelona, April 6-8, 2018

2019 Renewable Energy in Marine Environment, Special Issue, Energies, pentru MDPI Books platform

2019 E3S Web of Conferences, volume 103, 4th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2019), Coimbra, April 5-7, 2019

Participant ca membru în echipă ṣi responsabil de etapă la alte 15 proiecte internaționale majore și participant ca membru în echipă ṣi responsabil de etapă la peste 20 de alte proiecte naționale majore.

Proiecte coordonate în străinătate:

1999-2000 "New techniques for wave predictions in shallow water", NATO funding

2001-2003 "ENVIRONMENTAL GUIDE for the wave and current conditions in the Portuguese nearshore", EU funding

2004-2008 "LUSOWAVES - Development of an operational wave prediction system for the Portuguese coastal environment", EU funding

2005-2006 "A NATO tool for prediction of Waves and longshore currents in the Surf zone", NATO funding

2009-2011 "NEARPORT - Development of a real-time nearshore wave prediction system for the Portuguese ports", EU funding

Este expert în proiecte internaționale, aprobat de Comisia Europeană, participând la:

2016-2018 "EMODNET – European Marine Observation and Data Network, the Black Sea Check Point"

2012-2014 "CCSEWAVS - Estimating the effects of Climate Change on sea level and wave climate of the Greek seas, coastal vulnerability and safety of coastal and marine structures"

Proiecte coordonate în România:

1998–1999 "Studii privind influența valurilor asupra operațiunilor offshore", Grant CNCSIS (nr. 34234/1999, tema 18)

1988-1989 "Tehnologia de pozare a cablului de energie", contract Nr. 11/1989, I.C.P.E. București

2017-2019 "REMARC - Extragerea energiei regenerabile în mediul marin și impactul ei costier", PN-III-P4-ID-PCE-2016-0017

În prezent, în afară de proiectele de cercetare, coordonează și proiectul: "Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor" - acronim: ANTREPRENORDOC, prin care se asigură burse pentru 100 de tineri doctoranzi și în stagii de postdoctorat.

Doctor Honoris Causa

Universitatea Maritimă din Constanţa, 2015


Distincții

- Outstanding contribution in reviewing, Renewable Energy, Elsevier, 2015
- Outstanding contribution in reviewing, Ocean Engineering, 2016
- Top 1% World Reviewer in the field of Engineering, 2018