Sergiu NEDEVSCHI - Știința și ingineria calculatoarelor


Membru corespondent 2016

Născut în 1951 la Cluj-Napoca. Studii liceale la Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Cluj-Napoca. Studii universitare la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Electromecanică. A absolvit universitatea cu dipomă de masterat în 1975. În perioada 1976-1983 a fost cercetător științific la Institutul de Cercetări pentru Tehnica de Calcul, filiala Cluj-Napoca. În decembrie 1993 a susținut teza de doctorat cu titlul Recunoaşterea obiectelor bazată pe model în viziunea artificială.

Între 1983-1991 a fost asistent la Catedra de Calculatoare a Universității Tehnice Cluj-Napoca, apoi șef de lucrări (1991-1994), conferențiar (1994-1998) și începând cu anul 1998 este profesor de știința și ingineria calculatoarelor în cadrul aceleiași catedre.

Între 2000-2004 a ocupat funcția de șef de catedră, iar în perioada 2004- 2012 a fost ales decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. Din 2012 - 2020 a fost prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

A urmat stagii de specializare în Germania, Irlanda, SUA. În 1998 a înființat Centrul de Cercetare pentru Prelucrarea Imaginilor și Recunoașterea Formelor (IPPRRC), în cadrul căruia derulează cercetări în domeniul percepției senzoriale pentru controlul sistemelor autonome.

Interesele sale de cercetare includ vederea artificială, recunoașterea formelor, învățarea automată inclusiv învățarea profundă, stereo viziune, percepția mediului, asistența avansată în conducere și sisteme autonome mobile.

A participat în peste 80 de proiecte de cercetare, coordonând un număr de 62, dintre care 27 derulate la nivel internațional. Cooperarea științifică și industrială cu importante companii de automobile precum Volkswagen AG, Robert Bosch GMBH, SICK AG și institute de cercetare precum VTT, INRIA a fost realizată prin proiectele de cercetare finanțate.

A fost profesor invitat și membru în comisii de doctorat și de abilitare în țară și în străinătate: Franța, Suedia, Finlanda, Irlanda, Australia, Corea de Sud, Pakistan.

Este membru IEEE, membru al Comitetului de Secțiune al IEEE România și editor asociat al mai multor conferințe și reviste IEEE. A verificat proiecte în calitate de: evaluator CNCSIS, 1998; evaluator ANCS, 2005; evaluator ANSTI, 2005; evaluator independent pentru proiecte FP7 ICT for Transportation începând cu 2007; evaluator proiecte COST, 2011; evaluator proiecte CHIST – ERA, 2012 pentru ANR din Franța.

Este autorul a peste 20 de cărți și 400 de articole dintre care 90 publicate în jurnale.

Cărți și capitole de carte

1995 Microprocesoare, în colaborare cu L. Todoran, Editura UT Press

1997 Prelucrarea imaginilor și recunoașterea formelor, Editura Microinformatica

2000 Standards in information technology, în colaborare cu K. Pusztai, Editura Casa Cărții de Știință

2000 Web Based Educational Technology, în colaborare cu I. Salomie și K. Pusztai, Editura Casa Cărții de Știință

2008 A Sensor for Urban Driving Assistance Systems Based on Dense Stereovision, capitol realizat în colaborare cu R. Danescu, T. Marita, F. Oniga, C. Pocol, S. Bota și C. Vancea, în volumul editat de A. Bhatti, Stereo Vision, InTech Education and Publishing, Vienna

2008 Computers in Medical Diagnoses, volum editat în colaborare cu R. Badea, Editura UT Press

2009 Modele deformabile 2D. Aplicații, volum în colaborare cu A. I. Mitrea, D. M. Ivan, D. Mitrea, O. M. Gurzau, N. Lungu, D. Cimpean, Editura U.T. Press

2009 Stereovision-Based Sensor for Intersection Assistance, capitol realizat în colaborare cu R. Danescu, T. Marita, F. Oniga, C. Pocol, S. Bota, M.-M. Meinecke, M. A. Obojski, în volumul editat de G. Meyer, J. Valldorf, W. Gessner, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2009: Smart Systems for Safety, Sustainability and Comfort, Springer

2010 On Board 6D Visual Sensors for Intersection Driving Assistance Systems, capitol realizat în colaborare cu T. Marita, R. Danescu, F. Oniga, S. Bota, I. Haller, C. Pantilie, M. Drulea, C. Golban, în volumul editat de G. Meyer, J. Valldorf, W. Gessner, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2010: Smart Systems for Green Cars and Safe mobility, Springer

2011 Modele deformabile 3D. Aplicații, volum realizat în colaborare cu A. I. Mitrea, D. M. Ivan, D. Mitrea, O. M. Gurzau, P. Mitrea, D. Inoan, N. Lungu, D. Cimpean, Editura U.T. Press

2011 Real time environment representation in driving scenarios based on object delimiters extraction, în colaborare cu A. Vatavu, F. Oniga, note de lectură în volumul Electrical Engineering 85 LNEE, Springer

2011 The role of the feature extraction methods in improving the textural model of the hepatocellular carcinoma, based on ultrasound images, în colaborare cu D. Mitrea, M. Lupsor, M. Socaciu, R. Badea, note de lectură în Computer Science - CCIS, Vol. 188, Springer

2012 Tehnici de viziune artificială în conducerea automată a autovehiculelor, în colaborare cu R. Danescu, F. Oniga, T. Marita, Editura UT Press

2013 Procesarea imaginilor, în colaborare cu T. Marita, R. Danescu, F. Oniga, R. Brehar, I. Giosan, C. Vicas, Editura UT Press

2015 Computer Architecture. Laboratory Guide, în colaborare cu M. Negru, F. Oniga, Editura UT Press

2016 Image Processing - Laboratory Guide, în colaborare cu T. Marita, R. Danescu, F. Oniga, R. Brehar, I. Giosan, S. Bota, A. Ciurte, A. Vatavu, Editura UT Press

2016 Generic Obstacle Detection for Mobile Devices Using a Dynamic Intermediate Representation, în colaborare cu R. Danescu, A. Petrovai, R. Itu, capitol în volumul 427 din seria: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer Berlin Heidelberg

Activitate publicistică

Editor asociat:
- IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2006
- IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, din 2015
- Electronic Letters on Computer Vision and Image Processing

- Membru ACM 1996-2000
- Membru IEEE Computer Society și Signal Processing Society, 1998
- Expert CNEAA, 2001-2006
- Membru IEEE Intelligent Transportation Society, 2005
- Membru în consiliul științific al Centrului Național de Tehnologia Informației, 2006
- Membru în consiliul general CNATDCU 2006-2008, 2010-2012
- Expert ARACIS, 2007-2012
- Membru în comitetului de conducere al IEEE, Secția România, 2010
- Președinte al panelului 2 Științe Inginerești din CNATDCU, 2010-2012
- Membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice, 2012
- Președinte al Consiliului Cercetării din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2012
- Membru al comitetului tehnic pentru „Self Driving Automobiles“ al IEEE ITS, 2018
- Membru al comitetului director al ADR nord-vest

Premiul „Marius Hăngănuț“ al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 2005

Premiul „Constantin Budeanu“ al Academiei Romane, 2011

Premiul „Best Associate Editor Award of the IEEE Transactions on Intelligent Transportation System“, 2012

Premiul de inovare „Celtic-Plus Innovation Award 2017“, în cadrul „Barcelona Celtic Event“, mai 2017

Premiul „Best student paper award“ obținut pentru o lucrare în colaborare, la „IEEE Intelligent transportation Systems Conference (ITSC)“, Yokohama, 2017

Premiul „Best applicative paper“, la „Proceedings of 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium“ (IV), Changzhou, China, 2018

Trofeul și medalia „Senior al Cetății“, 2012