Dan DUBINĂ - Inginer


Membru titular 2015
Membru corespondent 2010


Președintele Filialei din Timișoara a Academiei Române (2018-prezent)


Discurs de recepție:

Şcoala de cercetare și ingineria construcțiilor metalice de la Timișoara. Repere istorice, parcurs, consacrare și recunoaștere internațională,
26 Septembrie 2019

Răspuns: acad. Dorel Banabic

S-a născut la 28 iulie 1950 la Fierbinți, județul Ilfov, actualmente Ialomița. Studiile primare (1957-1965) au fost urmate în orașul Făget (județul Timiș) și în Timişoara. Studii liceale, la Liceul nr.7 din Timișoara (astăzi Liceul „Grigore Moisil“), în perioada 1965-1969. În 1974 a devenit licențiat al Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara. În anul 1987 a obținut titlul de doctor cu o teză despre perfectionarea metodelor de calcul ale construcțiilor metalice hidrotehnice.

După îndeplinirea stagiului de producție, în 1978 a devenit asistent universitar în cadrul Catedrei de construcții metalice și mecanica construțiilor, Institutul Politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara. A parcurs succesiv treptele carierei universitare: șef de lucrări 1985-1987, conferențiar în 1990, profesor în 1993, conducător de doctorat din anul 1995. A susținut cursuri despre: statică, stabilitatea și dinamica construcțiilor, metoda elementului finit, calculul neliniar a structurilor, construcții metalice, sticla structurală, clădiri înalte în zone seismice.

Activitatea de cercetare s-a desfășurat în Universitatea Politehnica din Timişoara, iar din 1996, și în Secția de Construcții metalice și sudură a Centrului de cercetări tehnice fundamentale și avansate (CCTFA) în cadrul Filialei din Timișoara a Academiei Române.

În perioada 1996-2000 a fost director al Departamentului pentru relații și cooperare internațională, Universitatea Tehnică din Timișoara, iar începând cu anul 1999 înființează și coordonează Centrul de Cercetare pentru Mecanica Materialelor și Siguranța Structurilor, care în 2001 va fi certificat drept centru de excelență de către CNCSIS. Între anii 2004-2016 a fost director al Departamentului de construcții metalice și mecanica construcțiilor – Universitatea Politehnica din Timișoara.

Este profesor onorific al Universității din Pecs, Ungaria începând cu anul 2012.

În cadrul Academiei Române este membru fondator al Comisiei de stabilitatea structurilor metalice (1984) și președinte începând cu anul 2013. Coordonează activitatea Filialei Timișoara a Academiei din anul 2018.

Rezultatele cercetărilor în care a fost implicat au fost promovate în peste 400 de articole științifice, 60 de cărți și capitole din studii sau rapoarte de cercetare extinse.

Articolele au fost citate de peste 3260 de ori în literatura de specialitate, iar pentru cărți și volumele editate, WorldCat notifică 66 de titluri, intrate în 2165 biblioteci de pe mapamod.

La acestea se adaugă 28 de documente normative, coduri de proiectare, documentații-suport.

Volume

1988 Metode moderne în mecanica structurilor, în colaborare cu C. Pacoste, V. Stoian, Editura Științifică și Enciclopedică

2003 Construcții amplasate în zone cu mișcări seismice puternice, în colaborare cu D. Lungu, Editura Orizonturi Universitare

2004 Calculul şi proiectarea construcțiilor din profile metalice cu pereți subțiri formate la rece, împreună cu V. Ungureanu, R. Zaharia, Z. Nagy, Colecția LINDAB

2004 Cold-formed steel design, în colaborare cu I. Vayas, Klidarithmos, Atena

2005 Light gauge metal structures: Recent advances, realizat și editat în colaborare cu J. Rondal, International Centre for Mechanical Sciences (CISM, Udine), Courses and Lectures no. 455, Springer Verlag

2017 Design of steel structures for buildings in seismic areas, în colaborare cu R. Landolfo, F. M. Mazzolani, L.S. da Sliva, M. D’Aniello, în ECCS-CECM-EKAS, Wiley, Ernst&Sohn, Wiley Brand, Empresa Gráfica Lda, Maia, Portugal

Capitole în cărți

1998 Interactive buckling analysis of thin-walled cold formed steel members via critical load erosion theory, partea a VI-a în Coupled instabilities in metal structures. Theory and practical aspects, editor Jacques Rondal, Springer Verlag, Berlin

2012 Design of cold-formed steel structures, în colaborare cu V. Ungureanu, R. Landolfo, în volumul Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-3, Design of cold-formed steel structures, Wiley-Blackwell, Ernst&Sohn, a Wiley Company, Berlin

2013 Mode interaction buckling in thin-walled bar members, în colaborare V. Ungureanu, în Review and current trends in stability of structures. Statics, dynamics and stability of structures, vol. 3, editori K. Kowal-Michalska, R.J. Mania, TU Lodz Press Poland

2015 Cold formed steel design essentials în: Eurocodes: Background & Applications. Design of steel nuildings, EUR27346 EN, E.C., JRC Science and Policy Report

2016 Research and design of thin-walled steel structures by FEM, Part I – Stability of slender steel structures: A short review and guidance for numerical modelling, în colaborare V. Ungureanu, în Statics, dynamics and stability of structures – Selected problems of solid mechanics, vol. V, editori Z. Kolakowski, R.J. Mania, Lodz University of Technology Press

2016 Research and design of thin-walled steel structures by FEM. Part II – Two Case studies applying adavanced FEM based modelling, în colaborare cu V. Ungureanu, în Statics, dynamics and stability of structures – Selected problems of solid mechanics, volumul VI, editori Z. Kolakowski, R.J. Mania, Lodz University of Technology Press

2016 Post-ultimate behaviour of thin-walled cold-formed steel open-sections members in pure and eccentric compression, în colaborare cu V. Ungureanu, M. Kotelko, R. Mania, în Statics, dynamics and stability of structures – Selected problems of solid mechanics, volumul VI, editori Z. Kolakowski, R.J. Mania, Lodz University of Technology Press

2017 Replaceable bolted link, în colaborare cu A. Chesoan, A. Stratan în Innovative anti-seismic devices and systems, ECCS-European convention for constructional steel, ECCS, Brussels

2017 Replaceable shear panel, în colaborare cu C. Neagu, F. Dinu, în Innovative anti-seismic devices and systems, ECCS-European convention for constructional steel, ECCS, Brussels

2019 Istoria construcţiilor, realizat împreună cu F. Dinu, R. Văcăreanu, în Istoria tehnicii și a industriei românești, vol. I, editor D. Banabic, Editura Academiei Române

Brevete

- Brevet de invenție nr. RO78574/1981, Schelă suspendată pentru finisaj fațadă, obținut împreună cu M. Secăceanu, E. Dogariu, M. Ionescu
- Brevet de invenție nr. RO87912/1985, Schelă metalică din cadre asamblate pentru lucrări de tencuieli și finisaje ale construcțiilor, obținut împreună cu M. Secăceanu și E. Colcea
- Brevet de invenție nr. RO87969/1985, Structura metalică reticulată planară pătrată pentru acoperișuri, obținut împreună cu E. Colcea
- Brevet de invenție nr. RO90921/1986, Cadru metalic cu braţ rabatabil pentru schele suspendate, obținut împreună cu M. Secăceanu și E. Colcea
- Brevet de invenție nr. RO 94223/1987, Schela suspendată cu platformă autoridicătoare, obținut împreună cu V. Marinescu și E. Colcea
- Brevet de invenție nr. RO95910/1987, Nod de îmbinare pentru structuri reticulate simplu strat, obținut împreună cu C. Pacoste
- Brevet de invenție nr. RO97611/1987, Structuri reticulate planare din elemente prefabricate, obținut împreună cu C. Pacoste și D. Grecea

Activitate editorială

Membru în comitete editoriale ale revistelor științifice internaționale:
- „Steel and Composite Structures“, 2001
- „Advanced Steel Constructions an International Journal“, 2005
- „Costruzioni Metalliche“, 2007
- „Steel Construction. Design and Research“, 2008
- „Thin Walled Structures“, 2009
- „Structure and Infrastructure Engineering“ 2017

Membru în comitete editoriale ale revistelor științifice din România:
- „Proceedings of the Romanian Academy“, Series A: „Mathemathics, Phisics, Technical Sciences, Information Science“, 2010
- „Romanian Journal of Technical Sciences“ – „Applied Mechanics“, 2012

Activitatea de cercetare a fost suținută prin granturi și proiecte de cercetare finanțate din surse publice, guvernamentale (MEdC, MLPDA), granturi U.E. (FP4, FP6, FP7, EUREKA, RFCS), oferite de Banca Mondială sau prin contracte cu beneficiari privați din țară sau din străinătate (Arcelor-Mittal, Ruukki, Astron, Lindab, Dexion etc).

În perioada 1991-1998 a inițiat și a coordonat 5 proiecte majore în cadrul programului TEMPUS al Uniunii Europene. Proiectele, care implicau facultăţile de inginerie civilă din România, s-au realizat în colaborare cu universitați din Franța, Belgia, Italia, Anglia, Grecia şi Germania. În 1998 înființează cursul de master „Structuri şi tehnologii noi în construcţii civile”, susținut de un proiect TEMPUS și, ulterior, de un grant al Băncii Mondiale în colaborare cu Ministerul Educaţiei.

A fost expert în Comitetului pentru granturi din cadrul Ministerului Italian al Educației si Cercetării (2004-2006) și în Comisia de transport și dezvoltare urbană a European Science Fundation, COST Programme (2006-2010). A fost membru în grupurile de lucru ale CEN – European Committee for Standardization, pentru Eurocodurile structurale începând cu anul 2015. În perioada 2013-2019 a fost membru în comitetul director al programului ERASMUS MUNDUS al U.E., inițiind masterul internațional „Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events“.

Organizații internaționale

- Membru al Asociației franceze pentru promovarea construcțiilor metalice, 1998
- Membru în comisia tehnică 11 a Structural Research Stability Council, USA, 1999
- Expert, Certified Expert and Charted Engineer and Fellow al British Institution of Structural Engineers, 2000
- Membru al International Association for Bridges and Structures, 2001-2009
- Reprezentantul României în Committee for Steel and Coal, 2009
- Membru al Institutului Internațional de Sudură, 2010


Organizații naționale

- Membru fondator al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri în anul 1990, președinte al Filialei AICPS Timiș din 2000
- Membru în Comitetul Executiv al Convenţiei Europene de Construcţii Metalice ECCS/CECM/EKS, 1996, vicepreședinte (2004-2005) și președinte (2005-2006), iar din 2007 membru în Technical Managemend Board al convenției
- Membru fondator și președinte al Asociației Producătorilor de Construcții Metalice din România, 2001
- Membru al Consiliului Național al Asociației Generale a Inginerilor din România (2002-2004), vicepreședinte al Filialei Timiș (2005-2013)
- Membru al Comisiei de atestare a experților şi verificatorilor de proiecte, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 2003
- Membru al Comisiei de Științe Inginerești a CNCSIS, 2006-2010
- Președinte al Comisiei de Inginerie Civilă și Instalații CNATDCU (2011-2012), membru în Comisia de Inginerie Civilă (2012-2016) și președinte al Panelului 2 de Științe Inginerești, din anul 2020
- Membru al Comisiei Naționale de Inginerie Seismică din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 2013 și vicepreședinte (2013-2017)

Premiul „Anghel Saligny“ al Academiei Române, 1992

Trofeul „European Award for Steel Structures“, Convenția Europeană de Construcții Metalice, 2003, 2007

Premiul Asociației Generale a Inginerilor din Romania, 2004

„Best Paper Award“ al Conferinței internaţionale pentru structuri cu pereți subțiri ICTWS’04, 2004

Diploma şi placheta de excelenţă pentru Opera Omnia, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri din România, 2005

Premiul „Henri Coandă“, acordat de către MLNR, 2018

Doctor Honoris Causa

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005