Florin Teodor TĂNĂSESCU - Inginer


Membru de onoare 2021

S-a născut la 12 aprilie 1932 la Bârlad, fiul unei familii de intelectuali. A urmat cursurile Colegiului Naţional „Sfântul Sava“ din Bucureşti, fiind bursier în perioada anilor 1943-1951. La finalizarea studiilor devine student al Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, fiind licențiat în anul 1956. În 1968 își susține teza de doctorat la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, abordând o problemă modernă pentru acea perioadă: degradarea izolaţiei aparatajului de înaltă tensiune sub acţiunea descărcărilor parţiale.

În anul 1956 a fost repartizat ca cercetător la Institutul de Cercetări Electrotehnice din Bucureşti (ICPE). Între anii 1964-1968 a fost secretar științific al institutului, iar în perioada 1968-1969 a fost director-adjunct ştiinţific, coordonator al problematicii de cercetare a institutului. A condus institutul din poziția de director general între anii 1969-1987, coordonând cercetări esențiale în domeniul echipamentelor de acţionare electrică a instalaţiilor de foraj terestru şi marin, tracţiunii electrice în domeniul feroviar, al transportului de metrou şi urban, redresoarelor de mare capacitate până la 200 kA, maşinilor electrice speciale şi aparatajului electric neconvenţional, introducerii electronicii şi tehnologiei informaţiei în electrotehnica convenţională, materialelor electrotehnice noi şi surselor noi de energie.

A susținut cursuri de pregătire a personalului din conducerea instituțiilor în cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice (1980, 1986).

În perioada 1986-1988 a fost vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Știinţifice, iar între 1992-1996 a fost secretar de stat în Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

Domenii de interes: Aparataj electrotehnic, cu contribuţii ştiintifice în domeniul comutaţiei arcului electric, măsuratori în înalta tensiune; electrotehnologii cu aplicarea unor fenomene electrostatice, în cazul: vopsirii electrostatice, neutralizării sarcinilor electrice parazite, formării ozonului în instalaţiile de tratare a apei în concepţia din România a primelor xerografe; terminologie electrotehnică şi sisteme de regăsire a conceptelor în electrotehnică; surse noi de energie.

Este coautor pentru cinsprezece cărţi publicate în ţară sau în străinătate și autor a peste 100 articole şi comunicări ştiinţifice.

Cărți

1977 Electrostatica în tehnică, în colaborare cu Radu Cramariuc, Editura Tehnică

1980 Electrostatica v tehnike, în colaborare cu Radu Cramariuc, Izd „Energhia“, Moscva

1986 Conversia energiei. Tehnici neconvenţionale, în colaborare, Editura Tehnică

1986 Thesaurus CEI rationnel de l'électricité, în colaborare cu Remus Răduleţ și Alexandru Timotin, Comission électrotechique internationale, Geneve

1999 The Modern Problemes of Electrostatics with applications in Environment Protection Nato Sciences Series, vol. 63, în colaborare cu I. Inculeţ și Radu Cramariuc, Ed. Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London

1999 Electrotehnologii - Electrostatica, vol.I, în colaborare cu Radu Cramariuc și Mircea Bologa, Editura Academiei Române

2001 Tehnologii electrice speciale, vol. I, Editura ICPE

2002 Electrotehnologii-procesarea materialelor şi tehnologii electrochimice, vol. II, în colaborare cu Radu Cramariuc și Mircea Bologa, Editura Academiei Române

2002 Tehnologii electrice speciale, vol. II, Editura ICPE

2006 Contribuţii româneşti în domeniul terminologiei, în colaborare cu Alexandru Timotin, P. Onica și Remus Răduleț, Editura AGIR

2010 Pagini din istoria Comitetului Electrotehnic Român, Editura AGIR

2011 Electrotehnologii–Protecția mediului, procesarea de materiale și control nedistructiv, vol. III, în colaborare cu Radu Cramariuc, Mircea Bologa, Alexandru Bologa, Bogdan Cramariuc, Editura AGIR

2016 Din galeria marilor electricieni români. Oameni, vieți, fapte, în colaborare, vol. I, Editura AGIR (vol. II-

2019, vol. III-IV-2020, vol. V-2021)

2019 Momente din istoria electrotehnicii româneşti, în colaborare cu Valerius Stanciu, Editura AGIR

2020 Istoria tehnicii şi industriei româneşti, volum coordonat de Dorel Banabic, Electrotehnica industriei româneşti, capitolul 1 în vol. II, în colaborare cu I. Boldea, Editura Academiei Române

Brevete (selecţie)

Brevet de invenție nr. 1540330/27.04.77, Micromotor solar, SUA

Brevet de invenție nr. 139766/1978, Elektronischer Zahler fur Ampere Studen, RFG

Brevet de invenție nr. 74691/29.03.80, Maşină electrostatică de copiat documente, România

Brevet de invenție nr. 81136/28.08.82, Instalaţie pentru acoperirea cu pudre a obiectelor metalice sau nemetalice, România

Brevet de invenție nr. 81731/23.02.83, Compoziţie de toner şi procedeu de obţinere, România

Brevet de invenție nr. 117008/28.09.2001, Procedeu şi instalaţie complexă pentru etirat tuburi poliolefinice cu fascicul de electroni, România

Activitate editorială

- Redactor-şef al revistei „Electrotehnica“
- Membru în colegiul de redacţie al publicațiilor: „Revue Roumaine des Sciences Techniques“, „Électrotechnique/ Électronique“, „Istoria Electrotehnicii“.

Articole

A realizat peste 100 articole, publicate în ţară şi în străinătate, în reviste ca „Electrotehnica“, „Elektrotechnische Zeitung (ETZ)“, „Archiv fur Electrotechnic (AfE)“, „Revue Generale d’éléctricité (RGE)“.

A fost lector al Academiei de Tehnică Militară, catedra de Maşini Electrice între anii 1965-1967. În perioada 1973-1988 a fost profesor asociat la Institutul Politehnic din București, Facultatea de Electrotehnică, susținând cursuri pe teme ca electrotehnologii și conversia energiei. Între anii 1976-1991 a fost conducător de doctorat pentru cercetările privind electrotehnologiile la Institutul de Cercetări Electrotehnice, iar din anul 1991 a devenit profesor coordonator al tezelor de doctorat din Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Bucuresti.

În anul 1993 a colaborat cu Centrul internaţional de fizică teoretică, Trieste-Italia, în cadrul școlii de vară „Surse noi de energie“.

În perioada 1994-2003 a fost profesor al Universității „Valahia“ din Târgovişte.

Naționale:
- Membru al consiliului director Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR)
- Președinte al Comitetului Electrotehnic Român (CER)
- Membru al Comitetului Mondial al Energiei (CNR-CME)
- Vicepreședinte al Academiei de Știinţe Tehnice din România (ASTR)

Internaționale:
- Membru de onoare al Academiei de Știinţe a Republicii Moldova
- Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor Electricieni (IEEE) SUA
- Membru al Uniunii Latine (UL) din Paris

Premiului „Traian Vuia“ al Academiei Române, 1970

Premiul ASTR „Remus Răduleţ“, 2019

Medalia de aur a Universităţii „Ștefan cel Mare“ din Suceava

Medalia aniversară „Societatea Politehnica“

Înalte ordine de stat

- Decorația „Meritul ştiinţific“, clasele I, II, III, 1970-1985
- Ordinul pentru merit, în grad de Ofiţer, 2000

Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Valahia“ din Târgovişte
- Universitatea Tehnică a Moldovei