Ladislau-Nicolae VÉKÁS - Fizician


Membru titular 2021
Membru corespondent 2012


Secretar științific - Filiala Timișoara
Director al Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate al Academiei Române din anul 2009

Născut pe 5 decembrie 1945 în Arad, județul Arad. Studii primare și gimnaziale la Arad. În perioada 1959-1963 a urmat Școala Medie nr.3, actualmente Liceul „Csiky Gergely“ din Arad. Între anii 1963-1968 a fost student la Facultatea de Fizică a Universității din Timișoara, iar imediat după absolvire a fost repartizat la Centrul de Cercetări Tehnice din Timișoara al Academiei Române. În anul 1983 a susținut teza de doctorat cu titlul Contribuții la studiul stărilor metastabile ale particulelor în cadrul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, Facultatea de Fizică, avându-l coordonator pe prof. dr. Ioan Gottlieb.

În perioada 1968-1970 a fost cercetător științific al Centrului de Cercetări Tehnice – Secţia Cavitaţie, baza de cercetare din Timișoara a Academiei Române. Între 1970-1974 a fost cercetător științific la Centrul de Cercetări pentru Maşini Hidraulice din Timișoara, iar între 1974-1991 a fost cercetător științific principal gradul III şi cadru didactic asociat în cadrul Laboratorului de Lichide Magnetice, Catedra de Maşini Hidraulice a Institutului Politehnic din Timişoara. A predat disciplinele „Magnetohidrodinamica și noi tehnologii de conversie a energiei“ și „Lichide magnetice și aplicații“.

În perioada 1991-1997 a fost încadrat ca cercetător ştiinţific principal gradul I în Laboratorul de Lichide Magnetice, Universitatea Politehnica din Timişoara, Centrul de Cercetări de Hidrodinamică, Cavitaţie şi Lichide Magnetice; între 1996-1997 devine director al Institutului de Cercetare a Materiei Condensate din Timişoara; este cercetător invitat și în Germania, la Departamentul de Fizică Aplicată-Universitatea „Ludwig Maximilians“ din Munchen (1993-1994) și la Centrul de Microgravitație și Ştiințe Spațiale Aplicate (ZARM) –Universitatea din Bremen (1997-1998). Între anii 1997-2009 este cercetător științific principal gr.I, şef al Laboratorului de Lichide Magnetice, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate – Filiala Timişoara a Academiei Române. Începând cu anul 2009 deține funcția de director al Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate – Filiala Timişoara a Academiei Române.

Specializat în fluide controlabile magnetic (ferofluide și fluide magnetoreologice), pentru aplicații în diferite domenii (inginerie mecanică, construcții, biotehnologie și biomedicină), este autor singur sau în colaborare a peste 200 articole în reviste internaționale și volume de conferință (135+ în WoS Core collection; 20+ în reviste ale AR), 2 cărți, 8 capitole de carte și numeroase brevete de invenție.

Volume

2013 Nanofluide magnetice. Sinteză, structură, proprietăți, aplicații, monografie, Editura Academiei Române

Capitole din cărți

2009 Magnetic Nanofluids: Synthesis and Structure, în colaborare cu M.V. Avdeev și Doina Bica, capitolul 25 în volumul editat de Donglu Shi, NanoScience in Biomedicine, Springer USA

2011 Synthesis of Magnetic Nanoparticles and Magnetic Fluids for Biomedical Application, în colaborare cu Etelka Tombácz, Rodica Turcu, I. Morjan, M.V. Avdeev, Theodora Krasia- Christoforou și V. Socoliuc, în volumul editat de Christoph Alexiou, Nanomedicine-Basic and Clinical Applications in Diagnostics and Therapy, vol. 2, Karger Publ., Basel

2014 Hydrophobic and hydrophilic magnetite nanoparticles: synthesis by chemical coprecipitation and physico-chemical characterization, în colaborare cu V-M. Socoliuc, în volumul editat de H. Nirschl și K. Keller, Upscaling of Bio-Nano-Processes, Springer-Verlag Berlin

2017 Hydrodynamic Investigations in a Swirl Generator Using a Magneto-Rheological Brake, în colaborare cu S. Muntean, A.I. Bosioc, R.A. Szakal și R.F. Susan-Resiga, în volumul editat de Lucas F. M. da Silva, Materials Design and Applications, Springer

2018 Magnetic Fluids: Structural Aspects by Scattering Techniques, în colaborare cu V. I. Petrenko, A.V. Nagornyi, I.V. Gapon, V.M. Garamus, L. Almasy, A.V. Feoktystov și M.V. Avdeev, în volumul editat de Leonid A. Bulavin și Alexander V. Chalyi, MODERN PROBLEMS OF MOLECULAR PHYSICS: Selected reviews, Book Series: Springer Proceedings in Physics, vol. 197

2018 4.5 Magnetic characterization, in chapter 4: Iron oxide nanoparticle-based contrast agents, în colaborare cu V. Socoliuc, V. Kuncser și Rodica Turcu, în volumul editat de Valerie C. Pierre and Matthew J. Allen, Contrast Agents for MRI: Physical Methods, Royal Society of Chemistry UK

2022 Rheological properties of bimodal magnetic suspensions, în volumul editat de Juan de Vicente, Magnetically Responsive Soft Matter, Royal Society of Chemistry (în curs de publicare)

Activitate editorială

Membru în comitetul editorial al revistelor:

- „Romanian Reports in Physics”, Editura Academiei Române
- „Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science”, Editura Academiei Române
- „Magnetochemistry”, editura MDPI, Basel, Elveţia
- „NOEMA”, Editura Academiei Române, revistă a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române

Participant, responsabil sau coordonator al unor proiecte de cercetare naționale și internaționale referitoare la fluide magnetice și aplicații; coordonator al transferului tehnologiei de etanșare rotitoare magnetofluidică fără scăpări la SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc în cadrul proiectelor NanoMagneFluidSeal (2006-2008), Semarogaz (2007-2010), MagNanoMicroSeal (2012-2016) si HiSpeedNanoMagSeal (2014-2017). Ca rezultat al implementării tehnologiei, etanșări magnetofluidice performante, fabricate la SC ROSEAL SA, sunt operaționale începând din 2012 la CNE Cernavodă.

Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Salzburg (EASA), 1992

Reprezentant al comunității științifice de specialitate din România în Comitetul Director Internaţional de Fluide Magnetice, 1993

Membru al consiliului științific al Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate, Academia Română-Filiala Timişoara, 1997

Responsabil subprogram Microgravitaţie şi știinţele vieţii al consiliului ştiinţific din Agenţia Spațială Română, 1998-2004

Membru al:
- Consiliului științific al Institutului Național de Sudură şi Încercări de Materiale, Timişoara, 1996-2000
- Comisiei de fizică a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, 1996-1997
- Consiliului științific al Institutului de Fizică Atomică Bucureşti, 1997
- Grupului de lucru ad-hoc „Nanoscience and Nanotechnologies“, 1998-1999
- Comisiei de Aeronautică şi Spațiu a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, 2000-2006
- Grupului de experți „Nanoscience - Nanotechnologies“ (NanoSTAG) – programul COST al Comisiei Europene, 2000-2004
- CNCSIS - Comisia 2 „Științe inginerești“, 2003-2004
- CNATDCU, Comisia 30 pentru confirmarea titlurilor de profesor, conferențiar, CS1 si CS2 în domeniul „Inginerie Chimică și Știința Materialelor“, 2006-2010

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“ al Academiei Române, 1984