Alexandru-Mihail MOREGA - Inginer electrotehnician


Membru corespondent 2012

Născut la 24 mai 1955, în Bucureşti. Studii primare la Școala Generală „Vasile Alecsandri“ (1970), continuate cu cele de la Liceul „Mihai Viteazul“ din București (1974).

Studii universitare la Facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic din București, absolvite în anul 1980 ca șef de promoție. În anul 1987 obține doctoratul în electrotehnică cu o teză coordonată de prof. dr. doc. ing. Constantin I. Mocanu.

Este primul student român al Departamentului de Inginerie Mecanică şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea Duke, Durham, Carolina de Nord, USA, în perioada 1990–1993. În anul 1993 obține titlul Doctor of Philosophy în Inginerie Mecanică, cu o lucrare coordonată de prof. Adrian Bejan.

Între anii 1980-1983 este inginer stagiar cercetare la Întreprinderea de Piese Turnate şi Forjate pentru Aviaţie, Bucureşti, participând la proiecte care au vizat: prima instalație de laborator pentru formare în câmp magnetic (1982); prima instalație de laborator pentru solidificarea controlată Bridgmann–Stockbarger a materialelor compozite (1980–1987).

Din anul 1995 este cercetător asociat la Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gh. Mihoc – C. Iacob“ al Academiei Române.

Specialist în inginerie electrică și inginerie mecanică, este autor, singur sau în colaborare, pentru: 5 volume şi capitole de carte, 3 traduceri în limba română (legea constructală), 7 brevete, 112 articole în reviste, 220 articole la conferințe internaționale, 54 de prezentări la conferințe naționale, 5 manuale universitare, 22 de prezentări ca invitat.

Este coorganizator al „Constructal Law and Second Law Conference“ (2017), organizator al conferinţei bienale IEEE Advanced Topics in Electrical Engineering, începând cu anul 2011, și al Simpozionului de Maşini Electrice, derulat anual, începând cu anul 2008.

Organizator al concursului de matematică regional, anual, pentru liceeni, „Prof. Marcel Roşculeţ“, desfășurat începând cu anul 2008 în parteneriatul dintre Universitatea Politehnica din București, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob“ al Academiei Române, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.

A fost membru al comisiei de inginerie electrică, în perioada 2006–2016, în cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare și secretar al comisiei în perioada 2011-2014.

Din anul 2014 este membru al biroului Secției de Științe Tehnice din cadrul Academiei Române și începând cu anul 2016, coordonator al Comisiei de Bioinginerie, din aceeași secție.

Cărți, capitole în volume

1998 Modelare numerică pentru probleme la limită în inginerie, Editura MatrixRom

2002 Introducere în imagistica medicală, volum coordonat, Editura MatrixRom

2001 Principles of Heat Transfer, capitolul VII, în volumul editat de D.B. Marghitu, Mechanical Engineer’s Handbook, Editura Academic Press

2008 Multiphysics Modelling and Simulation in Engineering, capitolul XVIII, realizat în colaborare cu J.C. Ordonez, în volumul editat de Aleksandar Lazinica Recent Advances in Modelling and Simulation

2013 Sisteme fotovoltaice, capitolul IV, în volumul coordonat de Adrian Badea și Horia Necula, Surse regenerabile de energie, Editura AGIR

2016 Book on Renewable Energy, capitolul XX, realizat în colaborare cu Andrei Negoiaş și Mihaela Morega, în volumul Heat Transfer Analysis of Spherical Cell Photovoltaic Modules used in Energy Harvesting Applications, Cambridge Scholars Publishing

Traduceri

2004 Adrian Bejan, Shape and structure, from engineering to nature, volum apărut în română cu titlul Formă şi structură, de la inginerie la natură, traducerea realizată în colaborare cu Amuliu Proca, Editura Academiei Române

2011 Adrian Bejan și J. Peder Zane, Design with constructal theory, volum apărut în română cu titlul Teoria constructală, Editura AGIR

2013 Adrian Bejan și J. Peder Zane, Design in nature. How the constructal law governs evolution in biology, physics, technology and social organization, volum apărut în română cu titlul Design în natură. Cum guvernează legea constructală evoluţia în biologie, fizică, tehnologie şi organizarea socială, Editura AGIR

Prezentări la conferințe

10th Constructal Law and Second Law Conference, CLC-2017, împreună cu S. Lorente, volum apărut la Editura Academiei Române

2011 Advancements of Medical Bioengineering and Informatics, editat împreună cu H.N. Costin și L. Vereştiuc, Proceedings of the IEEE International Conference, „E-Health and Bioengineering“, EHB, University of Medicine and Pharmacy „Gr.T. Popa“ Iaşi, IEEE eXplore

Activitate editorială

Redactor-şef adjunct (2010–2019) și începând cu anul 2019, redactor-şef al „Revue Roumaine des Sciences Techniques – Série Électrotechnique et Énergetique“, Academia Română

Membru al comitetului editorial „Proceedings of the Romanian Academy“, series A , 2012

Cariera universitară debutează în anul 1983 ca asistent universitar ajungând până la gradul de profesor; începând cu anul 1999 este conducător de doctorat la Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Politehnica din București.

În perioada 1995-1996 a fost Associated Professor, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering, Energy Division, Yamaguchi University, Tokiwadai, Ube, Japan, iar începând cu 2001 a fost visiting professor în cadrul aceluiași department.

A activat ca visiting researcher (2005–2007), Center for Advanced Power Systems, Florida State Univ. & Florida Agricultural and Mechanical Univ., High Magnetic Field Laboratory, Tallahassee, FL, USA; (2001) Laboratoires d’ Électrotechnique de Grenoble, France; (1994, 2000), Dept. of Mechanical Engineering and Materials Science, Duke University, Durham, NC, USA.

Membru al Senatului Universității Politehnica din București începând cu anul 2002. În perioada 2002-2010 a ocupat funcția de director al Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologii din cadrul Universității Politehnica din București, iar în intervalul 2008-2012 este numit șef al catedrei de Maşini, Materiale, Acționări Electrice din Facultatea de Inginerie Electrică a aceleiași universități.

Este membru fondator al Facultății de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnica București în 2010. Începând cu anul 2010 și până în 2012 a fost decan al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București, iar din 2012 este director al Școlii Doctorale de Inginerie Electrică din universitate.

Membru titular în organizații internaționale

- American Society of Mechanical Engineers, 1990
- Duke Alumni Association, 1993
- Industry Applications, IEEE National Chapter, 2008
- Comitetului Ştiinţific, International Centre for Heat and Mass Transfer (ICHMT), 2010
- Society of Industry Applications, 2010
- Academiei de Științe Tehnice din România, Secţia de Electrotehnică şi Energetică, 2012
- Comitetului director al International Center of Biodynamics, 2016
- Engineering Panel, Hong Kong Research Grants Council, 2018
- Scientific Advice Mechanism, EU Commission, Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), 2018


Organizații naționale

- Societatea Națională de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică, 2000
- BIOINGTEH–Platforma de cercetare si dezvoltare profesională UPB–CNCSIS la Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologii, 2006
- Vicepreședinte al Societății Naționale de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică, 2000–2016
- Secretar al Secției de Electrotehnică şi Energetică, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, 2012

Premiul „Tudor Tănăsescu“ al Academiei Române, 2000