Secţia de știinţe istorice şi arheologie

Secție constituită odată cu întemeierea Academiei Române, și-a dedicat întreaga activitate misiunii prime a instituției, de studiere și promovare a istoriei românilor. Până în anul 1918 majoritatea comunicărilor academice și a discursurilor de recepție ale membrilor au abordat teme istorice, ceea ce a condus la afirmarea Academiei Române ca for al consacrării și ca instituție ce garantează unitatea culturală națională.
Cercetările celor mai iluștri istorici români precum George Barițiu, Eudoxiu Hurmuzaki, Alexandru Odobescu, Alexandru Papiu-Ilarian, Mihail Kogălniceanu, V.A Urechia, A. D. Xenopol, Dimitrie A. Sturdza, Nicolae Iorga, Alexandru Lapedatu, Gheorghe I. Brătianu, Vasile Pârvan au alcătuit fundamentul istoriei naționale și au contribuit la legitimarea națiunii române pe plan internațional.


Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru