Dorina-Elena N. RUSU - Istoric


Membru titular 2022
Membru corespondent 2015

Născută în Brașov, la 1 mai 1951. A absolvit Liceul „Garabet Ibrăileanu“ din Iași (1970) și a urmat cursurile Facultății de Istorie-Filosofie, Secţia Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, pe care le-a absolvit în 1974 ca șefă de promoție pe țară. În 1979 a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, avându-l coordonator pe prof. dr. Constantin Cihodaru.

Între 1974 și 1988 a fost cercetător la Centrul de Istorie şi Teorie Militară din Bucureşti, apoi redactor la Editura Academiei Române (1988-1991). Între 1991 și 2014 a ocupat funcția de secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române, iar între 2014-2018 pe cea de consilier al preşedintelui Academiei Române.

Cărți de autor

1982 Cercetări istorice. 1925-1947, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucureşti

1992 Istoria Academiei Române. Repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti

1996 Membrii Academiei Române. 1866-1996. Mic dicţionar, Editura A92, Iaşi

1997 Istoria Academiei Române în date (1866-1996), Editura Academiei Române, Bucureşti

1999 Membrii Academiei Române. 1866-1999. Dicționar, Editura Academiei Române, București

2003 Membrii Academiei Române. 1866-2003, Editura Enciclopedică/Editura Academiei Române, București

2006 Scurt istoric al Academiei Române. 1866-2006, Editura Monitorul Oficial, București

2007 Pagini din istoria Academiei Române (1866-1948), Editura Academiei Române, București

2008 Patrimoniul Academiei Române. Donatori și donații 1860-1948, Editura Academiei Române, București; ediția a II-a, Editura Academiei Române, București, 2012, colecția „Tezaurul Academiei Române“, vol. I

2010 Dicționarul membrilor Academiei Române. 1866-2010, Editura Enciclopedică, București

2012 Monumente de arhitectură, Editura Academiei Române, București, colecția „Tezaurul Academiei Române“, vol. II

2016 Membrii Academiei Române. Dicționar 1866-2016, partea I (A-L), partea a II-a (M-Z), Editura Academiei Române, București

2018 Cronica lumii românești 1914-1920, vol. I-II, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Muzeul Național al Literaturii Române, București

Sinteze (coautor, coordonator)

1987 România în anii Primului Război Mondial, vol. I-II, în colaborare, Editura Militară, Bucureşti

1987-1988 Istoria militară a poporului român, vol. IV-V, în colaborare, Bucureşti

2001-2015 Istoria românilor, ediția I, Editura Enciclopedică, vol. I (2001); vol. IV (2001); vol. V (2003); vol. VII, partea I (2003); vol. VII, partea a II-a (2003); vol. X (2013); ediția a II-a, vol. I (2010); vol. IV (2012); vol. V (2012); vol. VI (2012); vol. VII, partea I (2015); vol. VII, partea a II-a (2015)

2018 Istoria românilor, vol. I-II, coord. în colaborare cu Dan Berindei, Editura Academiei Române, București, colecția „Civilizație românească“, vol. 19-20

Cărți (coautor, coordonator)

1977 Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Documente militare, în colaborare

1982 Pe aici nu se trece. Amintiri. Antologie, în colaborare, Editura Albatros, Bucureşti, colecția „Memoria pământului românesc“

1984 Documente ale Unirii. 1600-1918, în colaborare, Editura Militară, București

1986 Documente privind istoria militară a poporului român. Ianuarie 1848-decembrie 1856, în colaborare, Editura Militară, București

2003 Identitate națională și spirit european. Omagiu academicianului Dan Berindei la împlinirea vârstei de 80 de ani, coord. în colaborare cu Florin Constantiniu, Editura Enciclopedică, București

2004 Dicționarul general al literaturii române, în colaborare, ediția I, A/B; E/K, Editura Enciclopedică, București; ediția a II-a, A/B; D/G, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2016

2010 Conservarea geo- și biodiversității și dezvoltarea durabilă în Țara Hațegului-Retezat. Centrul de dezvoltare durabilă Țara Hațegului-Retezat. General Berthelot, Editura Academiei Române, București

2013 Academia Română și Casa Regală a României. Două destine paralele 1866-1947/1948, în colaborare Editura Academiei Române, București

2016 Viața academică în Banat. 1866-1951-2016, în colaborare, coord. Păun Ion Otiman, București

2016 Membrii Academiei Române din Transilvania. 1866-2016. Dicționar, în colaborare, Editura Academiei Române/Editura Mega, București - Cluj-Napoca

2016 Teologi români și străini membri ai Academiei Române, în colaborare, Editura Andreiana, Sibiu

2018 O enciclopedie a Marii Uniri, în colaborare, coord. Ioan Bolovan, Gheorghe Iacob, Gheorghe Cojocaru, Editura Institutului Cultural Român, București

2018 Knowing Centenary Romania, în colaborare; coord. I. Văcărel, Editura Economica, București

Ediții

2000 Analele Academiei Române. Dezbateri, tom. LXVII și LXVIII, 1946-1948), 2 vol., Editura Academiei Române, București

2005-2009 Discursuri de recepție, Editura Academiei Române, vol. I (1869-1872), București, 2005; vol. II (1880-1892), București, 2005; vol. III (1894-1906), București, 2005; vol. IV (1907-1919), București, 2005; vol. V (1919-1936), București, 2005; vol. VI (1936-1948), București, 2005; vol. VII (1974-1976), București, 2005; vol. VIII (1990-1995), București, 2005; vol. IX (1996-2005), București, 2006; vol. X (2006-2009), București, 2009

2006 Dimitre Onciul, Scrieri alese, în colaborare cu Ștefan Ștefănescu și Bogdan Alexandru Halic, Editura Academiei Române, București, colecția „Cărți de căpătâi“, 1

2008 Nicolae Iorga, Scrieri alese. Cuvântări și comunicări rostite la Academia Română partea I-II, Editura Academiei Române, București, colecția „Cărți de căpătâi“, 10

2017 Nicolae Bălcescu, Opere, I-II, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Muzeul Național al Literaturii Române, București, colecția „Opere fundamentale“

2017 Mihail Kogălniceanu, Opere, vol. III. Scrieri istorice, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Muzeul Național al Literaturii Române, București, colecția „Opere fundamentale“

2018 Vasile Pârvan, Opere, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Muzeul Național al Literaturii Române, București, colecția „Opere fundamentale“

2019 A. D. Xenopol, Opere, vol. I-II, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Muzeul Național al Literaturii Române, București, colecția „Opere fundamentale“

- Premiul „Dimitre Onciul“ al Academiei Române, 1994
- Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“ al Fundaţiei culturale „Magazin istoric“, 2007

Înalte ordine de stat

Ordinul Naţional „Pentru Merit“ în grad de Cavaler, 2003


Diploma „Meritul Academic“ a Academiei Române, 2006


Distincții

- Diploma „Distincţia culturală“ a Academiei Române, 2002
- Diploma de onoare a Societății Române de Statistică, 2004
- Diploma de excelenţă a Societății Române de Statistică, 2007
- Diploma de onoare a Editurii Academiei Române, 2008