Ioan-Aurel POP - Istoric


Membru titular 2010
Membru corespondent 2001


Președintele Academiei Române, din 2018


Discurs de recepție: „Semnificația istorică a unor nume: român și România“ – 29 mai 2013

Răspuns: acad. Dan Berindei

Născut în satul Sântioana, județul Cluj. A absolvit Liceul „Andrei Șaguna“ din Brașov și a urmat cursurile Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, pe care le-a încheiat ca șef de promoție. În 1989 și-a susținut teza de doctorat intitulată „Adunările cneziale din Transilvania în secolele XIV-XVI“.

A desfășurat o bogată activitate didactică: asistent, lector, conferențiar. Din 1996, este profesor la Departamentul de istorie medievală, premodernă și istoria artei a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde susține cursurile de paleografie latină, istoria Transilvaniei, istoria medievală a României. Începând cu anul 2002 este coordoator de doctorate în domeniul istoriei. În perioada 2012-2020 a deținut două mandate de rector al acestei universități.

Profesor invitat la Universitatea din Pittsburgh, S.U.A. (1991-1992), INALCO din Paris (1998), Universitatea din Trento (2001) și Universitatea Ca’ Foscari din Veneția (2003-2008).

În perioada 1994-1995 a fost directorul Centrului Cultural Român din New York, iar între 2003 și 2007, directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. Din 1993 este cercetător științific la Centrul de Studii Transilvane din Cluj Napoca, pe care l-a condus în calitate de director până în anul 2018.

A fost director şi membru în diverse proiecte colective de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale (granturi şi burse de cercetare acordate de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Ministerul Educației Naționale şi Academia Română, finanţate de Uniunea Europeană sau de statul român).

Coordonator şi organizator al mai multor conferinţe internaţionale şi proiecte editoriale, implicând zeci de cercetători din ţară şi din străinătate.

Autor a peste 70 de cărți, ediții de izvoare istorice, tratate și manuale universitare, volume îngrijite și a peste 500 de studii, articole, recenzii, dări de seamă, cronici în volume separate, reviste de specialitate și publicații de cultură.

Monografii (selecție)

1991 Instituții medievale românești: Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV–XVI, Editura Dacia

1996 Românii și maghiarii în secolele IX–XIV: Geneza statului medieval în Transilvania; ediția a II-a 2003, Centrul de Studii Transilvane

1997 Istoria Transilvaniei medievale: De la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul, Editura Presa Universitară Clujeană

1998 Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele XIII–XVI), Editura Fundației Culturale Române

1998 Națiunea română medievală: Solidarități etnice românești în secolele XIII–XVI, Editura Enciclopedică

1998 Românii și România: O scurtă istorie, Editura Fundației Culturale Române; reeditată 2018, Editura Litera; tradusă în engleză, italiană, germană și spaniolă.

2002 Istoria, adevărul și miturile, Editura Enciclopedică, reeditată 2014, 2018, Editura școala Ardeleană

2003 Contribuții la istoria culturii românești. (Cronicile braşovene din secolele XVII-XVIII), Editura Dacia

2010 Istoria românilor, Editura Litera

2011 Din mâinile valahilor schismatici...: românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV), Editura Litera reeditată 2017

2012 Biserică, societate și cultură în Transilvania secolului al XVI-lea. Între acceptare și excludere, Editura Academiei Române

2013 „De manibus Vallacorum scismaticorum…”. Romanians and Power in the Mediaeval Kingdom of Hungary (The Thirteenth and Fourteenth Centuries), Peter Lang Publishers

2014 Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas, The Edwin Mellen Press

2017 Fotografii vechi din spaţiul românesc păstrate în colecţia de albume a sultanului Abdul Hamid al II-lea: (1876-1909), Presa Universitară Clujeană

2018 Istoria ilustrată a românilor pentru tineri, Editura Litera

2019 L’identità romena, Editura Rediviva, Milano

2019 De la romani la români: o pledoarie pentru latinitate, Editura Litera

2019 Scurtă istorie a românilor, Editura Litera; tradusă în limba engleză

2019 Românii. Eseuri dinspre Unire, Editura Școala Ardeleană

2020 Veghea asupra limbii române, Editura Litera

Sinteze – coautor și coordonator (selecție)

1995 A History of Romania; ediția a II-a 1996, ediția a III-a 1997, Centrul de Studii Transilvane, sub egida Editurii Columbia University Press, New York

1997 Istoria României: Transilvania, vol. I, , Editura „George Bariţiu“

1998 O istorie a românilor; Editura Fundaţiei Culturale Române și Centrul de Studii Transilvane, tradusă în mai multe limbi de circulație

1999 A History of Modern Romania, Editura Historia

2003-2008 Istoria Transilvaniei, 3 vol., Institutul Cultural Român și Centrul de Studii Transilvane; tradusă în engleză

2004 Patrimoniul cultural al României. Transilvania – lucrare în limbile română, engleză, franceză, germană şi italiană, Institutul Cultural Roman – Centrul de Studii Transilvane

2004 vIstoria României: Compendiu; ediția a II-a 2007, Institutul Cultural Roman – Centrul de Studii Transilvane; tradusă în engleză

2017 Istoria ilustrată a României și a Republicii Moldova, ediția a III-a, adăugită, în 6 volume, Editura Litera

2018 Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, Editura Litera; tradusă în limba engleză

Membru în colegii și consilii de redacție

Director din 1994 al revistei „Transylvanian Review“ a Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române (cotată Thomson Reuters – ISI)

Director al revistei „Academica“

Membru în colectivul de redacție al revistei „Promemoria“, revista Institutului de Istorie Socială

Preşedinte al colectivului de redacţie al revistei „Articles. Creative Research and Art“, Haifa, Israel

Membru în colegiul editorial al „Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie“

Membru în Consiliul ştiinţific al revistei„Magazin istoric“

Membru în colegiul de redacţie al revistei „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie“

Membru în colegiul ştiinţific al revistei „Analele Universităţii „Ovidius“ din Constanţa – Seria „Istorie“

Membru în colegiul de redacție al revistei „Zagreb“

Membru în colegiul de redacție al „Revistei de Istorie a Moldovei“

Membru al Comitetului Ştiinţific de Onoare al Colecţiei „Corpus membranarum Capuanarum“, publicată de Edizioni Scientifiche Italiane şi Edizioni Palladio

Membru în comitetul de onoare permanent al „Anuarului Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică“ de la Veneţia

Membru în consiliul științific al „Anuarului Arhivelor Mureșene“v

Membru în colegiul de redacție al revistei „Akademos“

Membru în consiliul științific al revistei „Banatica“

Membru în colegiul de redacție al revistei „Acta Musei Napocensis“

Membru în comitetul științific al revistei „Synthesis“

- Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte, Paris, 1999
- Membru al Ateneo Veneto, din 2005
- Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Artă, Salzburg, din 2013
- Membru titular al Accademia Nazionale Virgiliana din Mantova, 2015

- Membru al Comisiei de istorie a relaţiilor internaţionale din cadrul Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice, Milano, din 1990
- Membru al Institutului pentru Intâlniri Internaţionale din Gorizia, din 2005
- Membru în Comitetul ştiinţific al Institutului pentru cercetări de istorie socială şi religioasă din Vicenza, Italia, din 2006
- Membru al International and Adult Continuing Education – IACE, Hall of Fame, din 2013
- Membru în Colegiul Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, 2013
- Membru titular cu drept de vot în Comitetul de monitorizare a Programului Operaţional Regional – POR, 2014-2020
- Membru al Uniunii Scriitorilor, 2017
- Membru în Consiliul Consultativ al Ministerului Educației Naționale, din 2018
- Copreședinte al Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro, din 2018

Premiul „George Bariţiu“ al Academiei Române, 1991

Premiul de excelenţă al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni, 2011

Premiul Media de Excelenţă acordat de ziarul „Gazeta de Cluj“, 2011

Premiul „Nicolae Iorga“ acordat de Fundația Culturale Magazin Istoric, 2017

Marele Premiu „George Apostu“, 2017

Premiul Media de Excelență acordat de ziarul „Făclia“, 2017

Marele Premiu al Festivalului de Literatură și Colocviile de Istorie „George Pop de Băsești“, 2017

Premiul „Centenarul Marii Uniri“ din partea Muzeului Național al Literaturii Române, 2018

Înalte ordine de stat

- Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Președintelui României, 2010
- Ordinul de Onoare din partea Președintelui Republicii Moldova, 2010
- Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2015
- Ordinul „Palmes Academiques“ în grad de Cavaler din partea Republicii Franceze, 2016
- Ordinul „Steaua Italiei“, în grad de Comandor din partea Republicii Italiene, 2016


Diploma „Meritul Academic“ din partea Academiei Române, 2015


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, 2010
- Universitatea din Timişoara, 2011
- Universitatea din Oradea, 2011
- Universitatea din Cahul, 2012
- Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2013
- Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014
- Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2015
- Universitatea din Craiova, 2018
- Universitatea „Valahia“ din Târgoviște, 2021


Distincții

- Medalia „Crucea Transilvană“ din partea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, 2014
- Medalia „Crucea Nordului pentru mireni“ din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 2016
- Medalia „Crucea Şaguniană pentru laici“ din partea Mitropoliei Ardealului, 2015


Cetățean de onoare

- Municipiul Gherla, 2017
- Municipiul Cluj-Napoca, 2018
- Municipiul București, 2018
- Municipiul Hunedoara, 2021