Mihai BĂRBULESCU - Istoric


Membru titular 2021
Membru corespondent 2010


Directorul Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române“, Cluj-Napoca (din 2020)

S-a născut la Oradea la 29 septembrie 1947. A urmat studiile preuniversitare la Liceul „Emanuil Gojdu“ din Oradea (1961–1965) şi pe cele superioare, la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia istorie (1965–1970). În anul 1986 devine doctor în istorie cu o teză despre Cultele greco-romane în provincia Dacia, sub coordonarea prof. I. I. Russu. A urmat stagii de documentare și specializare în Italia (1978) și în Elveția (1980, 1984, 1988, 1991, 1993).

A fost cercetător științific la Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca al Academiei Române în perioada 1970-1991. Începând cu anul 1992 este cadru didactic al Universității „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca: conferențiar (1992-1994), profesor universitar (1994-2008, 2016-2020), profesor emerit (din 2020) și conducător de doctorat. A fost decanul Facultății de Istorie și Filosofie între anii 1996-2000 și coordonatorul Catedrei de istorie antică și arheologie (1996-2007) din aceeași universitate. În perioada 1997-2017 a fost director al Institutului de Studii Clasice al universității.

Între anii 2008-2016 a fost ministru-consilier în Ministerul Afacerilor Externe, director al Accademia di Romania de la Roma.

Domenii de cercetare: istoria şi arheologia Daciei romane, spiritualitate antică (religie, arte plastice), istoria şi arheologia militară, epigrafie.

A inițiat cercetări arheologice în castrul legionar şi în oraşul roman Potaissa (din 1971).

Cărți

1984 Interferențe spirituale în Dacia romană, Editura Dacia (ed. II-a 2003)

1987 Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Editura Dacia

1994 Potaissa. Studiu monografic, Turda

1997 Das Legionslager von Potaissa (Turda). Castrul legionar de la Potaissa (Turda). (Führer zu den archäologischen Denkmälern aus Dacia Porolissensis, 7), Zalău

2008 Mormântul princiar germanic de la Turda. Das germanische Fürstengrab von Turda, Editura Tribuna

2009 Signum originis. Religie, artă şi societate în Dacia romană, Editura Academiei Române

2012 Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa, Editura Academiei Române

2015 Arta romană la Potaissa, Editura Academiei Române

2016 Arheologia azi, în România, Ideea Design & Print

2016 Potaissa. L’arte romana in una città della Dacia, L’Erma di Bretschneider, Roma

2017 Bălți. 1818-1944, Editura Academiei Române

2019 Și s-a dansat lambada, Editura Școala Ardeleană

Capitole în cărți

1980 Cluj. Monografie, Editura Sport-Turism

1982 Monumente istorice şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca

1992 Repertoriul arheologic al României, județele Cluj (Cluj-Napoca, 1992), Alba (Alba Iulia, 1995), Covasna (Sfântu Gheorghe, 1998), Arad (Timișoara, 1999), Harghita (Sfântu Gheorghe, 2000)

1997 Civilizația romană în Dacia, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română

1998 Istoria României, Editura Enciclopedică

2001 Istoria Românilor, vol. II, Editura Academiei Române (ediția a II-a, 2010)

2003 Istoria Transilvaniei, vol. I, Institutul Cultural Român (ediția în engleză 2005)

2003 Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Presa Universitară Clujeană

2005 Atlas-dicţionar al Daciei Romane, Editura Tribuna

2012 Accademia di Romania din Roma. 1922-2012 (ediția în italiană 2013), Accademia di Romania, Roma

2018 Istoria Românilor, vol. I, Editura Academiei Române

2018 Arta din România din preistorie în contemporaneitate, vol. I, Editura Academiei Române-Editura Mega

2019 Termele din castrul legionar de la Potaissa, Editura Mega

2020 Principia din castrul legionar de la Potaissa, Editura Mega

A colaborat la Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. V, VI, VIII și Suppl. (Zürich-München-Düsseldorf, 1990, 1992, 1997, 2009), Künstlerlexikon der Antike, vol. I (München-Leipzig, 2001), Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, vol. I (Los Angeles, 2004).

A publicat studii și articole de specialitate în publicații din: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Elveția, Franța, Germania, Italia, Republica Moldova, SUA, Suedia, Ungaria) și diverse studii în publicații din România și Italia.

Activitate editorială

Membru în colegiile științifice ale mai multor publicații
- „Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne“
- „Ephemeris Napocensis“
- „Ephemeris Dacoromana“ (Roma)
- „Civiltà Romana“ (Roma)
- „Quaestio. Ricerche di Diritto e Scienze dell’Antichità tra passato e presente“ (Roma, L’Erma di Breitschneider)
- „Studia Historica. Historia Antigua“ (Salamanca)

Activitate didactică

În cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca a susținut cursuri de: istoria antică a României, religiile în Dacia romană, spiritualitate antică în Dacia, muzeologie generală, muzeologie contemporană și conservarea patrimoniului arheologic, arheologia preventivă și diagnoza de teren. A fost profesor invitat la Universitatea „Ion Creangă“ din Chișinău. A susținut conferințe și cursuri la diverse universități europene (Freie Universität Berlin, Université Libre Bruxelles, Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea „Russo“ din Bălți, Universitatea din Debrețin, Universitatea din Geneva, Università degli Studi di Messina). A coordonat aproximativ 40 de teze de doctorat ale studenților din România, Italia și Republica Moldova.

Granturi prin care s-au realizat volumele Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane (Cluj-Napoca, 2003); Atlas-dicţionar al Daciei Romane (Cluj-Napoca, 2005)

Proiectul „Dacia romană“, parte a proiectului internațional „Tabula Imperii Romani“ (proiectul nr. 6, sub egida Union Académique Internationale).

Rapoarte arheologice anuale ce se găsesc în Cronica Cercetărilor arheologice din România

- Membru în Societatea de Studii Clasice din România
- Membru al Consiliului Științific Internațional al Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae şi Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (Basel, 1985-2004)
- Președintele Comisiei Naționale de Arheologie, 2003-2008
- Reprezentantul Academiei Române la Union Académique Internationale, 2010

Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române, 1987

Premiul Universității „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 1999

Premiul Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor, 2000

Premiul „Emil Condurachi“ al Ministerului Culturii şi Cultelor, 2004

Premiul „Annasilao per la ricerca“ (Reggio Calabria), 2009

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, 2003


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Vest din Timișoara, 2006
- Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, 2011


A obținut diverse diplome și distincții ale Universităților din Cluj-Napoca, Iași, Arad, Târgu Mureș.

 • „De vorbă cu istoricul Mihai Bărbulescu“, interviu de I. Maxim Danciu în revista „Tribuna“, nr. 26, 1-6 VII 1993, p. 3
 • „Marile sinteze recente ale trecutului nostru“, în „Steaua“, anul LIII, nr. 10, 2002, p. 11-22 (talk-show la CD Radio, 21 martie 2002, M. Bărbulescu, A. A. Rusu, O. Pecican)
 • „Aștept să văd căutătorii de comori amendați“, interviu de Radu Constantinescu în „Ziarul de Duminică“ (supliment al „Ziarului financiar“), 16 iulie 2004, p. 1,3
 • „Arheologie şi politică“, interviu de M. Tripon în „Adevărul de Cluj“, 24 octombrie 2005
 • „Epoca romantică a arheologiei, în spiritul căreia a fost crescută generația mea, a apus“, interviu de I. Maxim Danciu în „Tribuna“, serie nouă, V, nr. 103, 15-31 decembrie 2006, p. 14-15
 • „Trebuie timp, răbdare şi bani“, interviu de Radu Constantinescu în „Ziarul de Duminică“, nr. 47 (429), 28 noiembrie 2008, p. 1, 3
 • „L’Accademia di Romania, tra continuitá e innovazione“, interviu de Eliza Macadan în „Sette giorni. Settimanale nazionale di attualità e commenti“, nr. 363, 3 decembrie 2008, p. 7
 • „Nu e deajuns să arătăm străinătăţii nişte vârfuri ale educaţiei şi culturii româneşti“, interviu de Cristina Lazurca în „Glasul Aradului“, ediţia online, 25 iulie 2009
 • „A 20 anni dalla caduta del muro di Berlino. Prof. Mihai Barbulescu: L’Italia – nuovo modello culturale“, in interviu de Letizia Guadagno „Italiannetwork, 6 noiembrie 2009 (în seria de interviuri cu directorii academiilor străine din Roma „Cultura italiana nel mondo“)
 • „Accademia di Romania. Barbulescu racconta“, interviu de Mauro Nastri în „Calabria ora“, 19 noiembrie 2009, p. 34
 • „Cultura română la export. Institutul Cultural Român şi strategiile sale“, în „Verso“, anul 5, nr. 84-85, mai-iunie 2010, p. 8-9
 • „Cultura nu e preșul sub care se pot ascunde murdăriile“, interviu de Ruxandra Hurezean în „Transilvania reporter“, 30 noiembrie 2012, nr. 182, p. 9
 • „Istoricul care-şi satisface plăcerea de a şti cum s-au desfăşurat lucrurile nu se poate minţi pe sine însuşi“, interviu de Iulian Boldea în „Vatra“, nr. 12, 2012, p. 59-63
 • „Barbulescu, anima latina“, interviu de G. Iannello în „Centonove. Settimanale di politica, cultura, economia“, XXI, no. 41, Messina, 31 ottobre 2014, p. 27
 • „Accademia di Romania din Roma, o mare resursă de valorizat“, interviu de Claudia Mandi în „Orizonturi culturale italo-române. Orizzonti culturali italo-romeni. Revistă interculturală bilingvă“, V, no. 5, mai 2015, reluat și de „Ziarul de Duminică“ (supliment al „Ziarului financiar“), 28 august 2015
 • „A fost greu şi a fost frumos, a fost o mare şansă pentru care nu voi putea să mulţumesc îndeajuns niciodată celor care mi-au pus-o în faţă“, interviu de Michaela Bocu în „Făclia“, 23 decembrie 2016