Ioan BOLOVAN- Istoric


Membru corespondent 2018


Director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca al Academiei Române
Președinte al comisiei mixte de istorie româno-maghiară

Născut la 11 august 1962 în Pîncota, județul Arad. A fost elev al Liceului Pedagogic din Arad (1977-1981). Urmează cursurile Facultății de Istorie și Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (1982-1986). După absolvire, este repartizat profesor stagiar la Școala Generală Dragu, județul Sălaj (1986-1989).

Din 1989 a fost cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca. În anii 1991-1992, a beneficiat de o bursă de documentare la Universitatea „Kosuth Lajos“ din Debrecen, Ungaria, și alta la School of Slavonic and East European Studies, University College London.

În anul 1999 a susținut teza de doctorat Populația rurală a Transilvaniei între Revoluția de la 1848 și Primul Război Mondial, sub coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Bocșan, pe care a publicat-o în 2000. Din 2001 a fost conferenţiar universitar, iar din aprilie 2008, profesor universitar titular la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie. Din anul 2012 îndeplinește funcția de prorector al Universității Babeş-Bolyai.

Începând cu anul 1992 este redactor și apoi cercetător la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, instituție aflată din 2007 în cadrul Academiei Române.

Între 1990-2000 a fost secretar ştiinţific al Institutului de Istorie și secretar de redacţie la „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj“. După 1992 a mai îndeplinit calitatea de membru în comitetele de redacție la mai multe publicații: „Transylvanian Review“, „Romanian Civilization“, „Caiete de antropologie istorică“, „Historical Life Course Studies“ (Leuven, Belgia), „Historicka demografie“ (Praga, Cehia), „Istoria 20.Veku“ (Belgrad, Serbia), „Revue Roumaine d’Histoire“, „Romanian Journal of Population Studies“ etc.

A fost numit director interimar al Centrului de Studii Transilvane între 2003-2007, din 2003 până în 2016 a fost director adjunct, iar din 2016, director al Centrului de Studiere a Populaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Monografii. Autor și coautor

1994 Asociaţia Naţională Arădană pentru cultura poporului român. 1863-1918. Schiţă monografică, Biblioteca Institutului de Istorie Cluj, serie nouă, vol. II

2000 Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Centrul de Studii Transilvane

2000 Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Realităţi etno-confesionale şi politici demografice, Presa Universitară Clujeană

2000 Germanii din România. Perspective istorice şi demografice (în colaborare cu Sorina Bolovan), Centrul de Studii Transilvane

2002 Die Deutschen in Rumänien (în colaborare cu Sorina Bolovan), ediţie germană revizuită și adăugită, Centrul de Studii Transilvane

2003 Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magno Principatu Transylvaniae. Transilvania la 1829-1831 (în colaborare cu Bogdan Crăciun), Presa Universitară Clujeană

2003 Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan), Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies

2003 Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. Contribuţii istorice şi demografice (în colaborare cu Adrian Onofreiu), Editura Argonaut

2004 The Revolution of 1848-1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary (în colaborare cu Gelu Neamţu), Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies

2006 Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean (în colaborare cu Adrian Onofreiu), Editura Enciclopedică

2008 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România (împreună cu Marius Eppel), Editura Eikon

2010 Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Viorel Rus), Editura Argonaut

2011 Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român. 1863-1918. Contribuţii monografice, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Dacia XXI

2011 Ortodoxia în Transilvania. Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922 (împreună cu Alexandru Moraru), Presa Universitară Clujeană

2011 Tradiţie şi inovaţie în învăţământul agricol din Transilvania, Istoria Universităţii de Ştiinţe Agricole şi medicină veterinară Cluj-Napoca. Vol. I: de la începuturi până în 1945 (în colaborare cu Doru Pamfil şi Ioan-Aurel Pop), Editura Academicpres

2013 Istoria Transilvaniei (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop), Editura Eikon și Editura Centrul de Studii Transilvane

2015 Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Editura Școala Ardeleană

2015 Familiile din Telciu în anul 1869. Perspective demografice și socio-economice (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Mircea Chira), Editura Argonaut

2016 Istoria Transilvaniei (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop), ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană

2016 Histoire de la Transylvanie (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop), Editions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel

2017 Ispititoarea Transilvanie. Multiperspectivitate și adevăr în istoria unei provincii (în colaborare cu Sorina Bolovan), Editura Școala Ardeleană

2018 Storia della Transilvania (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop), Rediviva Edizioni Milano

2018 Dejiny Sedmohradska (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop), traducere în limba slovacă de Jana Páleníková, Peter Kopecký și Martin Dorko, AnaPress, Bratislava

Organizații internaționale

- Membru al International Commission for Historical Demography (ICHD), Geneva, din 2008
- Vicepreședinte al ICHD, din septembrie 2010 și președinte, din august 2015
- Membru al ICM Gorizia, Italia, din 2008


Organizații naționale

- Membru în Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare, din 2005
- Preşedintele Comisiei Judeţene Cluj pentru atribuirea de nume de străzi şi instituţii, în perioada 2004-2008

Premiul „Mihail Kogălniceanu“ al Academiei Române, 2002
Premiul pentru excelenţă ştiinţifică al Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2008 și 2010
Premiul „Profesor Bologna“ la Gala Naţională a ANOSR 2010
Premiul pentru domeniul Istorie al Journal for the Study of Religions & Ideologies
Medalia Universităţii „Vasile Goldiş“ Arad, 2011
Premiul Fundației „Magazin Istoric“, 2016

Medalia Crucea Nordului, acordată de Episcopia Ortodoxă Română a Scandinaviei, 2017

Medalia Crucea Transilvană acordată de către Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, 2019


Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad, 2018