Paul Helmut NIEDERMAIER - Arhitect


Membru titular 2018
Membru corespondent 2001

S-a născut la Sibiu în 25 iulie 1937. A urmat studiile medii între anii 1951-1955. Absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu“ din Bucureşti în anul 1961, și-a continuat perfecționarea prin studii de doctorat în perioada 1967 – 1975, în cadrul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu“ din Bucureşti, Catedra de Istoria Arhitecturii şi Urbanismului, sub coordonarea ştiinţifică a acad. prof. dr. Grigore Ionescu: Dezvoltarea centrelor istorice ale oraşelor medievale din Transilvania până la sfârşitul secolului al XVI-lea.

În perioada 1961-1963 a făcut parte din colectivul DSAPC Timişoara, ca arhitect stagiar și arhitect proiectant, iar între 1963-1971 a fost arhitect și ulterior, șeful secției de restaurare a Muzeului Brukenthal din Sibiu, având ca proiecte amenajarea Muzeului Tehnicii Populare în Dumbrava Sibiului şi proiectul Muzeului Pomiculturii şi Viticulturii din Goleşti. Începând cu anul 1971 activează în cadrul Centrului de Ştiinţe Sociale din Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, fiind cercetător principal II (1971-1993), apoi cercetător principal I (1993-1994) și director al institutului între 1994-2018. În prezent este membru al consiliului științific din institut.

În perioada 1999–2003 a fost profesor titular al Facultății de Istorie şi Patrimoniu, în cadrul Catedrei de istorie veche şi medie, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu; iar începând cu anul 2003 este profesor consultant al aceleiași facultăți. A fost visiting professor la Katholieke Universiteit din Leuven.

A fost preşedinte (1992-2008) și, ulterior, președinte de onoare (2008-prezent) al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România din cadrul Academiei Române.

A fost membru, vicepreşedinte, preşedinte în diferite comisii ale monumentelor istorice (naţională, regională, zonală).

Domenii de interes: istoria urbanismului, istoria orașelor, istoria habitatului, demografie istorică, istoria arhitecturii, istoria culturii.

Volume

1979 Siebenbürgische Städte: Forschungen zur architektonischen und städtebaulichen Entwicklung von Handwerksorten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, Böhlau Köln Wien

1979 Siebenbürgische Städte: Forschungen zur architektonischen und städtebaulichen Entwicklung von Handwerksorten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, Editura Kriterion

1996 Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet - 1241, vol. 1, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg

2000-2004 Atlasului istoric al oraşelor din România. Seria C Transilvania: Fascicula 1 - Sighişoara (2000) şi Fascicula 2 - Sebeş (2004) - coautor, Editura Enciclopedică

2002 Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet, 1242–1347, vol. 2, Köln, Weimar, Wien

2004 Städtebau im Spätmittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet, 1348–154, vol. 3, Köln, Weimar, Wien

2005 Elenchus Fontium Historiae Urbanae, vol. III, ediție îngrijită, realizată în colaborare cu Gheorghe I. Cantacuzino, Karl- Zeno Pinter, Stela Cheptea și Oana Damian

2006 Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane: semicentenar: 1956-2006, album coordonat, Editura Honterus

2008 Städte, Dörfer, Baudenkmäler: Studien zur Siedlungs- und Baugeschichte Siebenbürgens, Editura Böhlau Köln (volum omagial publicat de Editura Bölau, în cinstea împlinirii a 70 de ani)

2012 Habitatul medieval în Transilvania, Editura Academiei Române

2016 Geneza oraşelor medievale în Transilvania, Editura Academiei Române

2017 Siebenbürgische Familienerinnerungen (Memorii de familii transilvănene), Editura Honterus

2021 Siebenbürgen im südosteuropäischen Raum (Ardealul în spaţiul sud-est european), în curs de apariție, Editura Böhlau, Köln Weimar Wien

Studii

1967 Un moment important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească: construirea Bisericii Episcopale din Curtea de Argeș, Sibiu

1972 Dorfkerne auf dem Gebiet der Sieben Stuhle, Editura Republicii Socialiste România

1977 Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în secolul al XVII-lea, I.P. Cluj-Napoca

1979 Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale, Cluj

1997 Weißkirch (Deutsch-Weißkirch / Viscri). Ein Siebenbürgisches Dorf im Griff der Zeit, în colaborare cu Herman Van der Haegen, în: „Acta geographica Lovaniensia“, Institutul de Geografie, Universitatea Louvain, Band 36 Leuven

2008 Die Szekler in Siebenbürgen:von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe, Böhlau Verlag, Redactor

2015 Medieval Town Plants in Romania, în „Lords and Towns in Medieval Europe. The Europen Historic Atlas Projekt“, Derchester

2016 Repräsentation als Problem der Urbanistik am Beispiel Kronstads (Reprezentarea ca problemă a urbanisticii – exemplul oraşului Braşov), în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde“, nr. 39/2016

2016 Nucleele oraşului Câmpulung, în „Historia Urbana“

Membru în colegiul de redacţie a 5 publicaţii ştiinţifice.

- Membru activ (1988-2010) și ulterior membru de onoare (începând cu anul 2010) al International Commission for the History of Towns
- Membru al Consiliul ştiinţific din Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg, începând din anul 1998
- Membru Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Universität München (2000-2020)
- Membru în consiliul de conducere al asociaţiei Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg (1990-2019)
- Membru în Südostdeutsche Historische Kommission, din 1998
- Preşedinte de onoare al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
- Membru de onoare în Consiliul de Conducere al Asociaţiei de Studii Transilvane din Heidelberg (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg), din 2019
- Membru de onoare a Institutului de Istorie „Simion Bariţiu“ din Cluj-Napoca
- Epitorp general al Bisericii Evangelice C. A. din România, 1999-2007

- Premiul „Mihail Kogălniceanu“ al Academiei Române, 1998
- Premiul internațional al Fundaţiei „Pro civitate austriae“,1998
- Premiul cultural al Federaţiei Mondiale al Saşilor Transilvăneni „Siebenbürgisch-sächsischer Kulturpreis“, 2007

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Pentru Merit“, grad de Cavaler, 2000
- Ordinul „Serviciul Conștiincios“, grad de Cavaler, 2007
- Ordinul „Serviciul Conștiincios“, grad de Ofițer, 2017


Distincții

- Medalia de aur a Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2005
- Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 2013
- Medalia pentru cercetarea oraşelor (decenată pentru întreaga activitate) de către Comisia pentru istoria oraşelor din România cu ocazia împlinirii a 80 de ani, 2017


Doctor Honoris Causa
- Universitatea „Vasile Goldiş“ din Arad, 2015
- Academia de Științe Medicale a Republicii Moldova, 2018
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București, 2019


Cetăţean de onoare

Municipiul Sibiu, 2013

  • Volum omagial cu ocazia împlinirii a 80 de ani: Studii de istoria oraşelor. In honorem Paul Niedermaier, Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I“