Victor SPINEI - Istoric și arheolog


Membru titular 2015
Membru corespondent 2001


Vicepreședinte al Academiei Române (2015-2022)
Președintele Secției de științe istorice și arheologie a Academiei Române (din 2019)
Director onorific al Institutului de Arheologie din Iași


Discurs de recepție: Reflecții lapidare privind istoria și istoriografia românească, 27 aprilie 2022

Răspuns: acad. Ioan-Aurel Pop

Născut la 26 octombrie 1943, în localitatea Lozova, jud. Lăpuşna, România, astăzi în Republica Moldova. Și-a început studiile la Şcoala elementară „M. Kogălniceanu“ din Iaşi (1950-1957), apoi a făcut studii liceale și universitare la Iași, unde a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universității „Al.I. Cuza“ (1966). În 1977 a obținut doctoratul în științe istorice la Universitatea din București, cu teza „Moldova în secolele XI-XIV“. A urmat stagii de documentare și specializare în Austria, China, Franța, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Spania, Suedia, URSS.

A fost cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol“ din Iași (1966-1990), apoi şef al Sectorului de Arheologie Medievală la Institutul de Arheologie, Filiala Iaşi a Academiei Române (1990-2004). Din 1990 este cercetător la Institutul de Arheologie din Iași, pe care l-a condus în calitate de director în perioada 2003-2011.

Profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Al.I. Cuza“ din Iași, începând cu 1990. Conducător de doctorat în cadrul Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi (1990-2015) și la Institutul de Arheologie din Iași (din 2015). Din anul 2012 este membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, iar în perioada 2012-2016 a fost membru al Comisiei de Istorie şi Studii Culturale al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Ministerul Educației și Cercetării.

A coordonat săpături arheologice și a cercetat perioada de început a epocii medievale în spațiul românesc și cel sud-est european.

Domeniile sale de cercetare sunt: Evul mediu timpuriu în regiunile est-carpatice; populaţia românească la nordul şi sudul Dunării de Jos în perioada medievală; Migraţiile triburilor nomade în estul şi sud-estul Europei la începutul mileniului al II-lea; raporturile politice, economice, culturale şi confesionale ale românilor cu Imperiul bizantin, cnezatele ruseşti, Regatul ¬ungar şi cu confederaţiile tribale turcice şi mongole; producerea şi circulaţia obiectelor de cult în estul şi sud-estul Europei; istoriografie românească şi universală.

Volume

1982 Moldova în secolele XI-XIV, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1985 Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII. Români şi turanici, Editura Junimea

1986 Moldavia in the 11th-14th Centuries, Editura Academiei Românev

1994 Moldova în secolele XI-XIV, ed. a 2-a, Editura Universitas, Chişinăuv

1996 Reprezentanţi de seamă ai istoriografiei şi filologiei româneşti şi universale, Edit. Istros

1996 Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos, (Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, X), Editura Helios

1999 Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele IX-XIII, Editura Institutului European

2003 The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, Romanian Cultural Institute – Istros Publishing House

2006 Universa Valachica. Românii în contextul politic internaţional de la începutul mileniului al II-lea, Editura Cartdidact, Chişinău

2006 The Great Migrations in the East and South East of Europe from the the Ninth to the ThirteenthCentury, II, Cumans and Mongols, Second English Edition, Adolf M. Hakkert Publisher, Amsterdam

2009 The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Editura Brill, Leiden – Boston

2011 Principii martiri Boris şi Gleb. Iconografie şi canonizare (Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, XVII), Editura Istros, Bucureşti-Brăila

2011 Les Princes Martyrs Boris et Gleb. Iconographie et Canonisation (BAR International Series 2319), Oxford

2012 Mongolii şi românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca / Les Mongols et les Roumains dans la synthèse d’histoire ecclesiastique de Tholomeus de Lucca (Scripta archaeologica et historica Dacoromaniae, III), Editura Universităţii „Al. I. Cuza“, Iaşi

2014 Proiecții istoriografice / Historiographical Projections, ed. îngrijită de C. Hriban, edit. Karl A. Romstorfer, Suceava

2018 The Editing of Historical Sources. The Hurmuzaki Collection of Documents / Editarea izvoarelor istorice. Colecția de documente Hurmuzaki, Edit. Academiei Române, Editura Istros, Bucureşti-Brăila

Lucrări on-line

2008 Petschenegen, în Enzyklopädie des europäischen Ostens, Universität Klagenfurt

2008 Kumanen, în Enzyklopädie des europäischen Ostens, Universität Klagenfurt

2012 Romanians and Turkic nomads. Disinformation, mystification and nationalism: N. Berend, în The Medieval Review, 12.01.19, Bloomington, Indiana

2012 Contacts between the Romanians and Turkic nomads. Disinformation, mystification and xenophobia: N. Berend, în Medievalist.net/2012/09/24

Cursuri universitare

1995 Marile migraţii din spaţiul nord-pontic în secolele IX-XIII, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“, Iaşi

2003 Epoca marilor migraţii (secolele IX-XI)/, Curs ID, Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaşi

2004 Epoca marilor migraţii în estul Europei (Secolele IX-XI), Curs ID, Secţia Istorie-Geografie, Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaşi

2007-2008 Impactul marii invazii mongole în estul Europei, Curs ID, Anul V, Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaşi

2012-2013 Marea invazie mongolă şi urmările sale, Curs ID, Anul II, Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaşi

Proiect complex CDI - ID:PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 – Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinare, Contract de finanțare nr. 48PCCDI/1918

Proiectul Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală, Contract POSDRU 159/1.5/S/137832, 2014-2015 (expert științific pe termen scurt)

Proiectul ID 61104, Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală, cofinanţat de Uniunea Europeană, Guvernul României şi Fondul Social European, 2010-2013

Academia Română, 2007-2008: Geneza şi evoluţia vieţii urbane la est de Carpaţi in veacurile XIII-XV

CNCSIS (Program PNII-PC, cod PC 81041) – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2007-2010: Sistem expert arheometric pentru combaterea inteligentă a traficului de valori ale patrimoniului cultural-istoric – Arheopolice

Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică (PNII-PC, cod 133 CPI), 2007-2008: Metode moderne de cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei şi protejarea patrimoniului arheologic şi cultural

CNCSIS, cod 36 – Ministerul Învăţământului şi Cercetării, 2006-2007: Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei – Arheoinvest

Academia Română, nr.11/2003-2005: Realităţi etno-demografice în spaţiul est-carpatic în secolele XI-XVI. Repertoriul descoperirilor arheologice şi numismatice

Proiect de cercetare fundamentală PDF – CERES, 2004-2005: Spaţiul est-carpatic – zonă de convergenţă culturală din preistorie până în timpurile moderne (director adjunct)

CNCSIS, cod 746/2003: Societatea românească din spaţiul est-carpatic în secolele XI-XIII. Aspecte demografice şi culturale

În străinătate

- Membru corespondent la Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, 2005
- Membru în European Association of Archaeologists, Praga, din 2006
- Membru de onoare la Deutsch-Rumänische Akademie Baden-Baden e. V., 2017

În Republica Moldova

- Membru de onoare al Centrului de Cercetări Arheologice din Republica Moldova, 2006 - Referent oficial şi Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 2011 - Membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, 2018

În România

- Membru de onoare al Societăţii culturale „Roman 600“, 1992
- Vicepreşedinte al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, 1993-1997
- Membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, 1993-1996
- Arheoistorice din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“, Iaşi, 1999-2012
- Expert evaluator al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2001-2010
- Membru al Consiliului ştiinţific al Muzeului Brăilei, din 2006
- Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea, 2006-2009
- Membru în prezidiul Societăţii Culturale Româno-Germane din Iaşi, din 2005
- Membru al Consiliului ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Gh.Asachi“ din Iaşi, 2008-2014
- Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi, 2008-2011
- Membru în Comitetul director al Institutului de Turcologie şi Studii Central-Asiatice de pe lângă - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, din 2010
- Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ din Iaşi, 2010-2014
- Professor Emeritus al Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, din 2012
- Membru de onoare al Societății Române de Studii Bizantine, din 2017
- Şef al Departamentului de Arheologie Medievală al Centrului Interdisciplinar de Studii
- Membru al Biroului executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
- Membru al Comitetului Naţional de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
- Vicepreşedinte al Comisiei Judeţene de Arheologie, Iaşi
- Membru al Asociaţiei Arheologilor Medievişti
- Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie din România
- Director pentru integrare culturală la Centrul de Studii Bizantine din Iaşi

- Premiul „N. Iorga“ al Academiei Române, 1982
- Premiul pentru carte de ştiinţă pentru volumul Marile migraţii din estul sud-estul Europei în secolele IX-XIV, acordat de Asociaţia Editorilor din România la Târgul Internaţional de Carte de la Bucureşti, mai 2000
- Premiul „C. Giurescu“ al Fundaţiei culturale Magazin istoric, 2001

Înalte ordine de stat

Ordinul național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2017


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2012
- Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2017


Distincții

- Marea diplomă de merit „Dimitrie Gusti“ a Consulatului General al României de la New York, 1995
- Diploma de recunoştinţă a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, 2004
- Diploma de excelenţă a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu“, Bacău, 2007
- Diploma „Pro fide, litteris et arte“, acordată de Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați, 2014
- Diplomă de excelenţă cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, 2014
- Diploma Editurii Universității „Al. I. Cuza“, Iași, 2015
- Medalia „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei“, conferită de președintele Academiei de Științe a Moldovei, 2016
- Medalia „40 de ani de cercetări arheologice și istorice pentru restaurarea Mănăstirii Măxineni“, conferită de Muzeul Brăilei „Carol I“, 2016
- Diploma „Laurea honoris causa pro Mihai Eminescu“, acordată de Liga Culturală Română, 2016
- Medalia „N. Iorga – 75 de ani de posteritate“, conferită de Muzeul Brăilei „Carol I“, 2016
- Diploma de onoare acordată de Deutsch-Rumänische Akademie Baden-Baden e.V., 2017
- Diploma de onoare a Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2017
- Medaglia Pontificia. Medaglia ufficiale annuale del V anno di Pontificato di sua santità Francesco, acordată de papa Francisc la Vatican, 2017
- Diplomă de excelență pentru sprijinirea cercetărilor referitoare la monumentele istorice, conferită de Primăria Municipiului Iași, 2017
- Diploma aniversară în semn de apreciere pentru excelenta colaborare și pentru susținerea proiectelor din partea Bibliotecii Academiei Române, București, 2017
- Diploma aniversară pentru excelenta colaborare și pentru susținerea proiectelor Muzeului Național de Istorie a României, 2017
- Diplomă de merit conferită de Institutul de Istorie din Chișinău, 2018
- Medalia „Dimitrie Cantemir“ a Academiei de Științe a Moldovei, 2018
- Diplomă omagială din partea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, 2018
- Ordinul Centenar al Primăriei Municipiului Iași, 2018


Cetățean de onoare

- Comuna Lozova, 2015
- Comuna Dumbrăveni, 2016
- Municipiul Iași, 2018