Carol IANCU - Istoric


Membru de onoare 2016

S-a născut la 28 aprilie 1946 în localitatea Hârlău. Studii liceale au fost urmate la Alba Iulia (1959-1960) și la Hârlău (1960-1963), finalizate cu diploma de maturitate la Liceul „Costache Negruzzi“ din Iași (1963). Studii universitare la Ierusalim: B.A. - Bachelor of Arts - în istorie și cultură franceză (1968), M.A. - Master of Arts, finalizat „Magna cum laude“ (1971); obține diploma de profesor de istorie în 1971. Continuarea studiilor, la Universitatea Aix-en-Provence Doctorat de Troisième cycle, mention Histoire (1976) și Doctorat d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines (1991).

Începe cariera universitară la Universitatea Provence (Aix-Marseille I) ca chargé de cours, (1976-1979), apoi la Universitatea „Paul Valéry“ din Montpellier (1979-2016), ca asistent, conferențiar, profesor și profesor clasă excepțională. La această universitate a fost membru în Consiliul științific (1994-2014), directorul doctoratului „Istoria religiilor“ (2001-2014), responsabil al Secției de ebraică (1980-2014), director-fondator al Centre de Recherches et d'Etudes Juives et Hébraïques (din anul 1983), codirector al echipei de cercetare „Juifs, Arméniens et Chrétiens d'Orient“ (1994-2006) și director de cercetări la Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (din 2008).

A fost responsabil pentru acordurile de cooperare cu Universitatea din Tel Aviv, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. În perioada 2001–2016 a fost numit directorul École des Hautes Études du Judaïsme din Franța.

În perioada 1977- 2020 a organizat 45 de reuniuni științifice în Franța, Israel și România și 13 expoziții culturale în Franța. A fost profesor invitat la universităţi din Franța: Institut National des Langues et Civilisations Orientales, École Pratique des Hautes Études, Paris I Panthéon Sorbonne, Aix-Marseille, Lille, Nancy, Nice, Strasbourg, Toulon, Troyes; la universități din Israel: Beer Sheva, Ierusalim, Ramat Gan, Tel Aviv ; la universități din România: București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Timișoara; la universități din alte țări europene: Bruxelles, Geneva, Graz, Heidelberg, Leipzig, Lugano, Milan, Pilicsaba, Salonic, Varșovia.

Din anul 2014 este membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol“ al Academiei Române din Iași.

Colaborări cu instituții publice:

- Inițiator și primul organizator al Universității de vară în cadrul Centrului comunitar din Aix-en-Provence, iulie 1978
- Consilier pentru inaugurarea la Montpellier a străzii „Armand Lunel“, cu ocazia colocviului internațional „Armand Lunel et les Juifs du Midi“, 14 iunie 1982
- Consilier pentru inaugurarea la Montpellier a străzii „Jules Isaac“, cu ocazia colocviului „Jules Isaac, un pédagogue pour notre temps ?“, 18 ianuarie 1983
- Consilier al serviciilor municipale pentru restaurarea mikvei medievale din Montpellier. Inaugurarea mikvei restaurate a avut loc cu ocazia colocviului internațional „Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers l’histoire. Du Moyen Age à nos jours“, 22 octombrie 1985

Domeniile de cercetare: istoria evreilor, a relațiilor evreo-creștine, a antisemitismului, a Șoahului (Holocaustului) și a relațiilor internaționale.

Este autorul a peste 400 de publicații: cărți (monografii), volume de documente, volume colective, studii (articole) în reviste de specialitate și volume colective, prefețe, articole în dicționare, lucrări de popularizare, recenzii de cărți. Lucrările sale au apărut în mai multe limbi de circulație internațională.

Cărți

1979 Les Juifs en Roumanie (1866-1919). De l'exclusion à l'émancipation, Aix-en-provence, Editions de l'Université de Provence

1992 L’émancipation des Juifs de Roumanie (1913-1919). De l’inégalité civique aux Droits des minorité: l’originalité d’un combat à partir des guerres balkaniques et jusqu’à la Conférence de paix de Paris, Montpellier (Sem n°5)

1992 Route du patrimoine juif du Midi de la France, în colaborare cu Danièle Iancu, Comité Départemental du Tourisme de Vaucluse, Avignon

1993 The Road of Jewish Heritage in the South of France, în colaborare cu Danièle Iancu, Comité Départemental du Tourisme de Vaucluse, Avignon

1995 Les Juifs du Midi. Une histoire millénaire, în colaborare cu Danièle Iancu, Avignon

1996 Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, Editura Hasefer

1996 Les Juifs en Roumanie (1919-1938). De l'émancipation à la marginalisation, Paris-Louvain, Editions Peeters, collection de la Revue des Etudes juives

1996 Jews in Romania 1866-1919. From Exclusion to Emancipation, New York, East European Monographs, Columbia University Press

1998 Emanciparea evreilor din România (1913-1919). De la inegalitatea civică la drepturile de minoritate. Originalitatea unei lupte începând cu războaiele balcanice și până la Conferința de Pace de la Paris, Editura Hasefer

2000 Evreii din România (1919-1938). De la emancipare la marginalizare, Editura Hasefer

2003 Les Mythes fondateurs de l’antisemitisme. De l’Antiquité à nos jours, Édition Privat, Toulouse

2005 Miturile fondatoare ale antisemitismului. Din antichitate până în zilele noastre, Editura Hasefer, Colecţia Judaica

2006 Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, cu o bibliografie cronologică a chestiunii evreieşti (1861-1919), completată până în anul 2006, Editura Hasefer

2007 Alexandre Safran. Une vie de combat, un faisceau de lumière, Université Paul Valéry, Montpellier, (Sem n°13)

2008 Alexandru Șafran. O viață de luptă, o rază de lumină, Editura Hasefer

2009 Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, ediția a III-a, revizuită și adaugită de autor cu o bibliografie cronologică a chestiunii evreiești (1861-1919), completată până în anul 2008, Editura Hasefer

2011 Eloge d’Edmond Reboul et themes de mes recherces actuelles, discours de réception à l’Académie de Nîmes, prononcé le 28 janvier 2010, Nîmes, Publications de l’Académie

2013 Evreii din Hârlău. Istoria unei comunități, lucrare publicată în română cu un rezumat în franceză, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“din Iași, Colecția „Historica-Dagesh“, nr. 2/2013; ediția a II-a, revizuită și adăugită, 2018

2014 Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus. Od antiky po súčasnost, Libri Historiae Europae, Bratislava

2017 Les Mythes fondateurs de l’antisemitisme. De l’Antiquité à nos jours, ediție revăzută și îmbogățită, Édition Privat, Toulouse

2018 Miturile fondatoare ale antisemitismului. Din Antichitate până în zilele noastre, ediția a II-a revizuită, actualizată și completată cu noi texte, Editura Hasefer, Colecţia „Judaica“

Volume de documente (autor și editor)

1987 Bleichröder et Cremieux. Le combat pour l'émancipation des Juifs de Roumanie devant le Congrès de Berlin. Correspondance inédite (1878-1880), Université Paul Valéry, Montpellier (Sem n°3)

1987 Le millénaire de Montpellier et la memoire juive, Bulletin historique de la ville de Montpellier, Montpellier, n°7 (numéro spécial)

1994 Le combat international pour l'émancipation des Juifs de Roumanie. Documents et témoignages (1913-1919), Université de Tel Aviv, Centre Goldstein-Goren, Institut de Recherche de la Diaspora, Tel Aviv

1998 La Shoah en Roumanie. Les Juifs sous le régime d'Antonescu (1940-1944). Documents diplomatiques français inédits, Université Paul Valéry, Montpellier (Sem nr. 7)

2000 La Shoah en Roumanie. Les Juifs sous le régime d'Antonescu (1940-1944). Documents diplomatiques français inédits, Montpellier, deuxième édition revue et augmentée, (Sem nr. 8)

2001 Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944) , Editura Polirom

2004 Lupta internațională pentru emanciparea evreilor din România. Documente și mărturii (1913-1919), volumele I și II, Editura Hasefer

2006 Bleichroeder și Crémieux. Lupta pentru emanciparea evreilor din România la Congresul de la Berlin. Corespondență inedită (1878-1880) , Editura Hasefer

2006 Les Juifs de Roumanie et la solidarité internationale (1919-1939), Université Paul Valéry, Montpellier (Sem nr.12)

2010 Alexandru Safran şi Șoahul neterminat în România. Culegere de documente (1940-1944) , ediție în limba română și în franceză, Editura Hasefer

2016 Alexandre Safran et les Juifs de Roumanie durant l’instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques americaines et britanniques (1944-1948) , Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“din Iași, Colecția „Historica-Dagesh“, nr. 4

2018 Alexandre Safran and the Jews of Rommania during the installation of the Communist Regime.Newly discovered documents from the American and British Diplomatic Arvhives (1944-1948) , traducător Felicia Waldman, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, Colecția „Historica-Dagesh“, nr. 8

Activitate editorială

- Redactor al revistei „Dans l’amitié de Jules Isaac“
- Membru în Comitetul de redacție al revistei „Studia Hebraica“ la Universitatea București (1999-2010)
- Director-fondator al colecției „Sem –Etudes juives et hébraïques“ la Universitatea „Paul Valéry“ din Montpellier (15 volume apărute între 1985 și 2012)

Este codirector și fondator al colecției „Historica-Dagesh“, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (10 volume apărute între 2012 și 2022).

La Universitatea „Paul Valéry“ din Montpellier a ținut cursuri specifice de istoria relațiilor internaționale, de istoria religiilor, de istoria și civilizația iudaismului și a Israelului, pentru studenții la cursurile de licență, master și doctorat. A coordonat „Seminarul de Istorie religioasă și socială“ (Séminaire d’Histoire religieuse et sociale), în perioada 2007-2014, și a fost directorul doctoratului de istoria religiilor (Doctorat d’Histoire des Religions), între anii 2001-2014. Pregătirea studenților pentru activitatea de cercetare s-a realizat în cadrul unor echipe distincte de cercetare: „Juifs, Améniens et Chrétiens d’Orient“ (1994-2006), „Mentalités et croyances contemporaines“ (2006-2008) și „Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales“ (2008 -2023).

În perioada 1990-2016 a coordonat numeroase lucrări de licență, masterat și doctorat: 168 de Memoires de Maîtrise, Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.), Master 1 și Master 2; 21 teze de doctorat: 18 teze de doctorat susținute la Universitatea „Paul Valéry“ din Montpellier și 3 teze de doctorat susținute la o altă universitate.

Între 1982- 2014 a participat la 25 de comisii de teze de doctorat și la 5 teze de „Habilitation à Diriger des Recherches“ (HDR).

În perioada 1995-1998 a fost responsabil al activităților culturale din Universitatea „Paul Valéry“.

Tot în cadrul universității a fost implicat în diferite activități conexe:

  • Realizarea panoului „Montpellier et la mémoire juive“, în cadrul participării universității la târgul de carte „Comédie du livre“ (8-10 iunie 1989).
  • Realizarea manifestării „Les Mardis de l'Université Paul Valéry à la Bibliothèque municipal“ (1996-2000), ciclu săptămânal de conferințe, prezentarea autorilor și conducerea dezbaterilor.
  • Realizarea manifestării „L’Université Paul Valéry à la Comédie du livre“ (1997-2000): stabilirea programului, prezentarea cărților, notițe biobiografice și conducerea dezbaterilor.

Internaționale

- Secretar general al Association des Amis de Jules Isaac, 1978-2000
- Președinte-fondator al Association Montpelliéraine de Diffusion de la Culture Juive en Languedoc-Roussillon, Montpellier, 1982-1986
- Copreședinte al Entente Judéo-Chrétienne, Marseille, 1991-2010
- Președinte și fondator al Asociației „Amitié judéo-chrétienne de France“, secția „Jules Isaac“ din Montpellier, 2000-2017
- Membru al Catedrei UNESCO - Réseau de connaissance réciproque des religions du Livre, des traditions spirituelles et des cultures spécifiques, 2001-2014

Naționale

- Membru în Consiliul științific al Centrului de Studii ebraice al Universității din București, 1999-2010
- Membru în Comisia de specialiști la Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 2002-2010
- Membru ales al Société Archéologique de Montpellier et du Musée Languedocien, 2003
- Membru ales în Consiliul de administrație al Société des Etudes Juives din Paris, 2010-2020
- Membru în Consiliul științific al Centrului de Istorie a Evreilor și Ebraistică „Dr. Alexandru Safran“, de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași (din anul 2010)
- Membru în Consiliul științific al Centrului de istorie a evreilor „Eva Heyman“ de la Universitatea din Oradea (din anul 2011)
- Membru ales al Académie de Nîmes, 2011

- Premiul Fundației „Iudaismului francez“, 1992
- Premiul Fundației culturale israeliene, 1993
- Laureat al „Grand Prix Historique de Provence“, 1996
- Premiul Asociației scriitorilor israelieni de limba română, 2008
- Premiul „A.D. Xenopol“ al Academiei Române, 2015
- Premiul „dr. Alexandru Șafran“, 2016
- Premiul de istorie „Constantin Brâncoveanu“ , decernat de Fundația „Alexandrion“, 2017
- Mențiunea Premiului Seligmann 2018

Înalte ordine de stat

- Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 2006
- Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 2012


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2005
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, 2010
- Universitatea din Oradea, 2011
- Universitatea „Ovidius“ din Constanța, 2013


Distincții

- Médaille du Millénaire de la ville de Montpellier, 1985
- Diploma de excelență a Liceului „Ștefan cel Mare“ din Hârlău, 2008
- Medalia de onoare, Federația Comunităților Evreiești din România, 2009
- Médaille de l’Association „B’nai B’rith – Emeth d’Avignon“, 2015
- Medalia de argint „Elie Wiesel“, Federația Comunităților Evreiești din România, 2018
- Medalia „Cajal 100“ pentru contribuția la cunoașterea operei și a personalității acad. Nicolae Cajal, 2019


Cetățean de onoare

- Orașul Hârlău, 1996
- Comunitatea evreilor români din Israel (Iakir Ha-eida Ha-rumanit), 2012