Svend HANSEN - Arheolog, istoric


Membru de onoare 2016

S-a născut la 6 martie 1962 la Darmstadt în Germania. A urmat studiile liceale la Darmstadt şi pe cele universitare la Freie Universität din Berlin (1980 – 1988). În anul 1991 a devenit doctor al aceleiași universități, cu o cercetare coordonată de profesorul Bernhard Hänsel. După finalizarea studiilor, a fost angajat succesiv cu atribuţii didactice la Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Heidelberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Ruhr-Universität Bochum şi la Freie Universität din Berlin, devenind profesor dr. habilitat în 2004. La Freie Universität din Berlin susține cursuri de preistorie și de arheologia epocii bronzului. În anul 2003 a fost numit director la Secţia Eurasia a Institutului Arheologic German (Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts) din Berlin, cea mai mare şi mai temeinic organizată instituție din sfera arheologiei de pe plan mondial.

Între 2011 şi 2013 i s-a încredințat, temporar, şi conducerea unei alte unități de elită din structurile Institutului Arheologic German: Römisch-Germanische Kommission.

În calitatea de director la Eurasien-Abteilung a inițiat săpături de anvergură în mai multe obiective din Europa şi Asia, valorificate la un înalt standard al exigenţelor, precum cele de la Ergeninskij (Republica Kalmâkă, Rusia), Aruchlo (Georgia). În România sunt bine-cunoscute cercetările sale arheologice de la Pietrele (com. Băneasa, jud. Giurgiu), întreprinse, începând cu anul 2002, în cooperare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“ din Bucureşti, cu finanțare preponderent din partea germană.

A prezentat conferințe și cursuri universitare la Universitat Autònoma de Barcelona (în 2011), Novosibirsk University (în 2014), Universitatea din București (2019).

Domenii de interes: arheologie, preistoria europeană și asiatică, istoria spațiului carpato-dunărean, istoria veche a României, fenomenele etnico-demografice şi culturale, stereotipiile istoriografice

Este autor a numeroase volume cu caracter monografic şi al unor studii care abordează teme din preistoria europeană şi asiatică. A publicat peste 200 de studii de specialitate, articole și prezentări și a participat la organizarea a peste 25 de conferinţe internaţionale.

Cărți

1991 Studien zu den Metalldeponierungen während der Urnenfelderzeit im Rhein-Main-Gebiet (Bonn)

1993 Die Funde der Bronzezeit aus Frankreich (Berlin)

1994 Studien zu den Metalldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônetal und Karpatenbecken, vol. I-II (Bonn)

1994 Frühgriechische Bronzehelme (Mainz)

1997 Die Hortfunde von Saběnice in Nordwest-Böhmen (Most)

2001 Helme und Waffen in Alteuropa (Mainz)

2007 Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa, vol. I-II (Mainz)

2010 Archäologische Funde aus Deutschland (Berlin)

Activitate editorială

Membru în comitetele şi colegiile de redacţie ale unor periodice de prestigiu: „Dacia“ (Bucureşti), „Studia Antiqua et Archaeologica“ (Iaşi) şi „Revista arheologică“ (Chişinău).

- Membru de onoare al Institutului de Arheologie al Filialei din Iași a Academiei Române, 2016
- Membru de onoare al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ din București, 2020

Premiul „JoachimTiburtius-Preis“, 1993

Premiul „Eduard Anthes“, pentru lucrări științifice remarcabile, 1993

Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Stat din Suhumi, Tbilisi, 2014
- Universitatea din București, 2022