Ionel CÂNDEA - Istoric


Membru corespondent 2016

S-a născut în localitatea Măcin, județul Tulcea, la 25 februarie 1949. A urmat cursurile Liceului nr. 3, astăzi „N. Iorga“ din Brăila. În perioada 1968-1972 a fost student al Facultății de Istorie, Universitatea din București. A fost profesor de istorie în învățământul gimnazial din județul Brăila între anii 1967-1968 și 1972-1975.

A activat ca muzeograf în cadrul Muzeului Brăilei „Carol I“ în perioada 1975–1989, iar între 1989-2021 a fost director al instituției, coordonând activitățile de modernizare, refacere şi extindere a clădirilor muzeului, cât și de actualizare a expoziției de bază.

În anul 1996 și-a susținut teza de doctorat sub coordonarea academicianului Victor Spinei, la Universitatea “Al. I. Cuza“ din Iaşi, elaborând un studiu despre Evoluţia aşezării medievale Brăila şi a ţinutului înconjurător din secolul X până la constituirea raialei.

În perioada 1996 – 2003 a fost conferențiar la Facultatea de Istorie şi Filosofie din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați și la Facultatea de Istorie a Universității „Constantin Brâncoveanu“ din Pitești. Între 2003-2007 a fost prodecanul Facultății de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Începând cu anul 2007 este profesor al aceleiași universități și coordonator de doctorat.

Direcții de cercetare: istoria evului mediu în nord-estul Munteniei şi în zona Dunării de Jos; istoria şi cultura aşezării medievale şi moderne Brăila; istoria Bisericii Ortodoxe Române la Dunărea de Jos; istoria aşezărilor fortificate în nord-vestul Mării Negre şi la Dunărea de Jos, investigațiile arheologice.

Volume

1993 Istoricul oraşului Brăila de la origini la ocupaţia otomană, în colaborare cu Valeriu Sîrbu, Editura Istros

1995 Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea, Editura Istros

1996 Mănăstirea Măxineni (ediția a II-a revăzută în 2012), Editura Istros şi Editura Episcopiei Dunării de Jos

1997 Evoluţia aşezării medievale Brăila şi a ţinutului înconjurător din secolul X până la constituirea raialei, Editura Istros

2001 Istoria românilor, I, în colaborare cu Valeriu Sîrbu și Stănică Pandrea, Editura Independenţa Economică

2004 Comunitatea greacă de la Brăila. Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea, (tradusă în engleză de Anca Popoacă-Giuran), Editura Istros

2011 Brăila 1711. Documente şi studii, Editura Istros

2012 O bibliografie istorică a Brăilei, în colaborare cu Costin Croitoru, Editura Istros

2013 Contribuţii privind istoria oraşelor, vol. XIII, în Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 3, BRĂILA, coordonatori: Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob, Editura Istros

2014 Mănăstirea Măxineni, vol. II. Documente, Editura Istros

2015 Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare (volum bilingv), Editura Istros

2016 Documente privind istoria Brăilei. Răspunsuri la chestionarele Odobescu şi Hasdeu pentru judeţul Brăila, în colaborare cu Costin Croitoru, Editura Istros

2016 Cetatea Albă. Cercetări Arheologice și Istorice/ Archaeological And Historical Researches, Editura Istros

2016 Medalii bătute de Muzeul Brăilei „Carol I”/ 1991-2016/ - 25 de ani, Editura Istros

2019 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Brăila, Editura Istros

Activitate editorială

- Redactor-şef al revistelor „Istros“ şi „Analele Brăilei“, editate de Editura Istros a Muzeului Brăilei (acreditate ERIH)
- Membru în colegiu de redacţie al revistelor „Studii şi materiale de istorie medie“, „Arheologie medievală“
- Membru în colegiul științific al revistei „Acta Moldaviae Septentrionalis“, Muzeul Județean Botoșani, 2018
- Membru în colegiu de redacţie al anuarului „Argesis“ și al revistei „Historia urbana“, 2020

Organizații internaționale

- Membru European Association of Archaeologist


Organizații naționale

- Membru al Adunării Naţionale Bisericeşti (1990-2010), al Consiliului Eparhial şi al Adunării Eparhiale a Episcopiei Dunării de Jos (1990-2010), membru de onoare (începând cu 2010)
- Membru al Comisiei regionale nr. 2 pentru Monumente istorice, 1991-2006
- Membru al Comisiei de istorie a oraşelor din România,1992; vicepreședinte începând cu 2013
- Membru de onoare al Uniunii Elene din România, 1999
- Membru al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din România, 2000; preşedinte (2005-2009)
- Membru al Clubului Istoricilor „Nicolae Iorga“, 2005
- Membru al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, 2008
- Membru de onoare al Institutului de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iaşi, 2011
- Membru în Comisia de evaluare a tezelor de doctorat din cadrul CNATDCU, 2012
- Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2015

Premiul „Dimitrie Onciul“ al Academiei Române, 1997

Premiul pentru întreaga activitate, conferit de International Biographical Centre, Cambridge, Marea Britanie, 2000

Premiul pentru profesionalism, acordat de PROTV Galaţi, martie 2007

Înalte ordine de stat

Ordinul „Meritul cultural“ în grad de Ofiţer, 2004


Distincții

- Diploma de Onoare, acordată de Muzeul Național de Istorie a României, 2006
- Diploma de recunoştinţă şi calitatea de membru fondator, acordată de Fundaţia Culturală „Biblioteca Românească“ din Canada, 2010
- Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, 2018
- Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“, conferită de Patriarhia Română, 2018


Cetațean de onoare

- Municipiul Brăila, 2002