Nr. 1-2; IANUARIE-FEBRUARIE, Anul XXIV; nr. 279-280

     
 

CUPRINS

 
     
ZIUA CULTURII NAȚIONALE Pag.
 

Ionel Haiduc, Ziua culturii naționale și Academia Română
 

5
 

Dan Berindei, Ziua culturii
 

7
 

Eugen Simion, Ziua culturii naționale - Ziua lui Mihai Eminescu
 

10
 

Ioan-Aurel Pop, Eminescu și Transilvania. Elogiul culturii naționale românești
 

13
 

PF Daniel, Eminescu și Biserica
 

18
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE  
 

Dan Berindei, Românii Unirii din 1859
 

20
 

PF Daniel, Aniversăm un act de dreptate și demnitate națională „155 de ani de la Unirea Principatelor Române“
 

23
SESIUNEA ION CANTACUZINO - 150  
  Ionel Haiduc, Ion Cantacuzino - fondatorul școlii de imunologie și patologie experimentală
 
25
  Răzvan Theodorescu, Omul de cultură dr. Ion Cantacuzino 
 
26
  Irinel Popescu, Fondatorul școlii românești de microbiologie și medicină experimentală 
 
28
 

Victor Olsavszky, Institutul Ion Cantacuzino - valoare și competență
 

29
SESIUNEA CONSTANTIN ERBICEANU  
 

Dan Berindei, Constantin Erbiceanu - un mare cărturar român
 

31
 

Mircea Păcurariu, Contribuția lui Constantin Erbiceanu la dezvoltarea studiilor de istoria Bisericii Românești
 

32
 

Lia Brad Chisacof, Constantin Erbiceanu, studiile neoelene în România și predecesorul său Naum Râmniceanu
 

34
 

Mihai Țipău, Contribuțiile lui Constantin Erbiceanu la studierea izvoarelor grecești ale istoriei Țărilor Române 
 

38
SECVENȚE ISTORICE  
 

Radu Ciuceanu, Mărturii istorice (I)
 

43
 

Radu Ciuceanu, Nimeni nu ne-a cerut iertare
 

44
 

Radu Ciuceanu, Prolegomene la geneza și desfășurarea mișcării de rezistență
 

45
CONSEMNĂRI LITERARE  
 

Alexandru Zub, Un parcurs ego-istoric: Paul Cornea
 

50
EVOCĂRI  
 

Păun Ion Otiman, Petre S. Aurelian - omul politic (1833-1909)
 

54
 

Alexandru Zub, Ascultând iarba cum crește. Secvențe etnomuzicologice
 

58
 

Lidia Stăniloae, Dumitru Stăniloae - un teolog și om de cultură
 

60
 

Mircea Păcurariu, Preotul academician Niculae M. Popescu - 50 de ani de la trecerea în veșnicie
 

65
 

Costin Cernescu, Premiul Nobel pentru medicină, 2013: elogiu lui George Emil Palade
 

67
PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Premiile Academiei Române pentru anul 2011 decernate în anul 2013
 

70
IN MEMORIAM  
 

Alexandru Viorel Vrânceanu (1927-2014)
 

76
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 77
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 80
     
GHID PENTRU AUTORI 83
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006