Secţia de știinţe geonomice

Domeniile geografiei, geonomiei și meteorologiei au fost parte integrantă a Secțiunii de științe naturale, constituită în forul academic în anul 1872. Prima hartă geologică a țării a fost realizată de unul dintre membri secțiunii, precursorul geologiei românești, Gregoriu Ștefănescu.

Secțiile Academiei s-au diversificat tematic odată cu multiplicarea domeniilor de cercetare, ceea ce a condus la apariția Secției de geologie şi geografie în anul 1955.
Membri

Preşedinte:

Membri titulari

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Ioan-Coriolan BALINTONI
prof.univ.dr. Mihai Nicolae DUCEA
prof.univ.dr. Mircea RADULIAN
prof.univ.dr. Alexandru UNGUREANU
prof.univ.dr. Petru URDEA

Secretar ştiinţific

Astăzi secția de științe geonomice reunește specialiști în geografie, geologie, geodinamică, geodezie, tectonică globală, paleontologie și geofizică.


Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru