Paulian DUMITRICĂ - Geolog, micropaleontolog, specialist în microfosile silicioase


Membru de onoare 2016

S-a născut la 26 Mai 1937, în comuna Telega, județul Prahova. A urmat școala primară în comuna natală și ulterior cursurile liceului teoretic în orașul Câmpina. În perioada 1955-1960 a fost student al Facultății de Geologie-Geografie, secția de geologie, din cadrul Universității din București.

După absolvire, în perioada 1960-1970, devine cercetător științific la Institutul de Geologie și Geografie al Academiei Române, specializându-se în microfosile silicioase (radiolari, silicoflagellate, ebriide, etc.). Între 1970-1993 este încadrat cercetător științific la Institutul Geologic al României, secția de paleontologie, continuând cercetările anterioare.

În 1974 susține teza de doctorat cu titlul Silicoflagelatele Miocene din România în cadrul la Universității din București.

În perioada 1972-1973 a participat în cadrul proiectului internațional de foraje submarine „Deep Sea Drilling Project“, derulat în Marea Mediterană și în sud-vestul Oceanului Pacific, la bordul vasului american „Glomar Challenger“. Scopul proiectului a vizat determinarea vârstei sedimentelor carotate în timpul forajelor și studiile de taxonomie și biostratigrafie ale microfosilelor silicioase din carotele extrase.

Între iunie-decembrie 1990 urmează un stagiu de pregătire Universitatea „Piere et Marie Curie“ din Paris, stagiu amânat, din motive politice din 1986.

În 1993 s-a stabilit în Elveția unde și-a deschis un birou de consulting pentru determinarea vârstelor rocilor silicioase pe baza studiului radiolarilor conținuți în ele.

A colaborat în diferite proiecte cu universitățile din Berna, Lausanne și Edinburgh pentru cercetările geologice din Oman și Turcia. A oferit asistența mai multor doctoranzi din universitățile Berna și Lausanne și a făcut parte din diferite comisii de doctorat ale universităților.

Din anul 1993 este numit, onorific, cercetător asociat al Universității din Lausanne.

Prix „Georges Deflandre et Marthe Deflandre-Rigaud“, Academie des Sciences Paris, 1972

Diploma Great Minds of the 21st Century, primită din partea The Governing Board of Editors of the ABI (American Biographical Institute, Inc.)., 2004