Dan BĂLTEANU - Geograf


Membru titular 2009
Membru corespondent 1992

Născut pe 28 februarie 1943, la Drobeta-Turnu Severin, în familia unui inginer. Studii primare și liceale la Liceul „Traian“ din Drobeta-Turnu Severin și la Școala medie nr. 6, actualul Colegiu Național de Informatică „Grigore Moisil“ din Brașov. Licențiat al Facultății de Geologie-Geografie, Secția de Geografie, Universitatea din București, în anul 1965.

Între 1965 – 1967 a fost pedolog stagiar la Direcţia Regională de Îmbunătăţiri Funciare Braşov, iar între anii 1967–1971, geograf la Institutul de Geografie. Începând cu anul 1971 a devenit cercetător al Institutului de Geografie.

În 1979 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Studiul biogeografic al Vlăsiei cu privire specială asupra Pădurii Comana.

A efectuat stagii de specializare și de cercetare la:

- Institutul de Geografie din Cracovia, Polonia – Geografia fizică și cercetări geomorfologice staționare (1971);
- Universitatea din Uppsala, Suedia – Geomorfologie dinamică și experimente de teren (1974);
- Universitatea Colorado, Boulder, SUA; Universitatea Washington, Seattle – bursier postdoc Fulbright (1992-1993);
- Institute für Länderkunde, Leipzig – postdoc Germania (1997).

În perioada 1995-2005 a fost profesor la Universitatea „Valahia“ din Târgoviște. Începând cu 1997 este cadrul didactic al Universității din București, iar între anii 2008-2012 a fost și profesor asociat la Universitatea din Craiova.

În calitate de visiting professor, a predat cursuri de Geografia mediului, hazarde naturale și modificări globale ale mediului la Universități din Israel (1991), Japonia (1995), Franța (1996), Italia (1998-2005), Austria (1999 și 2004).

Începând cu anul 1999 este director al Institutului de Geografie al Academiei Române.

Domenii de interes: Geomorfologie, Geografia mediului, Hazardele naturale și Modificările globale ale mediului.

A publicat singur și în colaborare sau ca editor și coeditor, 30 de volume de specialitate, 46 capitole în lucrări de specialitate și peste 210 articole științifice.

Volume

1982 Învelişul de gheaţă al Pământului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

1983 Experimentul de teren în geomorfologie. Aplicaţii la Subcarpaţii Buzăului, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1984 Relieful–ieri, azi, mâine, Editura Albatros

1987 Impact analysis of climatic change in the Central European mountain ranges, în colaborare cu P. Ozenda, M. Kuhn, H. Kerschner, W. Tranquillini, S. Bortenschlager, în European Workshop on Interrelated Bioclimatic and Land Use Changes, Noordwijkerhout, Volume G, Kluwer Academic Publishers, October 17-21/1987, Dordrecht, The Netherlands

2002 Cercetarea interdisciplinară a modificărilor globale ale mediului în Modificările globale ale mediului. Contribuţii ştiinţifice româneşti, Editura ASE

2003 Geografia hazardelor naturale şi antropice, Editura Ars Docendi și Universitatea „Valahia“ din Târgovişte

2003 Modificările globale ale mediului, în colaborare cu Mihaela Şerban, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Învăţământ la Distanţă CREDIS, Editura CREDIS; ediția a II-a, 2004

2004 Tornada de la Făcăeni, 12.08.2002. Cauze, consecinţe, percepţie şi management, în colaborare cu Aurora Stan-Sion, S. Cheval, P. Trandafir, B. Dobre, Dana Dragne, M. Micu, Nicoleta Damian, Andra Costache, în vol. Documetarea Hazardelor Naturale şi Tehnologice din România, vol. I, Editura Telegrafia

2005 Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor, 84 fig., 16 tab., 28 planşe, în colaborare cu Mihaela Şerban, Editura Coresi

2016 România. Natură şi Societate, volum coordonat și realizat în colaborare cu Monica Dumitraşcu, S. Geacu, Bianca Mitrică, Mihaela Sima, Editura Academiei Române

2018 Istoria geoştiinţelor în România, Ştiinţele geografice, volum coordonat în colaborare cu S. Geacu, Monica Dumitraşcu, în Civilizaţia românească, vol.7, publicație coordonată de V. Spinei, Editura Academiei Române

Activitate editorială

Este membru în comitetele editoriale ale unor periodice din țară și din străinătate:

- „Revue Roumaine de Géographie/Romanian Journal of Geography“, 1990; din 1997 a fost vicepreședinte, iar din 2009, președinte
- „Studia Geomorphologica Carpato-Balcanica“ , 1990 – 1998
- „Analele Universității «Valahia» din Târgoviște”, 1997
- „Proceedings of the Romanian Academy“, 2000
- „Forum geografic“, Universitatea din Craiova, 2002 – 2017
- „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Ambientum“, 2008
- „Hungarian Geograhical Bulletin“, Budapesta, 2010
- „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Geographia“, 2010

- Membru titular al Societății Române de Geografie, 1967
- Membru al Comisiei de geomorfologie cantitativă, teoretică și experimentală din Uniunea Geografică Internațională, 1984 – 1988
- Membru fondator al Asociației Geomorfologilor Români și vicepreședinte, 1990 – 1998
- Membru al Comitetului Național de Geografie, 1990; președinte din anul 2000
- Secretar al Comitetului Național pentru Programul Internațional Geosferă – Biosferă – secretar, 1991 – 1998; din anul 1998, președinte
- Membru în Comisia pentru Geomorfologie și Mediu din Uniunea Geografică Internațională, 1992 – 1996
- Membru în Comisia de Științe Exacte a CNCSIS, 1992 – 2000
- Membru fondator al Fundației Cultural-științifice „Simion Mehedinți“, Institutul de Geografie al Academiei Române, 1993
- Membru al Grupului Internațional SC-ICSU pentru Organizarea programului Internațional DOMODIS – Documentarea Dezastrelor Montane, 1998 – 2004
- Membru în Consiliul Tehnic Superior al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Comisia Tehnică pentru alunecări de teren, 1998 – 2006
- Membru de onoare al Societății Române de Fotogrametrie și Teledetecție, 2014
- Membru de onoare al Societății de Geografie din Bulgaria, 2016
- Președinte interimar al Societății Române de Geografie, 2017-2020

Premiul Academiei Române „Gh. Murgoci“, 1983

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2002


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „ Ștefan cel Mare“ din Suceava, 2008
- Universitatea „Valahia“ din Târgoviște, 2009
- Universitatea din Craiova, 2018