Petru URDEA - Geograf


Membru corespondent 2022

S-a născut la 19 iunie 1954 în Șercaia, judeţul Brașov, fiind originar din Grid, judeţul Braşov. După absolvirea Liceului teoretic din Șercaia, în perioada 1974–1978 a urmat cursurile Facultății de Biologie, Geografie, Geologie, Secția geografie, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. În anul 1990 și-a susținut doctoratul în geografie cu teza Munţii Retezat. Studiu geomorfologic, sub coordonarea profesorului Ioan Donisă.

A fost profesor invitat al mai multor instituții educaționale europene: E.T.H. Zürich, Universitatea ,,Jozsef Attila“ din Szeged, Instititutul Pedagogic ,,Juhasz Gyula“ din Szeged, ,,Comenius“ University din Bratislava, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences din Cracovia, Forschungsbereich Geographie, ,,Eberhard Karls“ Universität Tübingen, Jagellonian University din Cracovia, „Georg-August“ Universität – Göttingen, Geographische Institut, Universität Regensburg, Debrecen University, Novi Sad University.

Activitatea de cercetare s-a desfăşurat, în principal, în domeniul geomorfologiei montane, cu predilecţie în analiza problematicii reliefului glaciar şi în derularea glaciaţiei cuaternare în Carpaţii româneşti. A realizat cercetări asupra reliefului periglaciar şi, ocazional, asupra problemelor de geomorfologie regională, geomorfologie fluvială, geoarheologie, geografie şi cartografie istorică.

Principalele contribuţii ştiinţifice constau în:

 • Documentarea instrumentală, în premieră, a existenţei permafrostului în aria alpină a Carpaţilor Meridionali, asociat gheţarilor de pietre (rock glaciers), şi a existenţei unui permafrost de joasă altitudine (1100 m) la Detunata Goală;
 • Aplicarea, în premieră pentru România, a metodei dendrocronologice/dendrogeomorfologice;
 • Aplicarea, în premieră pentru România, a metodei vârstelor relative a formelor glaciar-periglaciare cu ciocanul Schmidt;
 • Fixarea, în premieră pentru România, în cooperare cu parteneri străini, a cronologiei glaciaţiei cuaternare din Carpaţi, prin metoda vârstelor absolute cu radionuclizi;
 • Aplicarea, în premieră pentru România, a metodelor geofizice (DC resistivity tomography, Grounf Penetrating Radar) în studierea formelor glaciare şi periglaciare din Carpaţi;
 • Realizarea, în premieră, a unei scheme de corelaţie între derularea glaciaţiei cuaternare în Carpaţii Româneşti, Munţii Tatra şi Munţii Alpi

În calitate de specialist a participat la mai multe expediţii și aplicaţii ştiinţifice:

 • Prima expediţie ştiinţifică polară integral românească în Arhipelagul Svalbard (1990);
 • Ellesmere -Axel Heiberg Islands (Arhipelagul Nord-Canadian, 1996);
 • Munţii Scorpiei (Africa de Sud-Lesotho, 1999);
 • Goetingen Universitat Geomorphologische Forschung in Scandinawische Alpen (2003);
 • Munţii Kunlun şi Tibet – Frozen Reseaches Institute of Chinese Academy (2006);
 • Deşertul Simpson (Australia, 2007);
 • Denali National Park (Alaska, 2008);
 • Arhipelagul Svalbard- UNIS Longyearbyen (2009);
 • Mongolia, Mongolian Academy of Science (2011);
 • Peninsula Yamal, Siberia de Vest (2012);
 • Munţii Atlas (Maroc, Universitatea Lisabona, 2014);
 • Yakutia (Permafrost Insitute Yakutsk, 2016);
 • Munţii Himalaya - Kashmir (India, 2018).

Indici scientometrici în 2022 înregistrează indice Hirsch: Google Scholar: 20, Scopus: 15, Web of Science: 15, ResearchGate: nou 19 (vechi 29.3).

Cărți

2000 Munţii Retezat. Studiu Geomorfologic, Editura Academiei Române

2004 Dicţionar de nume geografice, Editura Universităţii de Vest din Timişoara

2005 Gheţarii şi relieful, Editura Universităţii de Vest din Timişoara

2019 Current status and new challenges in geomorphological research, volum editat în colaborare cu F. Ardelean, Editura Universităţii de Vest din Timişoara

Activitate editorială

- Fondator şi redactor-şef al publicației „Geographica Timisiensis“ (1992-2000);
- Redactor-şef al publicației „Analele Universităţii de Vest din Timişoara“, Seria „Geografie“ (1996-2010);
- Membru în comitetul editorial şi referent la 20 de publicaţii ştiinţifice naţioanale şi reviewer la 14 publicaţii ştiinţifice internaţionale de top.

Director al proiectelor:

 • „Studiul proceselor morfodinamice actuale din zona alpină a Carpaţilor Meridionali, din perspectiva gestiunii durabile a zonelor montane“, grant CNCSIS 63/4, 1999-2001
 • „Procese geomorfologice actuale din domeniul alpin al Carpaţilor Meridionali în perspectiva schimbărilor climatice globale“, grant CNCSIS 256/8, 2002-2004
 • „Laborator de Sisteme Informaţionale Geografice, cartografie digitală, organizarea şi amenajarea teritoriului“, grant CNCSIS 137/14, 2004
 • „Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii Româneşti. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului (MEDALP)“, grant CEEX 738/2006
 • „Research of past, present and FUTUre Lower MARros/Mures River in relation with Climatic change and sustainable human management. (FUTUMAR)“, grant HURO 0901/266/2.2.2, 2011-2012
 • „Development of complex geochronological and geophysical laboratories for saving archaeological heritage and solving environmental problems (ENVIARCH)“, grant HURO 1101/126/2.2.1, 2012-2015

În perioada 1978-1990 a fost profesor de geografie la Liceul industrial nr. 2, Liceul silvic şi Liceul de informatică din Timişoara, iar ulterior inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş (1990-1991). Începând cu anul 1991 a devenit cadru universitar la Departamentul de geografie din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara: lector (1991-1995), conferenţiar (1995–2000), profesor (2000-2019), profesor emerit (începând cu anul 2019). Din anul 2007 este coordonator de doctorat în domeniul geografiei fizice, având până în prezent 17 doctoranzi cu tezele susținute.

A fost şef de catedră al Departamentului de geografie în mai multe perioade (1992-1996, 2002-2004, 2008-2011). Între anii 2004-2008 a fost prorector responsabil cu cercetarea şi cancelar al Universităţii de Vest din Timişoara.

Din anul 2004 este director al Centrului de Cercetare „Geomorfologie aplicată și cercetare interdisciplinară“, coordonând activitățile centrului încă de la înființare.

Internaționale

- Membru al International Permafrost Association, din anul 1995 (din anul 2007 a fost reprezentant în Council Meeting al asociației)
- Membru de onoare al Hungarian Geographical Society
- Membru al International Glaciological Society
- Membru al Mountain Research Group, INQUA Commision on Glaciation (Work Group 5 ,,Quaternary Glaciation in the Northern Hemisphere“)
- Membru al The New York Academy of Sciences


Naționale

- Vicepreședinte al Asociaţiei Geomorfologilor din România (1996-2011; 2015-2023) și preşedinte al asociației (2011-2015)
- Preşedinte al filialei Timiş a Societății de Geografie din România (1993-2005) și membru în comitetul național al societății
- Membru fondator, vicepreşedinte şi preşedinte al Diviziei Vest a Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România (din anul 2008)
- Membru în comitetele ştiinţifice ale Parcului Natural Apuseni și Parcului Naţional Retezat
- Preşedinte al Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu

- Premiul „Simion Mehedinți“ al Academiei Române, 2002
- Premiul „Traian Lalescu“ pentru matematică, informatică şi știinţele naturii, la Gala Excelenţei Bănăţene, 2018