Nicolae PANIN - Inginer geolog, doctor în ştiinţe geologice


Membru titular 2015
Membru corespondent 2003


Preşedintele Secţiei de știinţe geonomice, din 2015
Membru în Prezidiul Academiei Române

Este inginer geolog, doctor în ştiinţe geologice la Universitataea Paris VI.
Domenii de specializare: sedimentologie, geologie marină, geomorfologie (în special fluvială, deltaică şi litorală), geo-ecologie, paleoichnologie.

Născut pe 12 noiembrie 1938, la Bucureşti. Studii primare și liceale la Bucureşti. În 1954 absolvă liceul „Aurel Vlaicu“. Studii superioare efectuate între 1954-1959. Licenţiat al Facultății de Geologie şi Geofizică (1959).

Studii postuniversitare la Universitatea Paris VI, unde în 1969 obține Diploma de studii aprofundate în geologie marină. Doctorat în geologie marină la aceeași Universitate Paris VI, cu teza Le Delta du Danube. Etude géodynamique et sédimentologique, susținută în 1974.

Cercetător la Institutul de Geologie şi Geofizică al României între 1959-1970 și la Institutul Român de Cercetări Marine – IRCM, Constanţa, în perioada 1970-1975, unde a fost șeful Laboratorului de Geologie Marină.

Între 1975-1993 a fost şeful Laboratorului de Sedimentologie şi Geologie Marină la Institutul de Geologie şi Geofizică.

În 1993 a înfiinţat Centrul Român de Geologie şi Geoecologie Marină – CRGGM, pe care l-a condus în calitate de director până în 1996.

În 1996 a înfiinţat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, al cărui director general a fost de la înființare până în 2008. Din 2009 este consilier al directorului INCD – GeoEcoMar.

Expediţii internaţionale de cercetări geologice şi geofizice marine

 • 1969 – Expediţia „Noratlante“ – N/C „Jean Charcot“, Franța, Oceanul Atlantic
 • 1975 – N/C „Bannok“, Italia, Marea Tireniană
 • 1976 – N/C „Bannok“, Italia, Marea Ionică
 • Numeroase expediţii pe Marea Neagră

Principalele contribuţii ştiinţifice

 • Descifrarea evoluţiei Deltei Dunării şi evidenţierea zăcămintelor de nisipuri cu minerale de Ti, Zr etc.
 • Evoluţia zonei costiere a Mării Negre
 • Elaborarea hărţilor geologice – sedimentologice ale şelfului continental românesc
 • Studiul canioanelor din Marea Neagră
 • Elaborarea hărţilor sistemelor de paleo-curenţi din formaţiunile de fliş şi molasă din Carpaţii româneşti
 • Elaborarea principiilor de nomenclatură a urmelor fosile şi descrierea unor noi specii inchnologice din Miocenul din Carpaţii româneşti

Principalele contribuţii în crearea infrastructurii de cercetare

 • Înfiinţarea INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar (1993) şi obținerea sediilor din Bucureşti şi Constanţa
 • Dotarea INCD GeoEcoMar cu nava de cercetare „Mare Nigrum“, cu nava de cercetare fluvială şi costieră „Istros“ şi cu pontonul laborator „Halmyris“ pentru Delta Dunării

Cărţi sau capitole în cărţi (selecţie)

1961 Ghidul excursiilor. B: Carpații Orientali, în colaborare cu Murgeanu G., Filipescu M.G., Patrulius D., Contescu L., Jipa D., Mihăilescu N., Butac A., Congresul al V-lea al Asociației Geologice Carpato-Balcanică, București, 100 p.

1974 Le Delta du Danube. Etude géodynamique et sédimentologique. Thèse Doct., Univesité Paris VI, 230 p., 58 fig.

1968 Bibliography 1963-1966. Romanian contributions, Commission of Coastal Geomorphology IGU. EditorA.Guilcher and Anne Marec, CNRS, Paris, p. 59-65.

1971 Bibliography 1966-1969. Romanian contributions, Commission of Coastal Geomorphology IGU. Editor V. Gudelis, Academia de Științe a URSS, Moscova, 26 p.

1977 Sedimentologia, în Istoria știintelor geologice în Romania. Editori S. Ștefănescu, G. Murgeanu, V. Mihăilescu, Editura Academiei Române, București.

1989 Dicționar terminologic poliglot de geologie-geofizică marină și resurse minerale din Oceanul mondial. Explicațiile termenilor în limba rusă, echivalente în limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, bulgară, cehoslovacă, poloneză, română, Editura CAER, Moscova.

1989 Geologia și resursele minerale ale Oceanului Mondial (lb. rusă), în colaborare, Editura CAER, Moscova, 780 p.

1992 Impacts of expected climate changes and sea level rise on Romanian Black Sea shore, especially on the Danube Delta area, în Implications of Climate Change in the Black Sea Region, Editor Macram Gerges, UNEP – Oceans and Coastal Areas Programme Activity Centre, WG.19 / contribution 8, p.1-11, Istanbul.

1993 Romanian Involvement in Black Sea Research, în colaborare cu A.S. Bologa, Adriana Cociasu, V. Diaconu, R. Mihnea, S. Nicolaev, Victoria Țigănuș, în Black Sea Research Country Profiles, Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO-Paris, p.45-79.

1996 Geological setting of the Danube Delta, în Explanatory Note for the Danube Delta Soil Map, Editor G. Munteanu, RIZA, Olanda.

1999 Danube Delta: Geology, Sedimentology, Evolution, Association des Sédimentologistes Français, Maison de la Géologie, Paris, 66 p.

2007 The Black Sea – Flood Question, Changes in Coastline, Cilimate and Human Settlement, în colaborare cu Valentina Yanko-Hombach, A.S. Gilbert, P.M. Dolukhanov (editori), Springer, Olanda, 971 p.

2015 Proiectul european al Dunării/Strategia națională a Dunării, în colaborare cu Hera, C. et al., în Ionel-Valentin Vlad, coord., Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. 1, Editura Academiei Române, București, p. 333-374.

2016 Proiectul european al Dunării/Strategia națională a Dunării, în colaborarea cu Hera, C. et al., în Ionel-Valentin Vlad, coord., Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. 2, Editura Academiei Române, București, p. 341-384.

2016 Proiectul european al Dunării/Strategia națională a Dunării, în colaborare cu Hera, C. et al., în Ionel-Valentin Vlad, coord., Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. 3/1, Editura Academiei Române, București, p. 411-456.

2016 Proiectul european al Dunării/Strategia națională a Dunării, în colaborare cu Hera, C. et al., în Ionel-Valentin Vlad, coord., Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. 3/2, Editura Academiei Române, București, p. 561-644.

2017 Proiectul european al Dunării/Strategia națională a Dunării, în colaborare cu Hera, C. et al., în Ionel-Valentin Vlad, coord., Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Sinteză, Editura Academiei Române, București, p. 351-386.

2017 Proiectul european al Dunării/Strategia națională a Dunării, în colaborare cu Hera, C. et al., în Ionel-Valentin Vlad, coord., Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Sumar executiv, Editura Academiei Române, București, p. 63-66.

2018 Sedimentologia, în colaborarea cu Anastasiu N., Jipa D., în Istoria geoștiințelor în România – Științele geologice, coord. Rădulescu D., Panin N., Anastasiu N., Brustur T., Editura Academiei Române, București, p. 204-255.

2018 Geologia marină și științele mării, în Istoria geoștiintelor în România – Științele geologice, coord. Rădulescu D., Panin N., Anastasiu N., Brustur T., Editura Academiei Române, București, p. 256-289.

INCO-Copernicus, PHARE, FP4 , FP5, FP6 şi FP7 – Comisia Europeană

 • European River Ocean System Project – EROS-2000 and EROS-21
 • The River Danube EROS-2000 PHARE Programme – Romania
 • Fluxes of Greenhouse Gases in the North-western Region of the Black Sea Coastal zone: Influence of the Danube River System
 • The River Danube morphology changes and their abatement – PHARE Project
 • CASPSCIENCE NET – Management support system based on telematics for the Caspian Sea
 • “European co-ordination on Mediterranean and Black Sea prodeltas” – EURODELTA
 • “Contribution of high-intensity gas seeps in the Black Sea to methane emission in the atmosphere” – CRIMEA
 • “Methane fluxes in ocean margin sediments: microbiological and geochemical control” – METROL
 • “Assessment of the Black Sea sedimentary system since the last Glacial Extreme” – ASSEMBLAGE
 • International Action for Sustainability of the Mediterranean and Black Sea Environment (IASON)
 • Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas (HERMES)
 • Centrul de Excelenţă pentru studiul ambiental şi geoecologic al sistemelor fluviu-deltă-mare: Studiu de caz Dunărea–Delta Dunării–Marea Neagră (Romanian Geo-Ecocentre River–Delta–Sea) (2003-2006)
 • DANUBIUS-RI – o infrastructură de cercetare pan-europeană distribuită – Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare

Alte programe internaţionale

 • Black Sea Environmental Programme – GEF, UNDP, UNEP (1993-1998)
 • Black Sea Ecosystem Recovery Project – BSERP (2002-2007)
 • Marine Environmental Assessment of the Black Sea Region – International Atomic Energy Agency (IAEA)

Cooperare ştiinţifică bilaterală şi/sau multilaterală

 • IFREMER (France) – GeoEcoMar (Romania): “Integrated study of the Danube Delta and the Black Sea – geological recording of the global changes impact on the sedimentary processes”
 • Institute of Biogeochemistry and Marine Chemistry of the Hamburg University (Germany) – GeoEcoMar: “Deep-Sea fan complexes of the north-western Black Sea”
 • Institute of Marine Geology in Bologna (Italy) – GeoEcoMar: “Assessment of different types of coastal defence works and of their environmental impact”
 • Institute of Earth Sciences “F.A.Forel” of Geneva University (Switzerland) – GeoEcoMar: “Environmental and Societal Interactions on the Danube Delta – Towards a Sustainable Ecosystem”

Din anul 1988 este profesor asociat la Universitatea București, Facultatea de Geologie și Geofizică. În prezent este conducător de doctorate.

- Membru în Societatea Geologilor din România
- Membru al Academiei Europene de Arte şi Ştiinţe, din 2012
- Membru în Comitetul Naţional de Geodezie şi Geofizic, International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG
- Preşedinte al Comitetului Naţional al Asociaţiei Internaţionale pentru Ştiinţele Fizice ale Oceanului – IAPSO, 2012-2019
- Preşedinte al Comitetului Naţional de Geodezie şi Geofizică – IUGG, din 2019

Premiul „Grigore Cobălcescu“ al Academiei Române, 1989

Medalia pentru activitate excepţională pentru protecţia ambientală a Mării Negre, 2010

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Palmes Académiques“ al Republicii Franceze în grad de Ofiţer, 1997
- Ordinul Naţional „Serviciu Credincios“ în grad de Cavaler, 2000
- Ordinul „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2015