Liviu Ciprian MAȚENCO - geolog


Membru de onoare 2023

S-a născut în 1967 la Vatra Dornei, județul Suceava. A urmat cursurile Liceului Teoretic „Ion Luca“ între 1981-1985. În perioada 1986-1991 a fost student al Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București.

După licențierea în inginerie geologică în anul 1991, a fost angajat al Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București între 1991-2003, unde a parcurs titlurile academice pănă la gradul de conferențiar. În anul 1997 și-a susținut teza de doctorat în tectonică la VU University Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos, cu titlul „Tectonic evolution of the Outer Romanian Carpathians: Constraints from kinematic analysis and flexural modelling“, avându-i conducatori pe prof. Sierd Cloetingh și pe prof. Corneliu Dinu. Teza a fost echivalată de CNATDCU în anul 1998.

Între 2003-2006 a fost cercetător, iar în perioada 2006-2011 a fost conducător cercetare al Academiei Regale de Științe și Arte a Regatului Țărilor de Jos la Universitatea VU Amsterdam, Facultatea de Științe ale Pământului și Vieții. A devenit profesor asociat la aceeași universitate în anul 2011. Din 2012 este profesor asociat și ulterior, 2017, profesor în tectonică și bazine de sedimentare la Universitatea din Utrecht, Regatul Țărilor de Jos.

În toată perioada de activitate din Regatul Țărilor de Jos a continuat cercetarea și în proiectele Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București, unde a devenit membru al Școlii Doctorale de Geologie în anul 2021.

Principalele domenii de cercetare: tectonică, formarea și evoluția bazinelor de sedimentare, sisteme de sedimentare dinamică pe termen lung și legătura cu sistemele antropogenice, structuri orogenice și legătura cu bazinele de sedimentare, dinamica litosferică, evoluția secvențelor sedimentare controlate de tectonică, sisteme Source to Sink. Sistemele cercetate au fost localizate cu precădere în Europa centrală, de est și sud-est, dar a realizat cercetări și în alte sisteme din întreaga lume, cum ar fi în orogenele Betic, Rif, Alpi sau Asia de sud-est. Studiile sale contribuie și la înțelegerea Carpaților din România.

Este autor sau coautor a 125 publicații în jurnale internaționale peer-reviewed de nivel ridicat sau mediu, editor a 8 volume speciale în jurnale internaționale ca „Global and Planetary Change“, „Tectonophysics, Acta Geodetica and Geophysica“ și OGST. La sfârșitul anului 2023 indexul Hirsch (H-) menționa: Scopus – 46/6582 citări; ISI Web of Science – 44/5816 citări.

Volume speciale în jurnale internaționale de impact ridicat sau mediu

2005 The Carpathians-Pannonian Basin System - Natural Laboratory for Coupled Lithospheric-Surface Processes, studiu editat în colaborare cu S. Cloetingh, G. Bada, G., C. Dinu și V. Mocanu, în „Tectonophysics special issue“, 410 (1-4), 1-510/2005

2013 From Source to Sink - Quantifying the mass transfer from mountain ranges to sedimentary basins, studiu editat în colaborare cu P. Andriessen, în „Global and Planetary Change special issue“, 103, 1-260

2017 Evolution of fore arc/back arc sedimentary basins with focus on the Japan subduction system and its analogues, editat în colaborare cu H. Sato., T. Ishyiama, F.H. Nader, în „Tectonophysics“, 710-711, 1-276

2018 From the deep Earth to the surface: A multiscale approach, editat în colaborare cu S. Cloetingh, A. Tibaldi, L. Dobrzhinetskaya, F.-H. Nader, B. van Wijck de Vries, în „Global and Planetary Change“, Volume 171, 1-322

2018 Topo-Transylvania: a multidisciplinary Earth science initiative in Central Europe to tackle local and global challenges, în „Acta Geodaetica et Geophysica“, 53, 323-553

2019 Dynamics of sedimentary basins and underlying lithosphere at plate boundaries: The Eastern Mediterranean, editat în colaborare cu F. H. Nader, R. Littke, P. Papanastasiou, în „Oil and Gas Science and Technology“, 74/2019

2022 Understanding the multi-scale and coupled evolution of orogens, sedimentary basins and their underlying lithosphere, editat în colaborare cu A. Balazs, L. Fodor, F. H. Nader, în „Global and Planetary Change“

2023 Understanding the coupled evolution of orogens, sedimentary basins and their fluid-rock interactions, în colaborare cu F. H. Nader și J. J. Armitage, în „Global and Planetary Change“

Activitate editorială

- Editor in chief al „Global and Planetary Change“ (Elsevier)

În calitate de director, codirector de proiect sau participant a gestionat numeroase granturi în România, Regatul Țărilor de Jos și în Europa.

Între 1991-2003 a predat mai multe cursuri la Facultea de Geologie și Geofizică a Universității din București, în domenii ca: tectonica, geologia structurală, analiza bazinelor de sedimentare, cât și cursuri practice de teren. Cursurile au fost susținute și la VU University Amsterdam și la Universitatea din Utrecht, Regatul Țărilor de Jos.

În prezent este titular al mai multor cursuri la Universitatea din Utrecht, Regatul Țărilor de Jos: seismica de reflexie și georesurse, dinamica bazinelor de sedimentare și a orogenelor, cursuri de teren în geologie, deformarea și metamorfismul crustei terestre. Pe lângă cursuri mai recente de master la Universitatea din București, a susținut cursuri la numeroase universități recunoscute la nivel internațional: University of Malaya, Malaysia, Anton de Kom University of Suriname, University of Dar el Salaam, Tanzania, precum și numeroase cursuri scurte la universități din Europa.

Pâna în anul 2023 a coordonat cu succes cercetările a circa 27 de doctoranzi din Regatul Țărilor de Jos, printre care numeroși români, a 8 studii de cercetare postdoctorale și a 3 doctoranzi de la Universitatea din București. A coordonat peste 80 de lucrări de cercetare de master și numeroase teze de licență.

Internaționale

- Conducător al International Lithosphere Program Task Force (VI) Sedimentary Basins, începând din anul 2015
- Membru al Academiei Europaea, 2018
- Membru în American Geophysical Union
- Membru al European Geosciences Union

- Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“ al Academiei Române, 1999
- Premiul Burgen al Academia Europaea, 2002