Crișan DEMETRESCU - Fizician


Membru titular 2022
Membru corespondent 2006


Director, Institutul de Geodinamică al Academiei Române, 2006-2020

S-a născut la 23 martie 1940, la București. A urmat Școala Elementară de Băieți nr. 17 și Liceul „Nicolae Bălcescu“ (actualmente Liceul „Sf. Sava“) din București, absolvit în anul 1956. În perioada 1956-1961 a fost student al Facultății de Fizică a Universității din București. În anul 1977 a obținut titlul de doctor cu o teză în domeniul geotermiei.

După absolvire, a urmat o carieră în cercetarea științifică: cercetător stagiar, cercetător principal III, cercetător principal II, cercetător principal I în institutele în care s-a desfășurat activitatea de cercetare fundamentală în geofizică: Centrul de Cercetări Geofizice al Academiei Române, 1962-1970, Institutul de Geofizică Aplicată, 1970-1974, Institutul de Geologie şi Geofizică, 1974-1977, Centrul de Fizica Pământului, 1977-1990, Institutul de Geodinamică al Academiei Române, din anul 1990 până în prezent. Începând cu anul 2006 este director general al Institutului de Geodinamică al Academiei Române.

A participat la stagii de specializare și perfecționare profesională:

1980 - specializare la UCLA, UC Berkeley şi Caltech, USA, în domeniul predicției cutremurelor și prelucrării datelor geomagnetice (bursă UNESCO)
1989 - specializare Universitatea Nagoya, Tohoku, Hokkaido, Japonia, în domeniul predicției cutremurelor și prelucrării datelor geomagnetice (bursă JSPS - Japan Society for Promotion of Science)
1993 - bursă GO-WEST oferită de Comunitatea Europeană, Institutul de Geofizică al Universității Karlsruhe, Germania; domeniu: modelare termomecanică a proceselor tectonice în zone de coliziune

Domenii de interes:

- Cercetări de geomagnetism: distribuția câmpului geomagnetic principal, câmpuri de referință, variația seculară a câmpului principal, variațiile legate de ciclul solar, structura magnetică a litosferei, conductivitatea mantalei, activitate geomagnetică;
- Cercetări de flux termic: construcție de aparatură şi probleme de metodologie a măsurătorilor de flux termic în domeniul continental şi marin, distribuția câmpului de flux termic în România, regimul geotermic de adâncime, modelarea evoluției termo-mecanice a unor unități tectonice din România (bazine şi orogenul carpatic);
- Cercetări în vederea predicției cutremurelor: studiul fenomenelor precursoare în variațiile temporale ale câmpurilor naturale (geomagnetic, geoelectric, termic);
- Modelare geodinamică: evoluția unor unități tectonice din România, comportamentul reologic al litosferei, relația seismicitate-temperatură;
- Cercetări de climatologie: modificări paleoclimatice determinate prin inversia datelor de temperatură măsurate în foraje, transfer de energie la interfața aer-sol;
- Cercetări asupra interacţiei Soare-Pământ: clima spațială - variații de termen lung (la scara ciclurilor Hale şi Gleissberg) ale parametrilor heliosferici şi magnetosferici; vreme spațială și hazarde asociate; efecte ale variabilității solare în schimbările climatice.

Opera însumează peste 95 lucrări publicate în reviste din țară şi din străinătate (29 în reviste internaționale cotate ISI, 34 în revistele de geofizică ale Academiei Române, 5 în cărți apărute în străinătate), în domeniile de interes.

2018 Istoria geoştiinţelor în România: științele geofizice, ediție coordonată în colaborare cu Alina Marin, Editura Academiei Române

Activitate editorială

Membru în comitetul de redacție a revistelor de geofizică editate de Academia Română „Studii şi Cercetări de Geofizică“, „Revue Roumaine de Géophysique“

Proiecte internaționale de cercetare:
- 1985-1988, responsabil al unui proiect româno-japonez de predicţie a cutremurelor
- 1995-2001, responsabil al subproiectului „Câmpul geotermic şi fluxul de fluide în bazinele Transilvaniei şi Panonic“ din cadrul programului științific internațional EUROPROBE-PANCARDI al Fundaţiei Europene pentru ştiinţă
- 1996-2000, responsabil al partenerului român în cadrul proiectului „Fluxul termic şi modelarea geodinamică a evoluţiei Depresiunii Transilvaniei, inițiat de Universitatea din Aarhus, Danemarca
- 1996-2001, responsabil al partenerului român în cadrul proiectului „Cutremure puternice - o provocare pentru geoştiinţe şi ingineria civilă“, realizat de Universitatea din Karlsruhe, Germania
- 1998-2003 participant în cadrul proiectului IGCP 428, „Clima şi forajele“
- 1999-2004, responsabil al partenerului român în cadrul proiectului geotermic WI 687-15-1 (DFG) al Institutului de Geofizică al Universităţii din Karlsruhe, Germania
- 2000-2005 participant în cadrul proiectului de corelare geologică internaţională (IGCP) 430, „Implicaţii ale dinamicii mantalei pentru hazardele naturale în zona tethisiana“

Proiecte de cercetare din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare câştigate ca responsabil: proiectul MENER 033 (2001-2004), proiectul CERES 3-26 (2003-2005), proiectul MENER 405 (2004-2006), proiect IDEI 151 (2007-2010).

În perioada 1984-2000 a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Fizică, susținând cursurile: „Flux termic şi georadioactivitate“, „Structura și evoluția globului terestru“. Începând cu anul 1991 este conducător de doctorat în domeniul fizicii Pământului, în cadrul aceleiași facultăți.

În anul 2001 a fost visiting professor la Universitatea Hokkaido, Japonia, având ca domeniu de prezentare tratarea seriilor de date geomagnetice şi modelare geodinamică.

Membru al Uniunii Americane de Geofizică

Membru al Societății Române de Geofizică

Membru al Societății Române de Fizică

Premiul „Gheorghe Murgoci“ al Academiei Române, 1985