Alexandru UNGUREANU - Geograf


Membru corespondent 1995

S-a născut la 22 iulie 1941 la Piatra-Neamț, județul Neamț. A urmat studiile gimnaziale și liceale la Liceul Internat „C. Negruzzi“ din Iași. A fost student al Facultății de Științe Naturale-Geografie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, în perioada 1957-1962, pe care a absolvit-o cu nota maximă 10. În 1962 devine preparator universitar la Catedra de Geografie apoi, şef de laborator, asistent universitar în anul 1965, lector universitar în 1968, conferențiar (1990 – 1993) și profesor începând cu anul 1993. Din anul 2007 este profesor emerit al Facultății de Geografie-Geologie din cadrul universității.

În mai 1976 obține titlul de doctor cu o teză coordonată de profesorul Ioan Șandru, cu titlul Orașele din Moldova. Studiu de geografie economică. Urmează stagii de specializare, documentare și lucru pe teren la Paris (1967 - 1968), Varșovia (1988), Fontenay-Saint-Cloud (1991), Milano (1997) și Viena (2000). Începând cu anul 1990 este coordonator de doctorat în domeniul geografiei umane, având până în prezent 17 doctoranzi cu tezele susținute.

A prezentat cursuri de geografia României la Academia de Științe Economice din Chișinău și la Universitățile din Dijon (Franța), Linköping (Suedia), Lausanne (Elveția) și Halle (Germania). A participat, în calitate de conferențiar, în cadrul unor programe de perfecționare destinate profesorilor din Republica Moldova și din Serbia.

Domenii de cercetare: geografie umană (geografia populației și a așezărilor umane, geografie economică, geografia turismului), geografie regională, geografie istorică, istoria cartografiei și a geografiei, geomorfologie, toponomastică, didactică geografică.

Principalele contribuții ale cercetărilor sale au avut ca obiective determinarea zonelor de influență urbană și a conectivității rețelelor de transport, studiul ierarhiei urbane, studiul evoluției teritoriale a orașelor, clasificarea morfologic-funcțională și analiza repartiției teritoriale a tipurilor de așezări rurale, stabilirea unei tipologii a dinamicii regionale a populației, precizarea fazelor de constituire și de involuție a rețelelor urbane, analiza cauzelor și a modurilor de manifestare a mobilității populației și stabilirea unei relații între procesul de industrializare și cel de urbanizare, imaginarea unor indicatori sintetici ai nivelului de dezvoltare și de specializare a agriculturii, a unui indicator de adecvare a modului de utilizare a terenului la condițiile naturale, evidențierea și analiza unor izvoare cartografice și documentare inedite referitoare la teritoriul României, din arhivele și bibliotecile franceze și austriece.

A prezentat 45 de comunicări și conferințe la universități și institute de cercetare din Europa (Lausanne, Linköping, Dijon, Leipzig, Halle, München, Gorizia, Padova) și din țară (Iași, București, Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava).

Din cercetările sale 31 de lucrări au fost elaborate pe baza unor contracte și granturi de cercetare, dintre care trei, în colaborare cu universități și cu un institut de cercetare din: Lausanne, Leipzig și Freiburg.

Volume

1972 Județele României socialiste, capitolul Județul Iași, volum realizat în colaborare cu I. Arhip, A. Floareş și L. Moscovici, ediția a II-a, Editura Politică

1974 Cronica Cotnarilor, capitolul Scurtă prezentare a condițiilor naturale, în volumul realizat de Gh. Ungureanu, Gh. Anghel şi C. Botez, Editura Științifică

1975 România – atlas (hărțile „Structura funcțională“ și „Evoluția teritorială a orașului Iași“), Editura Academiei R. S. România

1977 Geografie economică pe ramuri, Centrul de Multiplicare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

1979 Județul Iași, în colaborare cu I. Şandru şi V. Băcăuanu, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1979 Geografie economică mondială, în colaborare cu I. Leţea, Editura Didactică și Pedagogică

1980 Orașele din Moldova – studiu de geografie economică, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1980 Podișul Moldovei – natură, om, economie, în colaborare cu V. Băcăuanu, N. Barbu, Maria Pantazică şi D. Chiriac, Editura Științifică şi Enciclopedică

1982 Geografia continentelor – Asia, tomurile I – II, în colaborare cu I. Hârjoabă, Veronica Giosu, M. Apăvăloaiei, A. Obreja şi P. Poghirc, Centrul de Multiplicare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

1983 Geografia resurselor naturale, în colaborare cu Maria Chiţu şi I. Mac, Editura Didactică și Pedagogică

1984 Geografiei României, capitolele Oiconimele şi Ierarhia social-economică şi tipologia funcțională a orașelor, capitole în colaborare în volumul al II-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1987 Geografia orașului Iași, coordonarea părții de Geografie umană şi elaborarea mai multor capitole din volum, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

1991 Valea Moldovei, realizat în colaborare cu C. Grasu şi C. Brânduş, Editura pentru Turism

1993 Geografiei României, capitolele Subcarpații Moldovei şi Podișul Moldovei, în colaborare cu I. Donisă, V. Băcăuanu, în volumul IV, Editura Academiei Române

1996 Zentrensysteme als Träger der Raumentwicklung in Mittel- und Osteuropa, în colaborare cu F. D. Grimm, I. Ianoş, Institut für Länderkunde

1996 Städte und Stadtsysteme in Mittel- und Südosteuropa, capitolul Grundzüge der Stadtgeographie und des Städtesystems Rumäniens, în colaborare cu I. Ianoş şi F. D. Grimm

2002 Moldova – populația, forța de muncă şi așezările umane în tranziție, coordonator și autor în colaborare cu O. Groza şi I. Muntele, Editura Corson

2005 Geografie generală, în colaborare cu D. Petrea, Editura Ministerului Educației și Cercetării

2006 Geografia populației, în colaborare cu I. Muntele, Editura Sedcom Libris

2006 Toponomastică, în colaborare cu I. Boamfă, Editura Sedcom Libris

2006-2007 Enzyklopädie des Europäischen Ostens, articolele Bărăgan, Crişana, Cazanele, Criş, Donaudelta, Moldova-Siret Senke, Sebeş, Siret, Someş, Getische Subkarpaten, Siebenbürgen-Senke, Suceava şi Vrancea, Editura Universității din Klagenfurt

2007 Scenarios on the territorial future of Europe, în colaborare cu I. Boamfă, O. Groza, I. Muntele, Al. Rusu și G. Ţurcănaşu, Bruxelles

2008 Atlasul on line al României, ediție coordonată de Octavian Groza, în colaborare cu Ionel Muntele, George Țurcănaşu, Alexandru Rusu, Ionel Boamfă, disponibil online.

2013 Judeţul Suceava, capitolul Împărțirea administrativă, volum coordonat de Costică Brânduș și Alexandru-Ionuț Cristea, colecția „Județele României“, Editura Academiei Române

2018 Istoria geoștiințelor în România – științele geografice, lucrare colectivă, Editura Academiei Române

2021 Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc (în colaborare), coordonatori Victor Spinei, Dorina N. Rusu, Editura Karl. A. Romstorfer

Volume editate

2004 Gheorghe I. Năstase – Opera Geografică, vol. I, Editura Universității „Alexandru I. Cuza“ din Iași, ediție adnotată

2018 Spațiul geografic românesc la 100 de ani de la Marea Unire, volum editat în colaborare cu I. Muntele și C. Rusu, Editura Universității „Alexandru I. Cuza“ din Iași

Organizații internaționale

- Membru de onoare al Societății de Geografie din Franța, 1983
- Membru al juriului pentru acordarea premiilor internaționale de geografie „Vautrin Lud“, 2003 – 2008
- Membru de onoare al Institutului pentru Întâlniri Culturale Central-Europene din Gorizia, 2005
- Membru în Societatea de Geografie „Gheorghe Năstase” din Republica Moldova, 2018


Organizații naționale

- Membru al Comitetului Național de Geografie
- Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (1992 – 2005); președinte al secției de geografie (1998 – 2005)
- Membru al Societății Române de Geografie 1962, vicepreședinte al societății (1998-2004) și prim-vicepreședinte (2004 – 2009)
- Vicepreședinte al Asociației pentru Relații Culturale Italo-Române
- Membru al Asociației Geografilor Umaniști din România
- Președinte de onoare al Asociației Profesionale a Geografilor din România, 2008

- Premiul „Gh. Munteanu-Murgoci“ al Academiei Române, 1981, 1987
- Premiul pentru Opera Omnia al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, 2009

- Lector universitar evidențiat, titlu conferit de Ministerul Educației și Învățământului, 1982
- Comandor al ordinului „Meritul pentru Învățământ“, 2004


Doctor Honoris Causa

- Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, 2002
- Universitatea de Vest din Timișoara, 2010