Nicolae A. ANASTASIU - Geolog, sedimentologie, petrologie


Membru titular 2016
Membru corespondent 2001


Vicepreședinte al Comitetului Național al Geologilor din România – Secția de Științe geonomice, Academia Română
Membru în Consiliul de Onoare al Academiei Române


Discurs de recepție: Memoria pietrelor, 25 septembrie 2019

Răspuns: acad. Dan P. Rădulescu

Născut pe 15 ianuarie 1940, la București. A absolvit Liceul „Ion Luca Caragiale“ (fost „Titu Maiorescu“) în 1956, apoi a urmat Școala Tehnică de Geologie (1958-1961) și a lucrat ca tehnician geolog la Întreprinderea de Prospecțiuni Geologice și Laboratoare (1961-1962). Studii universitare, cu bursă de merit, la Facultatea de Geologie și Geografie a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1967, ca șef de promoție. În 1974 susține teza de doctorat cu tema „Masivul granitoid Ogradena. Studiu petrografic și geochimic“, elaboartă sub conducerea acad. Dan Giușcă, lucrare pentru care a obținut Premiul „Grigore Cobălcescu“ al Academiei Române.

Cu o vechime de peste 50 de ani în învățământul superior, a parcurs toate treptele carierei universitare, de la asistent (1967) la profesor universitar (din 1993) și profesor emeritus (2011) la Universitatea din București. A îmbrățișat domeniul sedimentologiei-petrologiei sedimentare și a fost șeful Catedrei de Mineralogie, Universitatea din București în perioadele 1992-1996 și 2004-2006. Este conducător ştiinţific de doctorat din 1993, acordând în domeniul de îndrumare, petrologie-sedimentologie, 18 titluri de doctor în Științele Pământului-Geologie. În perioada 2005-2008 a fost director al Şcolii doctorale de Geologie la Universitatea din București.

Impactul contribuțiilor științifice. În domeniul industriei extractive miniere și petroliere, a elaborarat conceptul de petrologie comparată, a stabilit reperele mineralogice de orizontare stratigrafică, a dezvoltat conceptul de tectofacies, a ierarhizat criteriile în reconstituirile climatice; în domeniul petrologiei magmatice și metamorfice, a condus la demonstrarea originii anatectice a granitoidelor, la descifrarea controlului metalogenetic și la localizarea mineralizațiilor de terre rare (TR) și de molibden din Masivul Ditrău; în domeniul resurselor minerale și energetice, a determinat crearea unor noi modele de facies, utile în reconsiderarea rezervoarelor de hidrocarburi din Carpații Orientali și Platforma Moesică.

După 1990, a participat la numeroase aplicații geologice şi, implicit, la cunoaşterea directă a unor locuri clasice (cu stratotipuri, lito- sau petrotipuri) din aproape toate continentele: Europa, America de Nord, America de Sud, Africa, Asia şi Australia, dat fiind că practica geologică impune legătura strânsă cu terenul. În toate aceste zone studiate au existat deschideri clasice, care au stat la baza scrierii ipotezelor şi teoriilor care fundamentează conceptele geologice ale autorului.

În toată perioada în care a activat ca profesor la Universitatea din București și în anii ce au urmat alegerii sale ca membru al Academiei Române, profesorul Nicolae Anastasiu a fost antrenat, la cererea unor companii de stat sau private, în elaborarea de proiecte și rapoarte geologice. A câștigat prin concurs/licitație un număr însemnat de granturi.

După anul 1990, a îndeplinit funcții diverse la nivelul Universității din București, la Ministerul Educației Naționale și în cadrul Academiei Române. A efectuat schimburi profesionale la nivel internațional, vizite de lucru, specializări. A fost membru al unor asociații profesionale.

Activitatea în cadrul Academiei Române. Acad. Nicolae Anastasiu este o prezență constantă în cadrul Academiei Române, în publicațiile sale, la evenimentele științifice organizate de aceasta sau în comisii ale Academiei Române și în proiecte ale acesteia. A fost membru al comisiei de redactare a Strategiei de dezvoltare a României pentru perioada 2015-2030 și a coordonat și elaborat, în cadrul Proiectului 2, capitolul privind Resursele subsolului.

Activitate editorială și contribuții științifice în cadrul Academiei Române

 • 14 articole în revista „Academica“ cu problematică variată: tradiție, resurse, hazarde, societatea geologică etc., în perioada 2002-2015
 • 2 proiecte ale Academiei Române: Regionalizarea și Strategia de dezvoltare a României 2035 (capitolul „Resursele subsolului“)
 • 2 articole în Proceedings of the Romaian Academy (serie B: 2002, 2015)
 • 7 conferințe: Aurul negru, Apă pentru toți, Modificări globale, Resurse neconvenționale, Schimbări climatice, Metamorfoza unui concept, în perioada 2007-2017
 • Expertize: Borsec, 2003
 • Contribuții la Istoria Științei. Domeniul Geoștiințe, editor și autor la subdomeniile Petrologie și petrografie sedimentară, Resurse nemetalifere, Sedimentologie, Editura Academiei Române, Seria „Civilizație românească“ 2018

Opera sa, elaborată începând cu anul 1972, constă în: cărți, studii, comunicări științifice și rapoarte geologice în reviste de specialitate din țară și străinătate (Springer, Elsevier, American Geophysical Union–Tectonics, Verlag–RAO ș.a.), în domenii variate: petrologia corpurilor granitoide și mineralogia feldspaților; rocile alcaline; sedimentologia și petrografia rocilor sedimentare (siliciclastite, analize secvențiale, reconstituiri de arii sursă și sisteme depoziționale); resurse minerale și energetice, cu cercetări aplicative în Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Munții Apuseni și Dobrogea.

Cărți de autor

1974 Petrografia rocilor sedimentare / Petrography of sedimentary rocks, Tipografia Universității București

1976 Masivul granitoid Ogradena. Studiu petrografic si geochimic (teză de doctorat). Anuarul IGR. XLIX

1977 Minerale și roci sedimentare / Minerals and sedimentary rocks, Editura Tehnică; ediția a II-a (1981); ediția a III-a (2005, Editura Universității București)

1986 Procese petrogenetice sedimentare / Sedimentary Petrogenessis, Tipografia Universității București

1988 Rocile sedimentare / Sedimentary Rocks, Tipografia Universității București

1988 Petrologie sedimentară / Sedimentary Petrology, Editura Tehnică

1998 Sedimentologie si Petrologie sedimentară (ediție adaugită) / Sedimentology and Sedimentary Petrology with a part of Sequence Stratigraphy, Editura Universității București

1999 PETRO-SED – Glossar de termeni (Sedimentologie/Petrologie sedimentară). Glossar bilingv: român-englez/englez-român, Editura Universității București

2000 Sedimentologie-Petrologie. Lucrări științifice, Editura Ars Docendi

2010 Maeștri și discipoli, volum însoțit de un Mapamond geologic, în 45 de plașe color, Editura Universității București

2019 Memoria pietrelor. Discurs de recepție în Academia Română, Editura GeoEcoMar

2020 Patchwork – cu maeștri și discipoli. Antologie de lucrări științifice, Editura Academiei Române

Cărți în colaborare, ca prim autor

1983 Texturi și structuri sedimentare / Sedimentary Structures and Textures, Editura Tehnică, în colaborarea cu D. Jipa; ediția a II-a (1989), ediția a III-a (2000)

1983 Teme de petrologie sedimentară / Exercises for Sedimentary Petrology, în colaborarea cu I. Mareș, D. Jipa, A. Baltres, A. Cehlarov, Tipografia Universității București

1983 Petrografie / Petrography, în colaborarea cu M. Seclaman, Tipografia Universității București

1992 Calcare-modele de facies / Limestones Facies Models, în colaborare cu A. Răileanu, Tipografia Universității București

1995 Petrologie şi sedimentologie aplicată, în colaborare cu C. Panaiotu, CCPEG – Bucureşti

1995 Aplicaţii practice pentru disciplinele sedimentologie, petrologie sedimentară, sisteme depoziţionale, în colaborare cu C. Panaiotu, Editura Universității București

1988 Caiet de lucrări practice la discipli¬nele sedimentologie și petrologie sedimentară / Practical Works for Sedimentology and Sedimentary Petrology, în colaborare cu M. Popa, B. Varban, Editura Universității București

1998, 2007 Dicționar de Geologie / Dictionary of Geology, în colaborare cu D. Grigorescu, V. Mutihac, C.Gh. Popescu, Editura Didactică și Pedagogică

2002 Diageneza rezervoarelor de hidrocarburi, în colaborare cu E. Drăgan, R.D. Roban, Editura Ars Docendi

2007 Sisteme depozitionale. Analize secvențiale în Carpați și Dobrogea, în colaborare cu M. Popa, R.D. Roban, Editura Academiei Române

Coautor, coordonator sau editor

1984 Manualul inginerului de mine / Mining Engineer Book, capitolul „Roci sedimentare“, Editura Tehnică

1993 Dicționarul enciclopedic al României / Enciclopedic Dictionary of Romania, colaborator pentru termenii de geologie, Editura enciclopedică

1995 Riscuri și politici ecologice în România / Ecological Politics and Risks, Editura Nefrit, în colaborare cu E. Constantinescu, L. Matei

1991 Geologie. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică, în colaborare cu D. Grigorescu, și M. Seclaman

2008 Geo-Atlasul Municipiului București, în colaborare cu R. Lăcătușu, M. Popescu, P. Enciu, Editura Est Filia

1979 Petrologia rocilor sedimentare / Petrology of Sedimentary Rocks, în colaborare cu D. Rădulescu, Editura Didactică și Pedagogică

1979 Originea dinamică și diageneza sedimentelor / Origin, dynamics and diagenessis of sediments, în colaborare cu D. Rădulescu, Tipografia Universității București

2015 Strategia de dezvoltare a ROMÂNIEI în următorii 20 de ani, coordonator I.V. Vlad. Proiectul 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, coordonator B.C. Simionescu. Coordonator și autor la Subdomeniul 6: Resursele subsolului și Subdomeniul 7: Deșeuri miniere, Editura Academiei Române

2015 Resursele strategice ale României – Problemele prezentului și provocările viitorului, coodonator B.C. Simionescu. Autor la capitolul 6: Resursele subsolului și capitolul 7: Deșeuri materiale reciclabile, Editura StudIS

2015-2017-2019 Trilogia Resursele Minerale ale României. Vol. I: Minerale industriale și rocile utile; vol. II: Minerale metalice și minereuri; vol. III: Resurse energetice, coordonatori și coautor împreună cu E. Constantinescu

2016 Resursele strategice ale României – O abordare pentru următoarele două decenii, coodonator B.C. Simionescu. Autor la capitolul 7: Resursele subsolului, Editura Academiei Române

2016 România Transatlantică, coordonatori V. Iuga, M. Nicola, R. Radu), Autor la capitolul Deșeurile miniere și mineralele critice – un reziduu, NU - o alternativă neglijată Asociația Centrul de Resurse pentru Societatea Civilă

2016 An Overview of Unconventional Resources of Romania. Pending challenges, în colaborare cu B. Popescu, în Shale Gas: Ecology, Politics, Economy, Springer, Series „The Handbook of Environmental Chemistry“, in print

2018 Contribuții la Istoria Științei. Domeniul Geoștiințe, editor și autor la subdomeniile Petrologie și petrografie sedimentară, Resurse nemetalifere; Sedimentologie, Editura Academiei Române, Seria „Civilizație românească“

2018 Romanian Coal Reserves and Strategic Trend, în colaborare cu B.C. Simionescu, M.E. Popa, ICCP, Elsevier Publication

Editor și coordonator

1993-1995 și 2004 editor și coordonator al „Anuarului Catedrei de Mineralogie“, Universitatea din București.

1999 editor la „Mineralogy in the System of Earth Sciences“ (autor Emil Constantinescu), Imperial College

2003 editor la Petrologia în context global – volum de rezumate la „Anyversary Symposium dedicated to acad. Dan Radulescu on the occasion of his 75th Anniversary“, București 4 aprilie

2009 editor la Mineralogy and Geodiversity – Tributes to the career of Professor Emil Constantinescu, Academia Română

2015 editor la Elsevier Editorial System – EES

Peste 50 de ani de activitate în învățământul superior la Universitatea din București. Titular al cursurilor universitare: Sedimentologie și Petrologie sedimentară. În ultimii 20 de ani a introdus și a predat discipline noi: Sedimentologie ambientală, Sisteme depoziţionale, Metalofaciesuri sedimentare, Stratigrafie secvenţială în programe de licenţă, masterat, doctorat sau post-doctorat.

Cursurile au fost publicate la Editura Academiei Române, Editura Didactică și Pedagogică, Editura Tehnică, Editura Universității din București.

1992-1996 și 2002-2003: Profesor asociat la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești

1993: Obține, prin concurs, titlul de profesor universitar la Catedra de mineralogie a Universității din București

1994-1997 și 2002-2003: Profesor asociat la Facultatea de biologie-geografie şi la Facultatea de geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca

2007: Susține cursul postuniversitar Analize secvenţiale şi modele de facies pentru geologii de la PETROM-OMW Group, în cadrul Centrului de perfecționare de la Câmpina

2011: Obține titlul onorific de profesor emeritus

1993-2016: Conducător ştiinţific de doctorate

2005-2008: Director al Şcolii doctorale de

2003-2012: Specializări în petrologie-sedimentologie cu aprofundare în Analiza bazinelor și Resurse minerale și energetice

A acordat 18 titluri de doctor în Științele Pământului – Geologie.

În cadrul învățământului postuniversitar, a coordonat două proiecte internaționale

 • 1999-2001: Dezvoltarea studiilor de doctorat în domeniul sedimentologiei și stratigrafiei (fonduri externe – 70%); colaborare Italia-Franța.
 • 2004-2006: Reconsiderări sedimentologice în Carpați; colaborare cu universități din Slovacia şi Polonia.

Funcții și responsabilități
- Șeful Catedrei de Mineralogie, Universitatea din București, 1992-1996 și 2004-2006
- Secretar general al Comitetului Național al Geologilor din România, Academia Română, 1995-2002
- Expert evaluator în Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Ministerul Educației Naționale
- Președintele Societății Geologice a României, 2001 și 2003-2006
- Directorul Școlii doctorale de geologie, 2005-2008
- Membru în Comisia de Istoria geologiei – INHIGEO, 2006-prezent; cu două Rapoarte de țară – Newsletter nr. 39 / 2006 și nr. 40 / 2007
- Membru în International Union of Geological Science (IUGS), 2006-prezent
- Membru în Comisia pentru Elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013, bazată pe elementele unei planificări strategice“ (ROST). Panel 7 – Știință, cercetare fundamentală, 2007
- Membru în Consiliul Național de Validare a Titlurilor și Diplomelor Universitare, 2012
- Membru în panelul de experți al site-urilor Shale Gas Europe și Energy Policy Group. Raportor pentru Consiliul UE, 2013
- Vicepreședinte al Comitetului Național al Geologilor din România, Academia Română, 2015-prezent
- Delegat al Academiei Române în Comisia de redactare a Strategiei pentru Industria minieră (Ministerul Economiei) și a Strategiei energetice (Ministerul Energiei) (2016-2030), 2016-2017
- Expert management universitar pentru R2 – Analiză realizată privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare cu potențial de dezvoltare regională (la nivel regional) și Modul 6 – Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii (cod SIPOCA 3), 2017
- Secretar al Consiliului de onoare al Academiei Române, 2018-prezent
- Membru al Comisiei de selecție a candidaților pentru Comisia Științele Pământului – CNATDCU, 2020

Specializări şi schimburi internaționale, programe interuniversitare
1994: participarea la Congresul AAPG, Colorado School of Mines (cu prof. Robert Weimer), Denver, Colorado
1994: participarea la 356 Project–IGCP: Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpato-Balkan Region
1995-1997: colaborare cu Universität zu Köln, Geologisches Institut, în vederea elaborării de studii paleomagnetice și sedimentologice în Carpații Românești
1995-1998: colaborarea cu Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda, la întocmirea hărții paleomediilor depoziționale din Europa, regiunea Paratethysiana
1999-2002: dezvoltarea de studii doctorale în Sedimentologie și Stratigrafie, cu departamente ale unor universități din Italia și Franța
2001-2015: vizite, conferințe, aplicații geologice schimburi interuniversitare: Davos – Geological workshop (2001); Sofia (2005, 2013); Kosice –Tatra Granitoides workshop, Slovacia (2006); Halifax, Canada, St. Mary,s University (2007); Shell, Canada (June, 2007); IAS & SEPM Meeting: Alluvial Fans, 2007, Banff, Alberta, Canada, June 15-22 2007; AAPG Conference and Exhibition, Global Energy, Cape Town, South Africa, 23-29 oct. 2008; Santos Company, Ocean Coast, Field trip, Australia, dec.-ian. 2008-2009; Adelaide University (prof. Nick Lemon), Field trip, Eocene, Australia (2009); Haga-Amsterdam (prof. C. Fabian), Olanda (2008); Paris-Malmaison, AAPG Conf. (2009); ‎Reykjavík – Glacier and volcano fields, Islanda (2011); Brussels, Shale Gas Debate, UE Parliament (2012); Seoul, Korea, Hongik University, Wonju-Chiaksan National Park Geology (2013); Houston,USA, SEG Conf. Exibition (2013); Varșovia, Polonia, Shale Gas Conf. (2014); Copenhagen, Shale Gas – fracking workshop.

Membru în asociații profesionale
- International Association of Sedimentologists – IAS, 1990-2004
- American Association of Petroleum Geologists – AAPG, 1990-2008
- Societatea Geologică a României, 1990-prezent
- Societatea de Mineralogie și Petrografie a Mediului „Ludovic Mrazec“, din 1990. Președinte între 1990-1994
- Asociația Geologilor de Petrol din România – RAPG, 2000-2005
- IGCP: 245, 356. Mineral resources – Alpine Metallogeny in the Carpato-Balkan Region
- International Union of Geological Science – IUGS)

Premiul „Grigore Cobălcescu“ al Academiei Române, 1976

Ordinul Național „Steaua României“ în grad de ofițer, 2000

Emisiuni TV

 • Hazarde geologice, emisiune TV împreună cu M. Bleahu și H. Alexandrescu
 • Masivul Ditrău – o raritate geologică, redactor Mihai Răducă
 • Acad. Virgil Ianovici – o viață dedicată științei, TVR Internațional
 • Ludovic Mrazec, întemeietor de școală, TVR 2
 • Argile gazeifere sau gaze de șist? Un proiect pentru România, TVR1, 3 aprilie 2012
 • Riscuri în explorarea gazelor de șist, Realitatea TV, 16 mai 2013

Emisiuni Radio

 • Filmul vieții, redactor El. Patrichi, 20 august 2003
 • Despre gazele de sist. Ce sunt? Ce importanță au?, Radio România Cultural, 24 aprilie 2012

Articole în ziare și reviste

 • Academicianul Dan Rădulescu – profesorul, în „Academica, nr. 13-14, anul XIII, 2003
 • Academicianul Dan Giușcă, așa cum l-am cunoscut, în „Romanian Journal of Petrology“, 2004, IGR
 • Şcoala de mineralogie pe urmele lui Ludovic Mrazec – 110 ani de existenţă, „Academica“, nr. 34, anul XV, 2005
 • Resursele subsolului românesc între dezvoltare durabilă şi echilibru ecologic, „Curentul“, 3 martie 2004
 • Pământul, locul veşniciei mele. Convorbire cu Elena Solunca, „ Curentul“, 12 noiembrie 2010
 • Despre gazele de şist, dincolo de controverse, „Curentul“, 30 martie 2012
 • Resursele energetice neconvenționale – dincolo de bariere, „Petroleum Industry Review“, octombrie 2012
 • Resursele energetic neconvenționale din nou în actualitate, „Academica“, nr. 10, anul XXIII, 2013
 • Resursele neconvenționale în viitor, dezbatere la B1 TV

ActualitateMemoria pietrelor

25 septembrie 2019