Ioan I. BUCUR - Geolog


Membru titular 2016
Membru corespondent 2010

S-a născut la 10 august 1951, la Sibiu. Studiile primare la Sibiu. În anul 1970 a absolvit cursurile Liceului „Samuel von Brukenthal“ din Sibiu. Licențiat al Facultății de Biologie, Geografie şi Geologie, secția Geologie, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, în anul 1975. În perioada 1975-1980 a fost geolog la IPEG Banatul Caransebeș, realizând lucrări de explorare şi prospecțiuni pentru cărbuni şi şisturi bituminoase în zona Anina-Sasca; lucrări de prospecțiune pentru bauxite în zona Căvăran (Bazinul Rusca Montană); lucrări de laborator (analiză biostratigrafică) în vederea datării unor succesiuni sedimentare pentru substanțe minerale utile. Începând cu anul 1980 este cadru didactic al Universității „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Doctor în geologie în anul 1991, cu o teză despre studiul Jurasicului şi Cretacicului din compartimentul central al zonei Reşiţa-Moldova Nouă. Cercetările au continuat într-un program postdoctoral, în perioada 1992-2011 (31 de luni), ca bursier al Fundaţiei „Alexander von Humboldt“.

Activitatea de cercetare s-a realizat în domeniul geologiei sedimentare, îndeosebi în studiul rocilor carbonatice, sub aspect paleontologic-micropaleontologic, biostratigrafic, sedimentologic. Obiectivul principal l-au constituit rocile carbonatice din Carpaţii Româneşti (zona Reşiţa-Moldova Nouă, Munţii Apuseni, Munţii Rarău, Hăghimaş şi Perşani, Munţii Piatra Craiului şi Culoarul Dâmbovicioara, Vânturariţa şi zona Haţeg-Pui), dar şi roci carbonatice din diferite regiuni ale globului: China, Iran, Turcia, Serbia, Polonia, Austria, Franţa, Argentina, Mexic, SUA. Din punct de vedere stratigrafic au fost revizuite vârstele unor formațiuni carbonatice, iar sub aspect sedimentologic au fost identificate tipurile de microfaciesuri şi mediile depoziţionale şi a fost reconstituită evoluția sedimentară a platformelor carbonatice studiate. Câștigarea a numeroase proiecte de cercetare în perioada 1992-2016 a permis constituirea unei școli de studiu a rocilor carbonatice la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Domenii de interes: prospecțiuni geologice, geologia cărbunilor, paleontologie, micropaleontologie, microfaciesuri carbonatice, corelări biostratigrafice, micropaleontologia şelfului carbonatic, rezervoare carbonatice, microfosilele din calcare

Rezultatele cercetării științifice au fost materializate în peste 250 articole (dintre care 92 în reviste din străinătate, 63 în reviste cotate ISI) şi peste 240 de rezumate ale unor lucrări prezentate la conferințe de specialitate. În urma studiilor paleontologice s-au identificat 70 de noi taxoni pentru știință: 15 genuri noi și 55 specii noi de alge calcaroase şi foraminifere bentonice.

Lucrări științifice

Activitate editorială

Membru în colectivul de redacţie al revistei „Studia“, seria „Geologie“ din anul 1990 (redactor responsabil, 1995-2000 şi 2005-2012)

Redactor-şef al revistei „Acta Palaeontologica Romaniae“, din anul 2012

Membru al consiliului editorial al revistelor „Facies“ (Erlangen, Germania, din 1999 – revistă cotată ISI); „Geologica Carpathica“ (Bratislava, Slovacia 2001-2008 și 2014-2021– revistă cotată ISI); „Acta Geologica Hungarica/Central European Geology“ (Budapesta, Ungaria, 2005-2018); „Revue de Micropaléontologie“, Paris (2006-2016); „Carnets de Geologie/Notebook on Geology“, Brest, Franța (din anul 2002 – revistă cotată ISI)

Anul 1980 a marcat începutul, prin concurs, al activității didactice în cadrul catedrei de Geologie-Paleontologie şi apoi în Departamentul de Geologie al Facultății de Biologie şi Geologie – Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca: asistent titular (1980-1989), șef de lucrări (1990-1991), conferențiar (1992-1997) și începând cu anul 1998, profesor titular. În perioada 1995-2000 a fost șef al catedrei de Geologie-Paleontologie, iar între anii 2000-2004, decanul Facultății de Biologie şi Geologie. A coordonat activitatea departamentului de Cercetare şi Management de proiecte al universității, între anii 2006-2012, iar din 2016-2020, pe cea a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat din cadrul Institutului de Studii Doctorale.

A colaborat cu numeroase instituții educaționale pentru susținerea unor prelegeri tematice:
- Université de Provence, Aix-Marseille II, Franţa, 1998
- Holis Hedberg invited professor, Kansas University, Lawrence, USA, 2002
- Compania Turcă de Petrol, Ankara, 2004
- Musée National d’Histoire Naturelle, Paris, Franţa, 2006
- Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franța, 2012
- Universitatea Jagiellonă, Krakovia, Polonia, 2018

În perioada 2002-2012 a făcut parte din echipele programelor SOCRATES şi CEEPUS, pentru mobilități de predare la Bratislava (Slovacia), Cracovia (Polonia), Grenoble (Franţa), Erlangen (Germania).

A organizat manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, între care al 4-lea Simpozion European şi al 10-lea Simpozion Internaţional de Alge fosile (la Cluj-Napoca în 2001 şi 2011).

Organizații internaționale

- Membru al SEPM Society of Sedimentary Geology, Tulsa, USA, 1994-2019
- Membru al European Association of Paleontology (EPA) și corespondent pentru România, 1994-2010
- Membru al American Association of Petroleum Geologists, 2000-2018


Organizații naționale

- Membru al Societății Geologice a României, 1991
- Membru al Societății Paleontologilor din România, 1995 (preşedinte, 2000-2005)
- Membru în comisia 4, apoi președinte al comisiei 4 și membru al Consiliului CNCSIS (2000-2004, 2006-2009)

Premiul „Grigore Cobălcescu“ al Academiei Române, 1999