Secţia de știinţa şi tehnologia informaţiei

Secția de știința și tehnologia informației s-a format în 1992, la inițiativa academicianului Mihai Corneliu Drăgănescu, cu un număr de 6 membri ai Academiei Române proveniți din Secția de științe tehnice. Alături de acad. Mihai Corneliu Drăgănescu din secție au mai făcut parte: prof. Dan Dascălu, dr. Gheorghe Tecuci, dr. Florin Gheorghe Filip, prof. Petre Stoica, Vasile Mihai Popov (membri corespondenți) și dr. Victor Toma (membru de onoare). Astfel, Academia Română devenea prima academie europeană în care se înființa o secție în acest domeniu.

Misiunea secției a fost încurajarea domeniului multidisciplinar al științei și tehnologiei, care stă la baza societății informaționale.
Membri

Membri corespondenţi

prof.univ.dr. Dan CRISTEA
dr.ing. Mihai N. MIHĂILĂ
prof.dr.ing. Radu-Emil PRECUP
prof.dr.ing. Gheorghe ŞTEFAN
prof.dr.ing. Mihail VOICU

Membri de onoare din ţară

prof. dr. ing. Nicolae ȚĂPUȘ

Membri de onoare din străinătate

Secretar ştiinţific

-

În prezent, membrii secției sunt specialiști în: informatică teoretică, micro­electronică, telecomunicații, automatică, sisteme informatice, inteligență artificială, colaborând cu universități și institute de cercetare din București, Iași și Timișoara.


Comisii, consilii, asociaţii şi colective de lucru